Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Transformatie Jeugdzorg & bijdrage de Viersprong

De Jeugd GGz en de Jeugdzorg in Nederland zijn sinds een aantal jaren bezig met een transformatieproces; de transfpormatie jeugdzorg. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft beschreven wat die transformatie jeugdzorg inhoudt en noemt de volgende transformatiedoelen:

Transformatiedoelen voor de jeugdzorg

  1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.
  2. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.
  3. Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen.
  4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in hulp aan jongeren.
  5. Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.

Hoe de Viersprong bijdraagt aan de transformatie jeugdzorg

De Viersprong gelooft net als het NJI in het belang van deze transformatiedoelen en levert hier een eigen bijdrage aan. We doen dit op de volgende manieren:

  • Met onze MST- en FFT-behandelingen activeren we het sociale netwerk rondom Multi-Problem gezinnen en motiveren we ouders en andere gezinsleden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen (transformatie doel 1) en kunnen we in veel gevallen uithuisplaatsing van jongeren voorkomen (transformatie doel 3).
  • Door intensieve ambulante behandelingen (zoals MST) te combineren met gesloten jeugdzorg / een bed op recept  (ThuisBest, Reset4all), kan een gesloten plaatsing sterk verkort worden (transformatiedoel 3 en 4).
  • Met onze MBT-Early behandeling behandelen we jongeren met Borderline tijdig en voorkomen we verergering van de klachten van de jongere (transformatie doel 3);
  • Ook richt de Viersprong zich op jongeren op middelbare scholen die verzuimen van school, omdat ze niet goed in hun vel zitten en te maken hebben met persoonlijkheidsproblematiek. Door hen te helpen lukt het hen weer naar school te gaan en hebben zij een beter toekomstperspectief (transformatie doel 1 en 2);
  • Tenslotte is de Viersprong actief met het delen van haar kennis op scholen en bij Centra voor jeugd en Gezin (CJG’s) (kennisworkshops) en nemen we deel aan jeugd-expertiseteams van gemeenten (transformatiedoel 1, 4 en 5).

Lees hier meer over ons levensloopperspectief en het doel van de Viersprong

transformatie jeugdzorg en levensloop GGz