Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

RIVM informatie coronavirus
Lees voor
Translate

Coronavirus in Nederland, informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers van de Viersprong

8 november 2021

Zorg loopt door, ruimte voor nieuwe casuïstiek

Onze zorg is tijdens de coronacrisis steeds doorgegaan en blijft doorgaan: face-to-face, via videobellen of via telefonisch contact! Op onze locaties en bij gezinnen thuis houden we ons aan de richtlijnen van AKWA ggz, de Rijksoverheid en het RIVM. We houden 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand.

Sinds corona in Nederland is, is het aantal doorverwijzingen naar de ggz fors gedaald, maar de problematiek is er wel degelijk. Het lijkt dat sommige cliënten twijfelen zich bij ons aan te melden. De Viersprong medewerkers zetten zich nog altijd in om goede en veilige zorg te verlenen in deze spannende tijd. Cliënten zijn van harte welkom!

We hebben daarbij aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers, een goede voortgang van de behandelingen én de beschikbare capaciteit op onze locaties en mogelijkheden voor behandeling in de thuissituatie. Digitale contacten blijven een belangrijk onderdeel van onze behandelingen.

Behandelingen worden hierdoor mogelijk op een andere manier ingevuld dan beschreven op onze website, maar we blijven continuïteit van onze specialistische zorg bieden. We kunnen ons voorstellen dat in deze hectische periode de spanningen bij cliënten en in gezinnen oplopen en dat zij behoefte hebben aan ondersteuning.

Stel uw verwijzing niet uit
We merken dat er sprake is geweest van het uitstellen van zorgvragen en verwijzingen vanwege de coronacrisis. Ook zien we, nu de maatschappij weer meer opengaat, dat mensen meer en meer geconfronteerd worden met hun problematiek. We maken ons zorgen over kinderen en jongvolwassenen. We zien een toename van het aantal jongvolwassen cliënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, waarbij ook sprake is van forse gezinsproblemen. Daarnaast merken we dat er toenemend sprake is van forse verwaarlozing van kinderen in gezinnen die ook voor corona al kwetsbaar waren. Scholen richten zich op dit moment mogelijk meer op kinderen met leerachterstanden en kunnen daardoor te laat opmerken dat kwetsbare kinderen ook emotionele problemen kennen en er complexe gezinssituaties zijn ontstaan het afgelopen jaar. 

Wachttijden verschillen
Ook bij de Viersprong ontstaan hierdoor wachtlijsten. Het kan zijn dat de wachttijden voor intakes of voor sommige behandelingen opgelopen zijn. Bij weer andere behandelinterventies is weer sneller ruimte. Dat betekent dat we nog steeds nieuwe casussen aan kunnen nemen en voor sommige behandelprogramma’s de wachttijden mogelijk korter zijn dan verwacht. Aarzel dus niet en meld uw cliënt bij ons aan. Wij staan voor u klaar om uw verwijzing op te pakken. De actuele wachttijden vindt u op: www.deviersprong.nl/wachttijden.

Voor vragen over uw casus of over de invloed van corona op de wachttijden en onze behandelingen kunt u contact opnemen met het Klantburo. Onze openingstijden staan op www.deviersprong.nl/klantburo.