Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Routine Outcome Monitoring

Onderdeel van onderzoekslijn(en): overig

Onderzoeksteam: Marieke van Geffen, Mayke van den Berg, Odette Brand, Marieke Kavelaars, Tom van der Schoot

Startjaar: 2012

Contactpersoon: Marieke van Geffen  Emailadres: marieke.van.geffen@deviersprong.nl

Samenvatting:
Om topzorg optimaal te kunnen bieden is de evaluatie van behandelingen noodzakelijk. Daarom  wordt binnen de Viersprong gewerkt met Routine Outcome Monitoring (ROM).  ROM betreft het routinematig vaststellen van de toestand van de cliënt met behulp van vragenlijsten in het kader van de evaluatie van de behandeling. ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst.

Binnen de Viersprong vullen cliënten op verschillende meetmomenten een vragenlijst in, waarmee het verloop van hun klachten zichtbaar wordt. De tevredenheid van cliënten meten we met behulp van de GGZ thermometer en de CQ-index. De uitkomsten worden gebruikt voor het continu verbeteren van de behandelingen.  De resultaten van de ROM worden niet alleen gebruikt om de individuele behandeling te evalueren maar ook om op geaggregeerd niveau de behandelmethodieken te verbeteren. Op deze manier biedt ROM spiegelinformatie en dat maakt het voor de Viersprong als geheel en voor de behandelaren op individueel niveau mogelijk om zichzelf en elkaar gericht te bevragen en op basis hiervan te leren.

De Viersprong doet onderzoek met behulp van de ROM vragenlijsten. Ook is de Viersprong vertegenwoordigd in de landelijke specialisme groep ROM bij persoonlijkheidsstoornissen waar advies wordt gegeven over de beste ROM maten en case mix variabelen bij persoonlijkheidsproblematiek.  Verdiepende ROM vragen zijn:

  1. Wat zijn de behandeleffecten van de diverse behandelprogramma’s?
  2. Wat zijn de optimale ROM maten voor behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek?
  3. Wat zijn de optimale ROM maten met betrekking tot het benchmarken van behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek?

Publicaties:

De Beurs, E., Barendregt, M., Rogmans, B., Robbers, S., van Geffen, M., van Aggelen-Gerrits, M., & Houben, H. (2014).  Denoting treatment outcome in child and adolescent psychiatry: a comparison of continuous and categorical outcomes, Eur Child Adolesc Psychiatry

<- Onderzoek