Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Gedragscode Agressie en onveiligheid: Basisregels voor cliënten

Basisregels voor cliënten uit de Gedragscode Agressie en onveiligheid van de Viersprong: 

  • Wij gaan ervan uit dat de cliënt zich niet agressief opstelt tegenover medewerkers of andere cliënten;
  • Als het noodzakelijk is voor een cliënt een uitzondering te maken, dan legt de behandelstaf voor de cliënt in het behandelplan concreet vast of en in welke mate het uiten van agressie “erbij” kan horen;
  • De leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid dit kenbaar te maken aan alle medewerkers (ook van de ondersteunende dienst) die normaliter met de betreffende cliënt te maken hebben;
  • Cliënten worden in de aanmeldingsfase zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de gedragscode;
  • Cliënten waarvan mogelijk agressief gedrag bekend is, worden uitsluitend behandeld op plaatsen waarin condities aanwezig zijn voor goede opvang.
  • Cliënten van wie, gezien de cliëntenpopulatie, gevraagd wordt enige mate van agressie en onveiligheid van cliënten of hun familieleden/bezoekers te tolereren, kunnen rekenen op ondersteuning van het team. Er zal echter nooit tolerantie gevraagd worden ten opzichte van: persoonlijk gerichte fysieke agressie, persoonlijk gerichte en herhaalde verbale agressie, vernielingen van eigendommen van een ander, gedrag waardoor de medewerker zich persoonlijk bedreigd voelt.

Terug naar Bibliotheek Cliëntinformatie