Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

ThuisBest: combinatie van kortdurende gesloten jeugdzorg met Multi Systeem Therapie

Onderdeel van: Onderzoekslijn Systeeminterventies

Onderzoeksteam:
Aurelie Lange (extern senoir onderzoeker), Ron Scholte (medeverantwoordelijke hoogleraar), Annemarieke Blankestein (promovendus).
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Via Almata, Stichting Prisma en de Koraal.

Startjaar: 2014

Contactpersoon: Annemarieke Blankestein
E-mail: Annemarieke.Blankestein@deviersprong.nl

Samenvatting:
Het zorgtraject ThuisBest is bedoeld voor jongeren met dermate ernstige gedragsproblemen, dat een machtiging uithuisplaatsing gesloten jeugdzorg wordt uitgesproken. Het zorgtraject ThuisBest beoogt de jongere zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar de thuissituatie en is een combinatie van kortdurende gedwongen uithuisplaatsing in combinatie met Multi Systeem Therapie (MST). De jongere verblijft voor een periode van zes weken bij Almata Jeugdzorg Plus. Tijdens deze zes weken ondergaat de jongere een intensief en gestructureerd dagprogramma, waarvan ook onderwijs deel uitmaakt. De doelen voor zowel de jongere als de ouders/verzorgers zijn tijdens deze periode gericht op zo spoedig mogelijke terugkeer van de jongere naar huis. Bij aanvang van het verblijf bij Almata wordt direct gestart met MST. MST is een intensieve, ambulante behandeling en richt zich op alle risicofactoren die samenhangen met het probleemgedrag. MST werkt daarbij in alle systemen rondom de jongeren: familie, school, buurt, vrienden. De MST therapeut werkt intensief met de ouders samen om de thuiskomst van de jongere voor te bereiden en te borgen dat de jongere ook thuis kan blijven wonen.

ThuisBest is een nieuw zorgtraject, waarvan de effectiviteit nog niet is onderzocht. Daarom worden sinds de start van dit behandelprogramma gegevens verzameld over de doelgroep en de behandelresultaten. Deze gegevens worden gebruikt om het zorgtraject verder vorm te geven, de handleiding verder aan te scherpen en aanknopingspunten te bieden voor vervolgonderzoek

Publicaties
Rovers, A., Blankestein, A., Van der Rijken, R., Scholte, R., & Lange, A. (2019). Treatment outcomes of a shortened secure residential stay combined with multi systemic therapy: A pilot study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(15-16), 2654-2671. https://doi.org/10.1177/0306624X19856521

<- Onderzoek