Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Ik overweeg een patiënt naar de Viersprong te verwijzen, maar wil graag overleggen met iemand uit het intaketeam of verwijzing zinvol is.

Belt u ons dan voor telefonisch overleg. U kunt individuele casuïstiek daar bespreken. Mocht u niet tijdens kantoortijden kunnen bellen, stuurt u dan een bericht aan info@deviersprong.nl met uw telefoonnummer en de tijden dat u bereikbaar bent. Onze intake-coördinator kan u dan terugbellen.