Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Bibliotheek Cliëntinformatie

Informatie voor cliënten van de Viersprong en hun naasten:

Rechtspositie

Intake en behandeling

Informatie en foldermateriaal over intake en behandeling vindt u op deze website via deze pagina’s:

Voor naasten

  • Betrokkenheid bij de behandeling
  • Betrokkenheid bij behandeling kinderen en jongeren: Wat als ouders van een cliënt niet meer samen zijn?
  • Contactgegevens Familievertrouwenspersoon

Bekijk hiervoor de informatie voor naasten.