Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

MBT versus care-as-usual

Mentalization-Based Treatment versus care-as-usual in the treatment of severe borderline personality disorders

Onderdeel van: Onderzoekslijn MBT

Onderzoeksteam:
Annelies Laurenssen (promovendus), Dr. Martijn Kikkert (co-promotor), Prof. dr. Jack Dekker (promotor), Prof. dr. Jan van Busschbach (promotor), prof. dr. Patrick Luyten (promotor), Dr. Jaap Peen (statisticus), Hester van Eeren (junior onderzoeker).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit Arkin, in samenwerking met de Viersprong.

Startjaar: 2009

Contactpersoon:
Annelies Laurenssen, e-mail: annelies.laurenssen@deviersprong.nl

Samenvatting:
Ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hangt samen met een hoge psychosociale en economische last. Huidige behandelrichtlijnen geven aan dat verschillende behandelingen, zoals deeltijd Mentalization-Based Treatment (MBT-DH) effectief zijn bij deze patiënten. Echter, tot op heden zijn er nog maar twee RCT’s uitgevoerd die MBT-DH vergeleken met Treatment-As-Usual (TAU). Gegeven de relatieve schaarste aan data die de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van MBT-DH ondersteunen, de mogelijke invloed van onderzoekers op de uitkomst van één van de onderzoeken en de potentiële problemen met generalisatie van bevindingen door verschillen in gezondheidszorgsystemen in andere landen, is het belangrijk om deze trial uit te voeren. De trial is bedoeld om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van MBT-DH te vergelijken met TAU in Nederland. Arkin werkt hierbij samen met de Viersprong Amsterdam.

Publicaties:

  • Laurenssen, E.M.P., Westra, D., Kikkert, M., Noom, M.J., Peen, J., Luyten, P., Busschbach, J.J.V., Dekker, J.J.M. (2014). Day Hospital Mentalization-Based Treatment (MBT) versus care-as-usual in the treatment of severe borderline personality disorder: Protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatr, 14:149.

<- Onderzoek