Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Hoe kan ik de PVP (patiëntvertrouwenspersoon) bereiken?

De patiënten vertrouwenspersoon (pvp) van de telefonische helpdesk van de stichting PVP geeft advies over de rechtspositie van ggz-patiënten. De helpdesk geeft ook advies als een patiënt een klacht heeft over zijn behandeling of over de manier waarop medewerkers van de instelling met hem of haar omgaan.

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Telefonisch
De helpdesk is telefonisch bereikbaar voor cliënten via 0900 – 444 8888 op: 
– maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur
– zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur .

Chat
Op maandag t/m donderdag is het mogelijk om tussen 19.00 en 21.00 uur te chatten met de helpdesk.

Mail
U kunt uw vraag of klacht ook mailen via helpdesk@pvp.nl.  U ontvangt binnen maximaal twee werkdagen antwoord.

Op de website van de Stichting PVP is ook veel informatie vinden, bijvoorbeeld over uw rechten of een voorbeeldbrief voor het inzien van uw dossier of het indienen van een klacht: https://www.pvp.nl

Geen bemiddeling
De helpdesk PVP kan niet voor u bemiddelen. Neemt u wanneer u bemiddeling wenst, contact op met de klachtenfunctionaris voor de Viersprong. U kunt contact zoeken met de klachtenfunctionaris van de Viersprong door een mail te sturen aan  klachten@deviersprong.nl. Vermeld in uw mail dat u vraagt om bemiddeling door de klachtenfunctionaris.


Let op:  Vanaf 1 januari 2020 vervalt de dienstverlening van de stichting PVP voor cliënten van de Viersprong.
Dit hangt samen met de ingang van de nieuwe Wet verplichte ggz. Alleen aan Wvggz-cliënten die met drang en dwang te maken hebben mag de stichting PVP dan nog diensten aanbieden. Dit is zo bepaald door het ministerie van VWS.
Alle andere, niet Wvggz-cliënten worden voor vragen om advies en bemiddeling verwezen naar de klachtenfunctionaris van de instelling. Voor de Viersprong is dat mevrouw E. de Beijer. Zij is bereikbaar via het bestuurssecretariaat van de Viersprong via 088 – 7656 760 en via klachten@deviersprong.nl.