Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
RIVM informatie coronavirus

Coronavirus in Nederland, informatie voor cliënten

12 mei 2020 

Onze behandelingen blijven doorgaan!

De Viersprong medewerkers zetten zich nog altijd in om goede en veilige zorg te verlenen in deze spannende tijd. Wij hebben op basis van de laatste RIVM-richtlijn ons beleid verruimd. Dat betekent dat we onze face to face behandelingen verder gaan uitbreiden. We hebben daarbij aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers, een goede voortgang van de behandelingen én de beschikbare capaciteit op onze locaties en mogelijkheden voor behandeling in de thuissituatie. Digitale contacten zullen een belangrijk onderdeel van onze behandelingen blijven, juist ook vanwege de beperkingen die een 1,5 meter ggz nu eenmaal met zich meebrengt.

Ambulante en deeltijdbehandelingen
Face-to-face groepsbehandelingen zijn de afgelopen periode over het algemeen vervangen door digitale groepssessies via videobellen. Alleen als het echt noodzakelijk was, vonden gesprekken op de locaties plaats. Ook voor een individuele intake en behandeling was tot voor kort de eerste voorkeur deze via videobellen uit te voeren. Hetzelfde gold voor onze behandelingen in de thuissituatie.

Dat gaat de komende weken veranderen. Op alle locaties geldt dat we – binnen wat veilig is – de face to face behandelingen weer gaan opbouwen en ook de behandelingen in de thuissituatie zullen hervatten. Dit is alleen mogelijk als we daarbij 1,5 meter afstand en belangrijke hygiëne voorschriften voor iedereen kunnen waarborgen. De mate waarin dit mogelijk is varieert per locatie en per behandelaanbod. Het is op dit moment helaas niet mogelijk om tegelijkertijd ál onze behandelingen weer veilig face-to-face uit te voeren. Daarom starten wij met een face-to-face aanbod daar waar dit het meest dringend is. Uiteraard overleggen onze behandelaren hierover met onze cliënten.

Omdat we verwachten dat we nog lange tijd te maken hebben met beperkende maatregelen, zijn we ook plannen aan het maken om onze behandelingen structureel voort te kunnen zetten op een aan de wensen en mogelijkheden van onze cliënten aangepaste manier.

De behandelaar neemt contact op met zijn/haar cliënten om te bespreken wat de aanpassingen in onze zorg in zijn/haar situatie betekenen en wanneer hier aanpassingen in gedaan worden.

Behandelingen in de thuissituatie
Onze multi-systeembehandelingen worden waar mogelijk, met in achtneming van de 1,5 meter afstand, uitgevoerd. Ook hier maken behandelaren in overleg met hun cliënten afspraken over de mogelijkheden en alternatieven voor behandeling in de thuissituatie van de cliënt.

Behandeling in de kliniek
De klinische behandelingen waren tijdelijk onderbroken. De verwachting is dat we de klinische behandelingen eind mei gaan hervatten. Cliënten worden hierover op de hoogte gehouden door hun behandelaren.

Hygiëne maatregelen
Met de volgende maatregelen willen we verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Deze gelden zowel voor medewerkers als voor cliënten. Wij hanteren deze maatregelen zowel op onze locaties als bij de behandelingen aan huis.

  • Was uw handen regelmatig en goed, zowel voor start als na afronding van het gesprek.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes die u meteen na gebruik weggooit.
  • We willen u uiteraard blijven begroeten, maar we schudden geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis wanneer u klachten heeft.
  • Er vinden geen face to face afspraken plaats wanneer een cliënt hoest, niest, kortademig is of koorts heeft. Of een huisgenoot heeft met een van deze klachten én koorts (boven 38 graden).
  • Bij klachten kan een digitaal contact natuurlijk wel plaatsvinden.

Vragen?
Wanneer u nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht neemt u hierover dan in eerste instantie contact op met uw intaker/behandelaar. Mocht u er dan nog niet uitkomen, stuurt u uw vraag dan naar het volgende mailadres: klantburo@deviersprong.nl.