Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Welke rechten heb ik als cliënt?

De afgelopen jaren zijn er nogal wat patiëntenrechten in wetgeving vastgelegd. Zonder er hier uitgebreid op in te gaan, noemen we de belangrijkste rechten:

  • In de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) is onder meer geregeld, dat u recht heeft op informatie, zodat u een goede keuze voor een behandeling kunt maken en met uw behandelaar een behandelovereenkomst kunt sluiten. U heeft recht op inzage in uw dossier, u heeft de plicht uw behandelaar van goede informatie over uw probleem te voorzien, en mee verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het behandelplan.
  • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de aanpak van klachten van cliënten. Bekijk hier de folder over de klachtenbehandeling van cliënten bij de Viersprong.  U kunt deze folder ook opvragen via telefoonnummer 088-7656 200. Ook regelt de Wkkgz dat medewerkers van de Viersprong voorvallen in de zorg veilig kunnen melden. De Viersprong heeft hiervoor een meldplein voor leren en verbeteren. Doel is dat collega´s incidenten met elkaar bespreken, dat zij ervan leren en op deze manier samen de zorg verbeteren. Een calamiteit of incident waar de cliënt merkbare gevolgen van heeft of kan krijgen moet direct aan de cliënt worden gemeld, genoteerd worden in het cliëntendossier én in het interne meldysteem worden gemeld. In het geval van een calamiteit wordt dit tevens gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg. Ook moet de Viersprong alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.
  • In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) is geregeld dat de cliëntenraad van de Viersprong adviesrecht heeft over het (behandel)beleid van de instelling. Vanuit verschillende behandelprogramma’s zit er een vertegenwoordiger in de cliëntenraad.