Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
RIVM informatie coronavirus
Lees voor
Translate

Coronavirus in Nederland, informatie voor cliënten

8 november 2021

Onze zorg is tijdens de coronacrisis steeds doorgegaan en blijft doorgaan: face-to-face, via videobellen of via telefonisch contact! Op onze locaties en bij gezinnen thuis houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. We geven elkaar daarbij de ruimte en houden 1,5 meter afstand.

U bent of komt in behandeling bij de Viersprong en u maakt zich misschien ongerust. Kan ik besmet raken? Gaan mijn afspraken wel door? Hoe ziet mijn behandeling er nu uit? De Viersprong vindt het belangrijk dat uw behandeling zoveel mogelijk doorgaat op een veilige manier. Op deze pagina kunt u lezen hoe de Viersprong dat doet. Maakt u zich ongerust of heeft u vragen? Bespreek het met uw behandelaar

Face-to-face behandelingen mogelijk, houd 1,5 meter afstand
Op onze locaties en bij gezinnen thuis zijn face-to-face behandelingen mogelijk. We hebben daarbij aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en medewerkers.  Daarom geven we (nog) geen handen. Houd 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand.

Digitale en blended behandelingen
De Viersprong probeert zoveel mogelijk terug te keren naar de situatie van vóór de coronacrisis toen al onze contacten face-to-face plaatsvonden. In sommige situaties kan dat nog niet door ruimtegebrek of andere veiligheidsvoorschriften en moet het contact met u via een videoverbinding plaatsvinden. Bij het maken van de afspraak wordt u daarover geïnformeerd.
Daarnaast komt het voor dat sommige cliënten hun behandeling geheel of gedeeltelijk via videobellen willen starten of voortzetten. Ook onze behandelaren hebben positieve ervaringen met deze manier van werken. De Viersprong heeft besloten van deze wensen en ervaringen gebruik te maken en heeft digitale behandeling toegevoegd aan haar behandelaanbod. Cliënten kunnen samen met hun behandelaar bespreken wat zij graag willen. Andere cliënten hebben juist een sterke voorkeur voor direct contact op de zorglocatie. Deze vorm blijven we natuurlijk ook aanbieden.

Behandelingen in de thuissituatie, geef elkaar de ruimte
Onze gezinsgerichte behandelingen, zoals MST, worden zoveel mogelijk face-to-face uitgevoerd. Hierbij worden de geldende veiligheids- en hygiëne richtlijnen gehandhaafd. De basisregel ‘geef elkaar de ruimte’ blijft heel belangrijk. Houd 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand.
Ook bij deze behandelingen is het mogelijk (een deel van) de behandeling via videobellen te doen. Therapeuten maken in overleg met de gezinnen passende afspraken over de behandelwijze en komen met alternatieven wanneer face-
to-face behandeling in de thuissituatie niet of niet helemaal mogelijk is, maar eventueel wel op een andere locatie.

Behandelingen in de kliniek
De KST-A voor jongeren en de KKP-TA en KST-V voor volwassen cliënten in Halsteren zijn volledig face-to-face. Dat betekent dat de behandelprogramma’s worden uitgevoerd zoals voor de coronacrisis het geval was. Dit met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en lokale maatwerkafspraken. 

Hygiëne maatregelen
Met de volgende maatregelen willen we verspreiding van het coronavirus voorkomen. Deze gelden zowel voor medewerkers als voor cliënten. Wij vragen uw medewerking zowel op onze locaties als bij de behandelingen thuis.

  • Was uw handen regelmatig en goed, zowel voor start als na afronding van het gesprek.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes die u meteen na gebruik weggooit.
  • We willen u uiteraard blijven begroeten, maar we schudden nog geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand, dit blijft een veilige afstand.
  • Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen in onze gangen en wachtruimten. Wanneer u zit, mag u deze af doen. 
  • Er vinden geen face-to-face afspraken plaats wanneer u hoest, niest, kortademig bent of koorts heeft. Ook niet als u een huisgenoot heeft met één van deze klachten én koorts (boven 38 graden), tenzij u negatief (geen corona) getest bent via de GGD. Het is niet mogelijk te komen, wanneer u klachten heeft en een zelftest aangeeft dat u geen corona heeft (negatieve zelftest). Bij klachten kan een digitaal contact natuurlijk wel plaatsvinden. 
  • Neem, wanneer u of een huisgenoot klachten heeft, contact op met uw behandelaar om de mogelijkheden van voortzetting van de behandeling te bespreken.
  • Volg de reisadviezen van de Rijksoverheid (nederlandwereldwijd.nl). Wanneer u een oranje gebied/land heeft bezocht, is het pas mogelijk na de geadviseerde thuisquarantaine periode face-to-face afspraken te hebben op de Viersprong. Informeer uw behandelaar hierover, zodat u nadere afspraken kunt maken. 

Vragen?
Wanneer u nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht neemt u hierover dan in eerste instantie contact op met uw intaker/behandelaar. Mocht u er dan nog niet uitkomen, stuurt u uw vraag dan naar het volgende mailadres: klantburo@deviersprong.nl.