Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Multi Systeem Therapie voor kindermishandeling en verwaarlozing (MST-CAN)

Onderdeel van: Onderzoekslijn Systeeminterventies

Onderzoeksteam:
Femke Kamphuis (psychiater), Aurelie Lange (senior onderzoeker), Ron Scholte (medeverantwoordelijke hoogleraar)

Startjaar: 2011

Contactpersoon: Marieke van Geffen
E-mail: marieke.van.geffen@deviersprong.nl

Samenvatting:
Hoewel er vanuit de maatschappij veel druk is om kindermishandeling snel te signaleren, blijkt het op gang komen van geschikte zorg een probleem. Uit onderzoek naar interventies bij gezinnen waar kindermishandeling plaatsvond, blijkt dat er een hoog uitvalspercentage is. De zogenaamde multimodale behandelingen, waar op verschillende niveaus parallelle interventies gepleegd worden in het gezin, zijn tot nu toe het meest succesvol gebleken voor de behandeling van gezinnen waar kindermishandeling en verwaarlozing voorkomt. Een voorbeeld van een multimodale behandeling is Multi Systeem Therapie voor Child Abuse and Neglect (MST-CAN). MST-CAN richt zich op de behandeling van ernstige geweldpleging en verwaarlozing in gezinnen met kinderen tussen 6 en 17 jaar. Het is een intensieve behandeling van 6 tot 9 maanden gericht op het stoppen van kindermishandeling, waarbij ingezet wordt op het veilig opgroeien van het kind bij de ouders. MST-CAN biedt mogelijkheden voor een moeilijk bereikbare doelgroep, doordat de behandeling outreachend werkt en tegelijkertijd evidence-based behandelingen voor psychiatrische problematiek toepast. Alle in het gezin wonende of bij het gezin betrokken systeemleden, die een rol spelen in de mishandeling en/of verwaarlozing, worden behandeld.

Een Randomized Controlled Trial in de Verenigde Staten toonde aan dat MST-CAN twee keer zo effectief was in het voorkomen van uithuisplaatsing van kinderen als de gebruikelijke behandeling. Daarnaast verminderden de psychiatrische symptomen bij ouders en kinderen. Buiten de Verenigde Staten is de effectiviteit van deze behandeling nog niet aangetoond. Daarom is de implementatie van MST-CAN gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en effectiviteit van de behandeling. Uit een vooronderzoek bij de Viersprong bleek dat MST-CAN ook in Nederland een waardevolle behandeling lijkt voor gezinnen waar sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing. In 80% van de behandelde gezinnen werd een dreigende uithuisplaatsing van de kinderen voorkomen. Alle behandelingen worden nauwgezet gevolgd en wetenschappelijk onderzocht om erachter te komen of de eerste veelbelovende resultaten standhouden.

Publicaties:
Kamphuis, F.N., Brand-de Wilde, O.M., & Van der Rijken, R.E.A. Multi Systeem Therapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater (2015). Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 561-568.

Naar informatie over onze MST behandelingen:
pagina over onze MST behandelingen

Naar informatie over ons onderzoek:
<- Onderzoek