Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Informatie voor naasten

Familie, vrienden en andere naasten zijn een essentieel onderdeel bij de behandeling en begeleiding van cliënten. Bij de Viersprong laten we deze ‘naastbetrokkenen’ op verschillende manieren deelnemen aan de behandeling. Zij vormen een deel van de sociale omgeving van de cliënt.

Met naastbetrokkenen worden de volgende personen bedoeld: iedereen die een directe relatie met de cliënt heeft. Dat kan familie zijn, echtgenoten, partners, maar ook een goede vriend. Of iemand die zich om een andere reden bij de cliënt betrokken voelt. Wij bevorderen het betrekken van naasten, omdat dit het verloop van de behandeling positief kan beïnvloeden. Het systeem rond de cliënt speelt een grote rol bij de behandeling.

Recht op informatie

Je hebt als familie of naaste recht op informatie. Als de cliënt er geen bezwaar tegen heeft, krijg je informatie over de behandeling. Wil de cliënt niet dat je informatie krijgt, dan heb je in elk geval recht op algemene informatie. Over de instelling en over de aard van de psychiatrische problemen bijvoorbeeld. De Viersprong hanteert de in het beleid benoemde uitgangspunten in het contact met naasten.

Recht op Familievertrouwenspersoon

De Viersprong heeft een onafhankelijke familievertrouwenspersoon (fvp): Els Dietvorst. Zij ondersteunt familie en naastbetrokkenen van onze cliënten in hun contact met de Viersprong en is verbonden aan de landelijke stichting familievertrouwenspersonen (lsfvp). Klik hier voor meer informatie over en de contactgegevens van de familievertrouwenspersoon.

Interessante stichtingen en verenigingen

De volgende stichtingen en verenigingen zijn gericht op ondersteuning van naasten en lotgenotencontact.

Autisme.nl Belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.
Angst, Dwang en Fobie Stichting De Angst, Dwang en Fobiestichting is de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor en met volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten.
Balans Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.
Kopstoring Kopstoring is een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben.
MIND Platform   MIND is dé belangenbehartiger van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.
Naasten in kracht Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar.
Stichting Borderline Stichting Borderline is dè stichting voor mensen met Borderline (kenmerken) die streeft naar positieverbetering voor mensen met Borderline en hun naasten.
MIND Naasten Centraal MIND Naasten Centraal ondersteunt familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.
PlusminusPlusminus, de vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten
YpsilonYpsilon, de vereniging voor familie/naasten van mensen met een psychosegevoeligheid