Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
RIVM informatie coronavirus
Lees voor
Translate

Coronavirus in Nederland, informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers van de Viersprong

15 december 2020

Zorg loopt door, ruimte voor nieuwe casuïstiek

Maandagavond 14 december werd een verdere lockdown aangekondigd door premier Mark Rutte. De belangrijkste reden voor de lockdown is dat we het in Nederland belangrijk vinden dat de reguliere zorg – naast de zorg voor de corona-besmettingen – beschikbaar blijft. Dit geldt ook voor de ggz. Medewerkers en cliënten mogen reizen en elkaar ontmoeten om die zorg mogelijk te maken. Het devies van staatssecretaris Blokhuis was dan ook: face-to-face waar mogelijk, digitaal waar nodig. Daar sluiten we ons graag bij aan!

Onze zorg gaat dus door: face-to-face, via videobellen of via telefonisch contact! Op onze locaties en bij gezinnen thuis houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. 

Sinds corona in Nederland is, is het aantal doorverwijzingen naar de ggz fors gedaald, maar de problematiek is er wel degelijk. Het lijkt dat sommige cliënten twijfelen zich bij ons aan te melden. De Viersprong medewerkers zetten zich nog altijd in om goede en veilige zorg te verlenen in deze spannende tijd. Cliënten zijn van harte welkom!

We hebben daarbij aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers, een goede voortgang van de behandelingen én de beschikbare capaciteit op onze locaties en mogelijkheden voor behandeling in de thuissituatie. Digitale contacten blijven een belangrijk onderdeel van onze behandelingen, juist ook vanwege de beperkingen die een 1,5 meter ggz nu eenmaal met zich meebrengt.

Behandelingen worden hierdoor mogelijk op een andere manier ingevuld dan beschreven op onze website, maar we blijven continuïteit van onze specialistische zorg bieden. We kunnen ons voorstellen dat in deze hectische periode de spanningen bij cliënten en in gezinnen oplopen en dat zij behoefte hebben aan ondersteuning.

Stel uw verwijzing niet uit
Bij bepaalde behandelingen is meer ruimte ontstaan voor nieuwe casuïstiek. Dat betekent dat we nog steeds nieuwe casussen aan kunnen nemen en voor sommige behandelprogramma’s de wachttijden mogelijk korter zijn dan verwacht. Aarzel dus niet en meld uw cliënt bij ons aan. Wij staan voor u klaar om uw verwijzing op te pakken. De actuele wachttijden vindt u op: www.deviersprong.nl/wachttijden.

Voor vragen over uw casus of over de invloed van corona op de wachttijden en onze behandelingen kunt u contact opnemen met het Klantburo. Onze openingstijden staan op www.deviersprong.nl/klantburo.