Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Uitgangspunten naastbetrokkenenbeleid de Viersprong

Betrokkenheid bij de behandeling

Een behandeling is vaak effectiever wanneer familie of andere naastbetrokkenen daarbij een rol krijgen. Daarom zijn de naasten – die dan “het systeem” worden genoemd – bij onze behandelingen betrokken. Hoe groot die rol is en hoe breed het netwerk is dat meehelpt, hangt af van de problemen die er zijn en verschilt per behandelmethode. Ook kunnen naasten bij diagnostiek betrokken zijn.

Uitgangspunten

De Viersprong hanteert de volgende uitgangspunten in het contact met naastbetrokkenen:

  • De Viersprong gaat respectvol en serieus om met naastbetrokkenen;
  • De Viersprong hanteert als uitgangspunt dat naastbetrokkenen in beginsel altijd bij de behandeling betrokken worden. De cliënt moet hiervoor wel toestemming geven. De regie-/primair behandelaar moedigt de cliënt aan om zelf afspraken met naastbetrokkenen over hun betrokkenheid bij de behandeling.
  • Het recht van de cliënt op privacy wordt gerespecteerd: we streven ernaar niet over de cliënt te praten met naastbetrokkenen, maar zoveel mogelijk in aanwezigheid van de cliënt.  
  • Als een cliënt niet wil dat naastbetrokkenen worden betrokken of geïnformeerd (persoonsgebonden informatie), dan respecteert de Viersprong dat en stelt de Viersprong de naastbetrokkenen hiervan samen met de cliënt op de hoogte.
  • Behandelaren mogen naastbetrokkenen altijd informatie geven over de algemene gang van zaken binnen de Viersprong, de werkwijze van de afdeling, de familievertrouwenspersoon en relevante verenigingen en organisaties voor naastbetrokkenen.
  • Naastbetrokkenen hebben één vast aanspreekpunt binnen de Viersprong. Dit is bij voorkeur de regie-/primair behandelaar. Naastbetrokkenen beschikken gedurende de hele behandeling over de naam en contactgegevens van deze persoon.

Betrokkenheid bij behandeling kinderen en jongeren: Wat als ouders van een cliënt niet meer samen zijn?

Ouders kunnen om talloze redenen niet meer samen zijn. Voor de aanmelding en behandeling van uw kind is het echter van belang dat er overleg en samenwerking is. Wat zijn uw rechten en plichten? Hoe werken we bij de Viersprong. Hier vindt u belangrijke informatie over deze situatie.

Klacht of suggestie?

Heeft u een klacht of suggestie? Lees hier hoe we die in behandeling kunnen nemen.

Terug naar pagina met informatie voor naasten.