Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Functional Family Therapy (FFT)

Gezinsbehandeling Functional Family TherapieFunctional Family Therapy (FFT), voor wie is het bedoeld?

Een FFT- behandeling richt zich op gezinnen, waarvan een jongere problematisch gedrag vertoont. In sommige gevallen komt een jongere in aanraking met justitie of dreigt dit te gebeuren. Het kan gaan om jongeren die uitvallen op school (of dreigen uit te vallen), gebruik maken van verbale en/ of fysieke agressie, of andere zorgelijke ontwikkelingen laten zien.
Hun gedrag is in veel gevallen te verklaren vanuit het gegeven dat het gezin is vastgelopen in patronen en gewoonten waardoor problemen niet opgelost raken en de jongere klem komt te zitten en/of verkeerde keuzes maakt.

De FFT behandeling is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Kinderen onder 12 jaar worden per casusniveau bekeken.

“Als het contact met elkaar alleen nog bestaat uit conflicten, onbegrip en wantrouwen. Of wanneer er zelfs helemaal geen contact meer is. Wanneer wij als FFT  therapeuten op zo’n moment bij het gezin betrokken worden, gaan we aan de slag met het opsporen van de verstoorde gezinspatronen om daar vervolgens positief verandering in aan te brengen samen met het gezin. Zo ontstaat er weer écht contact met elkaar op een manier die voor ieder gezinslid prettig is. Als ik dat zie gebeuren, ben ik trots op wat FFT kan betekenen voor een gezin.”
(Nikki de Nijs, FFT supervisor)

De doelstelling van Functional Family Therapy

FFT is een systeembehandeling, wat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. FFT richt zich op het verbeteren van het functioneren van het gezin en het verbeteren van het gedrag van de jongere waardoor de kans op herhaling van het problematische gedrag vermindert.

Bekijk het verhaal van één van onze cliënten:

Hoe gaat een FFT behandeling in zijn werk?

Een FFT-behandeling bestaat uit drie fasen en is vooral gericht op het verbeteren van de relaties binnen het gezin.

 1. Verbindings- en motiveringsfase
 • De therapeut bouwt een relatie op met de gezinsleden
  en helpt hen bij het (opnieuw) ontdekken van de sterke
  kanten van het gezin, ondanks het feit dat zij vaak alle vertrouwen in elkaar verloren hebben.
 • Daarnaast stimuleert de therapeut de gezinsleden om de moeilijkheden als een gezamenlijk probleem te zien. Ieder van hen draagt hierin verantwoordelijkheid.
 1. Gedragsveranderingsfase
 • De gezinsleden leren de problemen met elkaar op te lossen.
 • Dit doet het gezin o.a. door op een andere manier met elkaar om te gaan, afspraken te maken en beter te communiceren waardoor ze elkaar beter kunnen begrijpen.
 • Het gezin leert ook irritaties niet zo te laten oplopen dat de situatie uit de hand loopt.
 1. Generalisatiefase
 • Het gezin past de geleerde vaardigheden toe in nieuwe situaties. Het leert een eventuele terugval zelf op te vangen en te voorkomen dat nieuwe problemen ontstaan.
 • In deze fase ligt de frequentie van de gesprekken over het algemeen lager dan éénmaal per week.
 • Gedurende deze laatste fase wordt met het gezin ook onderzocht of er nog vervolgbehandeling nodig is, in de vorm van bijvoorbeeld individuele behandelingen of trainingen.

Hoe vaak en waar zie je de therapeut?

Bij FFT zie je als gezin één keer per week een therapeut, meestal op één van onze locaties (Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, of Rotterdam ). Afhankelijk van regionale afspraken kan de therapie ook thuis plaatsvinden.

Hoe lang duurt de FFT behandeling?

De FFT behandeling duurt gemiddeld vier tot zes maanden.

Wat zijn de resultaten van Functional Family Therapy?

Door Functional FamilyTherapy kan het gezin beter met problemen omgaan, is er minder schoolverzuim en zijn er minder problemen buitens- en binnenshuis.

Internationaal en Nederlands wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door FFT:

 • de kans op herhaling van problematisch gedrag sterk vermindert;
 • het functioneren van het gezin verbetert;
 • uithuisplaatsingen minder voorkomen.

Ouder(s)/verzorger(s) gaven ons in 2023 gemiddeld een 7,3 voor deze behandeling.

Contactpersonen
Wilt u weten of FFT iets voor uw gezin kan betekenen? Neem dan contact op met:

 • Nikki de Nijs (06) 50 29 85 97 (regio Bergen op Zoom / Breda / Goes)
 • Sigrid Wiggelinkhuijsen (06) 24 64 21 36 (regio Den Bosch)
 • Jeroen van Bokhorst (06) 52 61 75 91 (regio Rotterdam)

Zij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Ik wil hulp!

Terug naar Systeembehandelingen