Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanbod aan GGz diagnostiek en GGz behandelingen dat GGz de Viersprong aanbiedt.

Lees voor
Translate

Klinisch psycholoog/psychotherapeut Maaike Smits wint Pieter Boeke Prijs

In juli 2023 is onze klinisch psycholoog/psychotherapeut Maaike Smits uitgeroepen als winnaar van de Pieter Boeke prijs. Haar proefschrift ‘The Impact of Treatment Intensity on Mentalization-Based Treatment for Borderline Personality Disorder’ is unaniem gekozen tot meest excellente proefschrift. Een prachtige kroon op het werk dat bijdraagt aan het verder ontwikkelen van MBT behandelingen en cliënten helpt ontwikkelen en groeien tot wat ze optimaal kunnen zijn.

Meer cliënten effectief behandelen

Door in te zetten op lager intensieve behandelprogramma’s kan effectieve behandeling voor méér cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk worden gemaakt. Dat is de belangrijkste conclusie uit haar onderzoek.

Beste proefschrift in twee jaar

De Pieter Boeke Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door Opleidingsinstituut PPO in samenwerking met de Pieter Boeke Foundation voor het beste proefschrift op het gebied van psychotherapie van de afgelopen twee jaar. Maaike laat negen andere genomineerden achter zich.

Prijsuitreiking 6 november

De uitreiking van de Pieter Boeke Prijs zal plaatsvinden voorafgaand aan de jaarlijkse Pieter Boeke Lezing op 6 november 2023 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees voor
Translate

De Viersprong bundelt krachten met zorgverzekeraars

Maandag 10 juli vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats tussen de Viersprong en genodigde zorgverzekeraars a.s.r. verzekeringen, CZ, DSW Zorgverzekeraar, Menzis, Coöperatie VGZ, en Zilveren Kruis. De bijeenkomst was een initiatief van de raad van bestuur van de Viersprong.

Samen kijken naar actuele vraagstukken

De Viersprong wil op een duidelijk andere manier samen de schouders zetten onder vraagstukken die er in de GGZ toe doen. Dat doen we om te komen tot de juiste behandeling, op het juiste moment, op de juiste plaats en voor de juiste duur aan mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek. We leven immers in een wereld waarin de schaarste in de sector en de hoge vraag naar zorg ons vragen om op creatieve manieren met dezelfde mensen meer mensen beter te maken. De Viersprong wil daarom ‘kennisdeling’ naar een volgend niveau tillen en zet daarmee een nieuwe stap in een vertrouwde traditie.

Nieuwe koers

De toelichting op onze nieuwe koers Samen Duidelijk Anders gaf een uniek kijkje in de keuken van de Viersprong als TOPGGz organisatie. De koers laat zien hoe we met gepassioneerde professionals en wetenschappelijke, flexibele en innovatieve behandelingen gaan voor TOPGGz kwaliteit. Daarnaast kwamen onderwerpen aan bod zoals kwaliteitsborging, vroegsignalering en detectie, het vergroten van de toegankelijkheid van zorg, wachttijden en de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

Snel duidelijkheid geven

Zorgverzekeraars kregen een blik op het intakeproces, gericht op de positieve impact van snel duidelijkheid geven over de geschiktheid voor een behandeling. Onze ervaring is dat cliënten vooral willen weten òf ze in aanmerking komen voor een behandeling die bewezen effectief is. En of zij op de juiste plaats, de juiste behandeling voor de juiste duur gaan krijgen.

Dank aan de aanwezige zorgverzekeraars voor hun deelname aan deze vruchtbare bijeenkomst en belangstelling om met elkaar en de Viersprong over deze thema’s in gesprek te blijven.

Lees voor
Translate

De Viersprong opent locatie in Zeeland!

De juiste hulp. Dichtbij huis, zo snel en zo vroeg mogelijk. Dat gunnen we iedereen. Daarom opent De Viersprong een locatie in Goes. Vanaf april 2022 hopen we jongeren en hun gezinnen met persoonlijkheidsproblemen op een locatie in Zeeland te kunnen helpen.

Al langere tijd zijn er signalen dat er in Zeeland onvoldoende behandelaanbod is voor jongeren met persoonlijkheidsproblemen. Al jarenlang biedt de Viersprong vanuit locatie Bergen op Zoom hulp aan selecte groep Zeeuwse jongeren tussen de 12 en 18 jaar met persoonlijkheidsproblemen. Helaas hebben we veel Zeeuwse jongeren geen passende psychotherapie voor persoonlijkheidsproblemen kunnen bieden in verband met een te lange reisafstand naar Bergen op Zoom.  Deze reisafstand maakte dat we in urgente situaties niet snel genoeg bij het gezin waren en te veel interfereerde met het sociaal maatschappelijke leven van de jongere en het gezin. Deze afstand hopen we nu te verkleinen door een locatie in Goes te openen. 

Breed aanbod vanuit Goes
Vanuit de regio kwam meermaals de vraag naar voren of de Viersprong het aanbod uit kon breiden in Zeeland. Hierop gaat de instelling inspringen met een vestiging in de gemeente Goes. De doelstelling is een multidisciplinair team te ontwikkelen met een divers aanbod aan jeugdprogramma’s. Er wordt in het tweede kwartaal van 2022 gestart met een aanbod voor jongeren met borderline problematiek (MBT-A), naast specialistische diagnostiek en second opinions. Het behandelaanbod zal vervolgens uitgebreid worden binnen het portfolio van de Viersprong op basis van de aanmeldvragen van jongeren en gezinnen in combinatie met de competenties van de Zeeuwse medewerkers. Op latere termijn komt er wellicht ook een aanbod voor volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek.

Kansen en voordelen
De nieuwe locatie past bij de visie van De Viersprong: meer mensen beter maken, de zorg toegankelijk maken. We verwachten dat door een locatie te openen in Zeeland er een betere bereikbaarheid voor jongeren en gezinnen is voor onze specialistische interventies. Jongeren en gezinnen kunnen hierdoor tijdig profiteren van het behandelaanbod van de Viersprong. Door ons als Viersprong op een Zeeuwse locatie te positioneren hopen we ook een nog stevigere rol in de keten samenwerking te kunnen innemen. Hierdoor kunnen de jongeren en gezinnen gaan profiteren van een zorgaanbod zowel dicht bij huis als vanuit een krachtenbundeling tussen de Zeeuwse zorgaanbieders.  

Heb je zin om mee te bouwen aan een nieuwe locatie van de Viersprong in Goes? 
De Viersprong is op zoek naar Zeeuwse medewerkers die zin hebben in een nieuwe uitdaging op het gebied van het psychotherapeutisch behandelen van de jongeren en het systeem. Ook zoeken we collega s met diagnostische ambities die vanuit de TPO A methodiek jongeren en gezinnen willen helpen hun puzzel te leggen. Ben je een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, psycholoog/ orthopedagoog, systeemtherapeut of sociotherapeut en wil je je eens oriënteren? Kijk dan op de website www.werkenbijdeviersprong.nl naar de vacatures. Ook kun je vrijblijvend contact zoeken met Karen Braamse, klinisch psycholoog K & J & projectleider voor de Zeeuwse locatie. Zij is te bereiken via karen.braamse@deviersprong.nl en op 06-20932025