Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Welke rechten heb ik als cliënt?

De afgelopen jaren zijn er nogal wat patiëntenrechten in wetgeving vastgelegd. Zonder er hier uitgebreid op in te gaan, noemen we de belangrijkste rechten:

  • In de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) is onder meer geregeld, dat u recht heeft op informatie, zodat u een goede keuze voor een behandeling kunt maken en met uw behandelaar een behandelovereenkomst kunt sluiten. U heeft recht op inzage in uw dossier, u heeft de plicht uw behandelaar van goede informatie over uw probleem te voorzien, en mee verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het behandelplan.
  • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de aanpak van klachten van cliënten. Bekijk hier de flyer over de klachtenbehandeling van cliënten bij de Viersprong.  U kunt deze folder ook opvragen via telefoonnummer 088-7656 200. Meer informatie over klachten en onze werkwijze leest u hier
  • In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) is geregeld dat de cliëntenraad van de Viersprong adviesrecht heeft over het (behandel)beleid van de instelling. Vanuit verschillende behandelprogramma’s zit er een vertegenwoordiger in de cliëntenraad.
  • In de flyer Wat je moet weten als je bij ons in zorg komt lees je meer over rechten en plichten m.b.t. beeld – en geluidsopnamen en de vertrouwelijkheid van je gegevens.