Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Proeftuin zelfmanagement en passende zorg; het cliëntenportaal van de Viersprong

Onderdeel van onderzoekslijn(en): Overig

Onderzoeksteam: Marieke van Geffen, Marijke Cruijsbergs, Tom van der Schoot, Marieke Haitsma (LPGGZ) en Marieke Wollaars (LPGGZ)

Startjaar: 2014

Contactpersoon: Marieke van Geffen Emailadres: marieke.van.geffen@deviersprong.nl

Samenvatting:
Dit onderzoek richt zich op kwaliteitsverbetering in de ggz, vanuit het cliënt-/familieperspectief, maar ook gezamenlijk met andere partijen in het veld. Eerder heeft het LPGGz met andere veldpartijen gekeken hoe de zorg en ondersteuning in de ggz eruit zou moeten zien, om meer passend te zijn en meer in te spelen op de zelfredzaamheid van cliënten. Er zijn toen diverse kenmerken of bouwstenen van zelfmanagement en passende zorg gedefinieerd. Deze zogenaamde bouwstenen voor zelfmanagement en passende zorg zijn in samenwerking met de deelnemers van het Bestuurlijk Akkoord geformuleerd en maken samen een nieuwe visie op de ggz. In de visie staan herstel, het vergroten van zelfredzaamheid en zo veel mogelijk weer/blijven deelnemen van cliënten aan de maatschappij centraal. Deze bouwstenen worden onderzocht in verschillende proeftuinen, waar het cliëntportaal van de Viersprong ook aan meedoet. Sinds begin 2014 wordt binnen de Viersprong gebruik gemaakt van een digitaal cliëntenportaal. Het cliëntenportaal dient ter ondersteuning van het intakeproces. Via een beveiligde en persoonlijke online werkomgeving worden cliënten via hun computer ondersteund ten behoeve van de intake, diagnostiek en advies. De bouwstenen die worden onderzocht in de proeftuin van het cliëntenportaal van de Viersprong zijn:

  1. Klachtenverkenning en diagnosestelling in de proeftuin
  2. Informatievoorziening aan cliënten in de proeftuin
  3. De cliënt en zijn herstel centraal

Om te achterhalen hoe met de verschillende bouwstenen wordt gewerkt binnen de Viersprong, heeft LPGGz een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst wordt afgenomen bij cliënten die gebruik maken van het cliëntenportaal. Daarnaast wordt de Viersprong gevolgd en geadviseerd door een innovatieteam. Hierin zitten enthousiaste professionals van andere praktijken en cliënt-/familievertegenwoordigers. Naast de innovatieteams worden de andere veldpartijen (zoals zorgverzekeraars, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor de Psychiatrie) uitgenodigd overkoepelend het traject te overzien, de resultaten uit de Proeftuinen met elkaar te verbinden en breder te laten landen.

<- Onderzoek