Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Stageplaatsen psychotherapie

Binnen de Viersprong kun je een keuzestage psychotherapie volgen

In overleg met de opleider wordt gekeken op welke afdelingen dit mogelijk is. Een en ander is afhankelijk van de organisatorische veranderingen en veranderingen in behandelaanbod.

 • Voordeur Bergen op Zoom
  Intake: Als een cliënt naar de Viersprong wordt verwezen voor behandeling, vindt een intakegesprek plaats en mogelijk een interview (semigestructureerd interview DSM-IV). Hierna stellen we een globale indicatie voor het zorgprogramma dat bij de problematiek past. Als de intaker twijfelt over de indicatie, zal deze een collega consulteren of wordt de casus besproken in een expertpanel. Op basis van de resultaten wordt de cliënt verwezen naar een zorgprogramma. In het zorgprogramma vindt verfijnde indicatiestelling en voorbereiding plaats.
 • Voordeur Amsterdam
  Op de lokatie Amsterdam worden patiënten aangemeld voor behandeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Binnen de voordeur wordt een intake en gestructureerd interview afgenomen om in kaart te brengen of er een goede indicatie is voor specialistische behandeling.
 • Psychodynamische Psychotherapie Halsteren
  Behandelprogramma Transactionele Analyse (TA) en behandelprogramma Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT). Ambulante en Deeltijd psychotherapie. De afdeling TA heeft ook klinische psychotherapie.
 • MBT Bergen op Zoom of MBT Amsterdam
  Mentalization-Based Treatment (MBT) is ontwikkeld in Engeland door Anthony Bateman in samenwerking met Peter Fonagy. Mentalization-Based Treatment is een behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele en/of psychische klachten die samenhangen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.
 • MST-CAN Amsterdam
  Multisyteembehandeling voor gezinnen waarin er sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing is een behandeling gericht op een moeilijk te bereiken doelgroep waarbij een dreigende uithuisplaatsing van de kinderen speelt. Het zet in op behandeling van problematiek van met name ouders, maar ook kinderen om dit te voorkomen.
 • Overige behandelprogramma’s voor borderline Amsterdam
  Op locatie Amsterdam wordt – naast MBT – schemagerichte therapie en dialectische gedragstherapie gegeven voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ook is er MST- problem sexual behavior (MST-PSB) voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Locatie Rotterdam
  DIT is aanvankelijk ontwikkeld als een kortdurende therapie tbv patiënten met een depressieve-stemmingsstoornis, maar het wordt ook ingezet voor de behandeling van patiënten met persoonlijkheidspathologie met een overwegend neurotische of ‘higher level’ borderline structuur.
 • Overige behandelprogramma’s locatie Rotterdam
  Op locatie Rotterdam wordt ook MBT gegeven.

Lees hier uitgebreide informatie over deze stageplaatsen, en wat de rol van de aios is tijdens de stage.

Terug naar Keuzestage psychotherapie voor AIOS