Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Ervaringen van een AIOS bij de Viersprong

Psychiater in opleiding Sander Hoogveldt deed zijn keuzestage psychotherapie bij de Viersprong. Hij vertelt over zijn ervaringen:

Sander hoe zag de stage eruit?
‘’De stageduur als AIOS bij de Viersprong bedraagt een jaar, in dit jaar geef ik psychotherapie onder supervisie van een klinisch psycholoog. De psychotherapie is een groepstherapie binnen de Transactionele Analyse (TA), hierbij maak ik deel uit van een multidisciplinair team. Daarnaast voer ik psychiatrische consulten uit voor een schematherapie groep en andere TA groepen dan waarbij ik de psychotherapie doe. Voor zowel de psychiatrische consulten als de psychotherapie heb ik een uur per week supervisie met de psychiater en de klinisch psycholoog. Regelmatig is er teambreed een supervisie of intervisie.  Daarnaast ben ik betrokken bij diagnostiek en indicatiestelling, wat maakt dat het al met al een complete stage maakt in de psychotherapie. Ook is er veel aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een wekelijks mentoraat.’’

Wat vond je van de stage?
‘’Ik ben blij dat ik voor deze stage heb gekozen. Er heerst een prettige sfeer, mede doordat er niet alleen aandacht is voor de therapieën die gegeven worden, maar ook voor het uitvoerende team. Ik werd direct als onderdeel van het team opgenomen. Gezien de stageduur bij de Viersprong, in tegenstelling tot veel andere keuzestages, een jaar bedraagt is er ruimte om echt te investeren in de arts-cliëntrelatie en deze ook te onderhouden. Naast het feit dat het een brede stage is gericht op de psychotherapie, is er ook tijd en ruimte om de verdieping op te zoeken. De vele kundige collega’s die werkzaam binnen de Viersprong zijn makkelijk te benaderen, wat maakt dat ik mijn eigen leerproces zelf vorm kan geven. De betrokkenheid bij mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling ervaar ik als erg prettig.’’

Wat heeft de stage je gebracht?
‘’De stage heeft mij de mogelijkheid gegeven mijn reeds opgedane kennis van psychotherapie verder uit te breiden in de praktijk. Ik heb meer zicht gekregen op de doelgroep, maar ook de psychotherapeutische benadering van patiënten, en ben deze ook gaan toepassen in de psychiatrische consulteren onder supervisie van de psychiater. Dit heeft mij andere, bruikbare inzichten en behandelmogelijkheden gegeven op het gebied van communicatie en behandeling.’’ 

 

Afsluitende woorden:
“De psychotherapie stage bij de Viersprong geeft een brede maar ook verdiepende kijk op de psychotherapeutische denkkaders en therapieën. Ik heb in dit leerzame jaar inzichten en vaardigheden opgedaan, waarvan ik zeker weet dat die rest van mijn toekomstige carrière als psychiater bruikbaar zullen zijn.”

 

Terug naar Keuzestage psychotherapie voor AIOS