Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Wat zijn contra indicaties (exclusie criteria) voor behandeling persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen?

Algemene exclusiecriteria (contra-indicaties) voor behandeling volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek zijn:

  • IQ < 80 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
  • schizofrenie of schizofreniforme stoornissen
  • autismespectrumstoornissen
  • organisch cerebrale aandoening
  • onvoldoende beheersing Nederlandse taal
  • geen ziektekostenverzekering
  • geen woon- of verblijfplaats

Verwijskaart met indicaties voor het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen

Lees in onze verwijskaart wat verdere indicaties en contra-ndicaties (exclusie criteria) zijn voor het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen.