Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Coronavirus in Nederland, informatie voor cliënten

22 oktober 2020 

Met ingang van maandag 26 oktober 2020:
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen vragen we cliënten en andere bezoekers om in de locaties van de Viersprong een mondkapje te dragen in de wachtruimten en gangen. Neem deze dus mee als u een afspraak bij ons hebt. Voor eenieder die geen eigen mondkapje heeft zijn er mondkapjes beschikbaar bij de hygiëne-zuilen en bij de receptie. In de therapieruimtes en spreekkamers kan het mondkapje worden afgezet.  

Op onze locaties houden we ons aan RIVM richtlijnen en wordt er op verschillende manieren zorg verleend: face-to-face, via videobellen of middels telefonisch contact.

U bent of komt in behandeling bij de Viersprong en u maakt zich misschien ongerust. Kan ik besmet raken? Gaan mijn afspraken wel door? Hoe ziet mijn behandeling er nu uit? De Viersprong vindt het belangrijk dat uw behandeling zoveel mogelijk doorgaat op een veilige manier. Op deze pagina kunt u lezen hoe de Viersprong dat doet. Maakt u zich ongerust of heeft u vragen? Bespreek het met uw behandelaar.

Face-to-face behandelingen mogelijk, afstand blijft belangrijk!
Op onze locaties en bij gezinnen thuis zijn face-to-face behandelingen mogelijk. We hebben daarbij aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en medewerkers: 1,5 meter afstand tussen volwassenen is een belangrijke regel.

De Viersprong handhaaft bij face-to-face behandelingen de volgende richtlijnen: 

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Volwassenen en een jongere (12 tot 18 jaar) houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kinderen (11 jaar of jonger) en jongeren onderling (12 tot 18 jaar) en leden uit 1 huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

De Viersprong probeert zoveel mogelijk terug te keren naar de situatie van vóór de coronacrisis toen al onze contacten face-to-face plaatsvonden. In sommige situaties kan dat nog niet door ruimtegebrek of andere veiligheidsvoorschriften en zal het contact met u via een videoverbinding moeten plaatsvinden. Bij het maken van de afspraak wordt u daarover geïnformeerd.

Digitale en blended behandelingen
Daarnaast komt het voor dat sommige cliënten hun behandeling geheel of gedeeltelijk via videobellen willen starten of voortzetten. Ook onze behandelaren hebben positieve ervaringen met deze manier van werken. De Viersprong heeft besloten van deze wensen en ervaringen gebruik te maken en heeft digitale behandeling toegevoegd aan haar behandelaanbod. Cliënten kunnen samen met hun behandelaar bespreken wat zij graag willen. Andere cliënten hebben juist een sterke voorkeur voor direct contact op de zorglocatie. Deze vorm blijven we natuurlijk ook aanbieden.

Behandelingen in de thuissituatie
Onze gezinsgerichte behandelingen, zoals MST, worden zoveel mogelijk face-to-face uitgevoerd. Hierbij worden de geldende veiligheids- en hygiëne richtlijnen gehandhaafd. Ook bij deze behandelingen is het mogelijk (een deel van) de behandeling via videobellen te doen. Therapeuten maken in overleg met de gezinnen passende afspraken over de behandelwijze en komen met alternatieven wanneer face-to-face behandeling in de thuissituatie niet of niet helemaal mogelijk is, maar eventueel wel op een andere locatie.

Behandeling in de kliniek
De KST-A voor jongeren en de KKP-TA en KST-V voor volwassen cliënten in Halsteren zijn volledig face-to-face. Dat betekent dat de behandelprogramma’s worden uitgevoerd zoals voor de coronacrisis het geval was. Dit met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en lokale maatwerkafspraken. 


Hygiëne maatregelen

Met de volgende maatregelen willen we verspreiding van het coronavirus voorkomen. Deze gelden zowel voor medewerkers als voor cliënten. Wij vragen uw medewerking zowel op onze locaties als bij de behandelingen thuis.

 • Draag op de vestigingen van de Viersprong een mondkapje in de wachtruimten en de gangen.
 • Was uw handen regelmatig en goed, zowel voor start als na afronding van het gesprek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes die u meteen na gebruik weggooit.
 • We willen u uiteraard blijven begroeten, maar we schudden geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Er vinden geen face-to-face afspraken plaats wanneer u hoest, niest, kortademig bent of koorts heeft. Ook niet als u een huisgenoot heeft met één van deze klachten én koorts (boven 38 graden), tenzij u negatief (geen corona) getest bent. Bij klachten kan een digitaal contact natuurlijk wel plaatsvinden.
 • Neem, wanneer u of een huisgenoot klachten heeft, contact op met uw behandelaar om de mogelijkheden van voortzetting van de behandeling te bespreken.
 • Volg de reisadviezen van de Rijksoverheid (nederlandwereldwijd.nl). Wanneer u een oranje gebied/land heeft bezocht, is het pas mogelijk na de geadviseerde thuisquarantaine periode face-to-face afspraken te hebben op de Viersprong. Informeer uw behandelaar hierover, zodat u nadere afspraken kunt maken. 

Mogelijk lokale aanpassingen op vestigingen
Tussen Viersprong zorglocaties kunnen bij toenemende besmettingen in specifieke regio’s of steden verschillen ontstaan, bijvoorbeeld als de lokale overheid een strenger beleid gaat voeren dan landelijk het geval is. Het kan zijn dat hierdoor afspraken wijzigen of moeten worden aangepast. We vragen hiervoor uw begrip. Wanneer de situatie voor u verandert, wordt u hierover door uw behandelaar geïnformeerd. Ook werken we bij grote wijzigingen de informatie op deze pagina bij.

Vragen?
Wanneer u nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht neemt u hierover dan in eerste instantie contact op met uw intaker/behandelaar. Mocht u er dan nog niet uitkomen, stuurt u uw vraag dan naar het volgende mailadres: klantburo@deviersprong.nl.