Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Informatie voor naasten

Informatie voor naasten: bijvoorbeeld bij problemen

Als er problemen zijn met iemand in je naaste omgeving, zoals je kind of partner, neem dan contact op met de huisarts en bespreek de problemen. Als je het idee hebt dat de Viersprong een oplossing zou kunnen bieden voor de problemen, bespreek dit dan met de huisarts of de contactpersoon voor jeugdzorg in je gemeente.
Bel ons gerust als je vragen hebt of meer wilt weten.

Betrokkenheid bij de behandeling

Een behandeling is vaak effectiever wanneer familie of andere naastbetrokkenen daarbij een rol krijgen. Daarom zijn de naasten – die dan “het systeem” worden genoemd – bij onze behandelingen betrokken. Hoe groot die rol is en hoe breed het netwerk is dat meehelpt, hangt af van de problemen die er zijn en verschilt per behandelmethode. Ook kunnen naasten bij diagnostiek betrokken zijn.

Betrokkenheid bij behandeling kinderen en jongeren:
Wat als ouders van een cliënt niet meer samen zijn?

Ouders kunnen om talloze redenen niet meer samen zijn. Voor de aanmelding en behandeling van uw kind is het echter van belang dat er overleg en samenwerking is.  Wat zijn uw rechten en plichten? Hoe werken we bij de Viersprong. Hier vindt u belangrijke informatie over deze situatie.

Familievertrouwenspersoon

De Viersprong heeft een onafhankelijke familievertrouwenspersoon: Pim Stumpe, Hij ondersteunt familie en naastbetrokkenen van onze cliënten in hun contact met de Viersprong en is verbonden aan de landelijke stichting familievertrouwenspersonen (lsfvp).
Lees meer over wat de fvp voor je kan betekenen op de  website van de lsfvp. Op de website van de lsfvp is ook een voorlichtingsfilm over de familievertrouwenspersoon te zien.

Wil je contact met de fvp?

Neem dan contact op met:
Pim Stumpe (tijdelijk waarnemend vanwege het vertrek van Liset Bartels) 
E-mail:      p.stumpe@lsfvp.nl
Telefoon:  06 – 53 16 65 33
Advies- en hulplijn lsfvp: 0900-333 2222 (10 ct per minuut)
Website: www.lsfvp.nl

lsfvp foto