Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Samenwerking de Viersprong

De Viersprong werkt samen met verschillende partijen ten behoeve van de patiëntenzorg en het kennisbeleid.

Samenwerking op het gebied van de patiëntenzorg

 • BENU Apotheek Steenbergen: Verzorgt en levert de medicatie van klinische patiënten op de Viersprong. Adres:  Kerkplein 3, 4651 AN Steenbergen. www.benuapotheek.nl
 • BAVO Europoort:  Bed op Recept-regeling (crisisplaatsing) voor cliënten van de Viersprong die in Rotterdam behandeld worden. Adres: ‘s-Gravendijkwal 122, 3014 EL Rotterdam. www.bavo-europoort.nl
 • Bravis Ziekenhuis (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis): Samenwerkingsafspraken op het gebied van kortdurende crisisopname voor volwassen cliënten die bij de Viersprong, locatie West Brabant, MBT-behandeling krijgen. Adres: Boerhaaveplein 1, 4624 VT  Bergen op Zoom. www.bravisziekenhuis.nl
 • De Bascule:  Bed op Recept-regeling voor cliënten van de jeugdprogramma’s van de Viersprong in Amsterdam tot 23 jaar. Adres: Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht. www.debascule.com
 • GGZ Breburg: Samenwerkingsafspraken voor jeugdige cliënten die binnen zorgcentrum West-Brabant MBT-A behandeling volgen. Deze cliënten zijn bijna altijd jonger dan 18 jaar, maar kunnen 18 jaar worden tijdens de behandeling, zodat de financiering van hun zorg vanuit de Zorgverzekeringswet komt. Adres: Lage Witsiebaan 4, 5042 DA Tilburg. www.ggzbreburg.nl
 • GGZ WNB: Samenwerkingsafspraken voor volwassen cliënten van de Viersprong, locatie West-Brabant, voor crisisinschattingen (IBS) en kortdurende crisisopnames. En: Samenwerking met de somatisch arts of huisarts van GGZ WNB, voor klinische patiënten van de Viersprong die somatische zorg van de huisarts nodig hebben. Adres: Hoofdlaan 8, 4661 AA  Halsteren. www.ggzwnb.nl
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis – West (OLVG): Laboratoriumonderzoek voor onze cliënten die behandeld worden in Amsterdam. En: Bed op Recept-regeling voor cliënten van de Viersprong die behandeld worden in Amsterdam. Adres: Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam. www.olvg.nl
 • Reinier van Arkel: Bed op Recept-regeling (crisisplaatsing) en bijspringen crisisdienst (ACT) voor cliënten van de Viersprong die in Den Bosch een MBT-behandeling krijgen. Adres: Bethaniestraat 2, 5211 LJ ‘s-Hertogenbosch. www.reiniervanarkel.nl
 • STAR-Medisch Diagnostisch Centrum: Laboratoriumonderzoek voor cliënten van de Viersprong die in Rotterdam behandeld worden. Adres: Vlasbloem 21, 3068 JE, Rotterdam. www.star-mdc.nl
 • Stichting Huisartsenlaboratorium Breda:  Klinische cliënten van de Viersprong kunnen voor laboratoriumonderzoek terecht bij Stichting Huisartsenlaboratorium Breda. Adres: Postbus 228, 4870 AE Etten-Leur. www.shl-groep.nl
 • Stichting Huisartsenposten West Brabant: Voor cliënten die een klinische behandeling volgen en buiten kantooruren spoedeisende huisartsenzorg dan wel spoedeisende geneeskundige zorg nodig hebben, werkt de Viersprong samen met Stichting Huisartsenposten West Brabant. Adres: Bredaseweg 169, 4872 LA Etten-Leur. www.huisartsenpostenwestbrabant.nl
 • Verwijzers van cliënten: De Viersprong heeft verschillende zorgcentra in Nederland en een landelijke klinische functie. Verwijzers van (toekomstige) cliënten zijn niet individueel te benoemen.
 • Vincent van Gogh, Centrum voor Angst en Dwang: Samenwerking op het gebied van directe patiëntenzorg. Adres: Stationsweg 46, 5803 AC Venray. www.vvgi.nl
 • Juzt, Lievenshove: Doorverwijzing van jeugdige cliënten vanuit Juzt Lievenshove naar FFT de Viersprong. Adres: Bredaseweg 140, 4904 SC Oosterhout. www.juzt.nl.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek werken we samen:

Samenwerkingsverbanden op het gebied van kennisbeleid:

 • In het MBT Consortium om het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en België rondom Mentalization Based Treatment (MBT) te coördineren. Partners: Universiteit van Amsterdam, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Medisch Centrum en de Viersprong.
 • In het Internationale Multicenter onderzoek naar Groepsschematherapie onder leiding van prof. Dr. A. Arntz vanuit de Universiteit Maastricht in samenwerking met Indiana University (Joan Farrell & Ida Shaw).
 • In het multicenter onderzoek naar MBT in verschillende doseringen (MBT-DOS) in samenwerking met Arkin en Lentis.
 • In het MST-ID en ThuisBest Consortium met Stichting Prisma, De La Salle/Koraalgroep en SJSJ Almata. In deze samenwerking vindt de productontwikkeling en effectiviteitsonderzoek naar de innovaties MST-ID en ThuisBest plaats.
 • In het EXTRact consortium voor kennisbevordering over de effectiviteit van interventies voor kinderen en jongeren met externaliserende problematiek. Partners: Universiteiten van Utrecht en Amsterdam, VUmc, PI Research, NJi, Intermetzo, ’s Heeren Loo, De Bascule en de Viersprong.
 • Met universiteiten in de vorm van leerstoelen: de onderzoeksafdeling VISPD (Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders) heeft verbindingen met de universiteiten in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Leuven door middel van leerstoelen (prof. dr. J.H. Kamphuis, prof. dr. J. van Busschbach, prof. dr. R. Scholte, prof. dr. P. Luyten).
 • Met Dr. Stephen Finn (universiteit van Milaan) in onderzoek naar de werkzaamheid van therapeutisch psychologisch onderzoek (TPO).
 • Met de Vrije universiteit Brussel rond de SIPP-SF.

Samenwerking in expertisecentra:

 • MBT Nederland (expertise op het gebied van Mentalization Based Treatment). Partners: Anthony Bateman & Peter Fonagy (University College London, Anna Freud Center, Londen) en de Viersprong. Website: www.mbtnederland.nl
 • MST Nederland B.V. (expertise op het gebied van Multi Systeem Therapie). Partners: MST licentiehouders, MST Services (Verenigde Staten) en de Viersprong. De Viersprong is gelicentieerd netwerkpartner voor de implementatie van MST in Nederland. Website: www.mst-nederland.nl
 • FFT LLC (Amerikaanse licentiehouder van Functional Family Therapy).
 • Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: Het Kenniscentrum is opgericht om het thema persoonlijkheidsstoornissen steviger te positioneren in Nederland. De Viersprong participeert in dit kenniscentrum. Adres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht www.kenniscentrumps.nl
 • Therapeutic Assessment Institute, Austin.

In het kader van opleiding werkt de Viersprong samen:

 • In het Consortium Zuid-West Nederland in het kader van de opleiding tot psychiater.
 • Met Emergis voor de opleiding tot verpleegkundig specialist
 • Met GGZWNB voor de opleiding tot klinisch psycholoog.
 • Met OOR Zuid-West Nederland en consortium GGZ-Verpleegkundig Specialist.
 • Met de Centrale RINO groep (Regionale Instelling voor Nascholing en Opleiding)  in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

In het kader van gidsvermeldingen werkt de Viersprong samen:

We staan vermeld in de gids: http://www.psychotherapeut-info.nl