Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Wachtlijstbemiddeling

Wachtlijsten. Wat kun je doen?

 • Voor cliënten vanaf 18 jaar (en hun verwijzers) die wachten op zorg bij de Viersprong
 • Voor cliënten vanaf 18 jaar die verwezen willen worden naar de Viersprong en hun verwijzers 

Wij roepen je op je te melden bij de wachtlijstbemiddeling van je zorgverzekeraar, als je geplaatst bent op een wachtlijst bij de Viersprong en er sprake is van een te lange wachttijd. Dit kan ook gedaan worden door cliënten die verwezen willen worden naar de Viersprong en door verwijzers die hun cliënt willen verwijzen.

Op de website van iedere zorgverzekeraar is informatie te vinden over bemiddeling in het geval van een wachttijd. Dit kan telefonisch of via een formulier, dit verschilt per zorgverzekeraar. Hieronder vind je per zorgverzekeraar een link naar de pagina over wachtlijstbemiddeling.

Je kunt daar het volgende invullen of telefonisch aangeven:

Cliënten:

Melding onvoldoende beschikbare zorg de Viersprong:

 • Voor mijn problemen heb ik snel de juiste specialistische behandeling nodig, bij voorkeur binnen enkele weken;
 • Bij het uitblijven van een tijdige specialistische behandeling loop ik ernstige risico’s met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van mijzelf of anderen;
 • Ik ben verwezen naar de Viersprong, locatie ……(vul in: Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch of Halsteren/Bergen op Zoom), of zou dat willen;
 • De wachttijd tot start behandeling bij de Viersprong is onaanvaardbaar lang, nl. langer dan … weken (vul aantal weken in);
 • Een behandeling bij de Viersprong heeft mijn (sterke) voorkeur in verband met de ernst/complexiteit van mijn problemen en/of eerdere behandelingen elders die onvoldoende resultaat hebben gehad.

Er wordt gevraagd om je naam, geboortedatum en verzekeringsnummer.

Verwijzers:

Melding onvoldoende beschikbare zorg de Viersprong:

 • Mijn cliënt heeft last van complexe persoonlijkheidsproblematiek en heeft – conform de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen – snel de juiste specialistische behandeling nodig, bij voorkeur binnen enkele weken;
 • Bij het uitblijven van een tijdige specialistische behandeling loopt de cliënt onaanvaardbare risico’s met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van zichzelf of anderen;
 • Ik heb mijn cliënt naar de Viersprong, locatie …(vul in: Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch of Halsteren/Bergen op Zoom) verwezen, of zou dat willen doen;
 • De wachttijd tot start behandeling bij de Viersprong is onaanvaardbaar lang, nl. langer dan …weken (vul aantal weken in)
 • Er geen zijn alternatieven voor een verwijzing naar de Viersprong als gevolg van de hoge mate van ernst/complexiteit en/of eerdere behandelpogingen elders waarvan herhaling niet zinvol is.

Naam verwijzer, functie, BIG-nummer, naam cliënt, geboortedatum cliënt, BSN cliënt, hoofddiagnose.

Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar

Links naar de pagina over wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar:

(De namen in zwarte letters linken niet naar een pagina over wachtlijstbemiddeling. In die gevallen dient u zelf contact op te nemen met de betreffende zorgverzekeraar)

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om deze melding schriftelijk te verzenden aan je zorgverzekeraar, middels een brief.

Terug naar Wachttijden