Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Development TICP-mini and TICP-midi

Development of the Treatment Inventory of Costs in Psychiatric Patients – mini and midi (TICP-mini and TICP-midi)

Onderzoekslijn(en):  
Overige

Onderzoeksteam: Reinier Timman, PhD.1&2 , Clazien Bouwmans, MA.3 , Jan van Busschbach, PhD.1 &2 , Leona Hakkaart- van Roijen, PhD.3

1 Viersprong Institute for Study on Personality Disorders, Halsteren, the Netherlands.  2 Erasmus Medical Center Rotterdam. Department of Psychiatry, unit Medial Psychology and Psychotherapy, Rotterdam, the Netherlands.  3 institute for Medical Technology Assessment, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

Startjaar: 2014

Naam contactpersoon: 
Reinier Timman. Mail: r.timman@erasmusmc.nl

Samenvatting van de studie & onderzoeksvragen:

  • Doel:  Het construeren van twee korte zelfinvul vragenlijsten voor economische gezondheidszorg evaluaties op een regelmatige basis. Uitgangspunt is de TiC-P, een gevalideerde vragenlijst voor gezondheidszorg evaluaties en productiviteitsverliezen bij cliënten met een psychiatrische stoornis. Deze vragenlijst bevat 14 vragen over het aantal bezoeken aan zorgverleners, waaruit de kosten van deze bezoeken berekend kunnen worden. In veel routine outcome monitoring (ROM) programma’s en voor benchmark doeleinden is een (zeer) korte vragenlijst wenselijk. Ons doel is om deze vragenlijst in te korten tot een mini versie, die tenminste 80% van de kosten dekt, en een midi versie, die tenminste 90% van de kosten dekt. Methoden. Gegevens van 7966 TiC-P invullingen door geestelijke gezondheidszorg cliënten uit drie verschillende onderzoeken zijn hiervoor gebruikt. Het criterium van vragenselectie was dat deze in ieder van de drie gegevensbestanden apart de vereiste 80% (mini) resp. 90% (midi) van de kosten zou moeten dekken.
  • Resultaten*: De mini versie bevat 5 vragen en de midi versie 8 vragen.
  • Conclusies: De TICP-mini is geschikt voor het gebruik in zeer frequente invulling zoals in ROM. De TICP-midi is geschikt voor studies waarin de vragenlijstbelasting voor de deelnemers beperkt moet worden en waarbij een redelijke precisie gevraagd wordt.

* Onder voorbehoud, de studie is nog niet afgerond.

English:

  • Objectives: To construct two short forms self report inventories for the purpose of economic evaluations of health care utilization on a regular basis. A validated inventory on healthcare utilization and productivity losses in patients with a psychiatric disorder (TiC-P) was applied as start. This inventory includes 14 items, administering the frequency of consulted caregivers. In many studies for routine outcome monitoring or for benchmarking purposes a short form inventory is desired. Our aim is to reduce this inventory to a minimal or mini inventory retaining 80% of the total costs and a medium length or midi inventory retaining 90% of the costs.
  • Methods: Data of 7966 of TiC-P administrations of mental health care patients from three studies were applied. Those items for the mini inventory were selected that retained at least 80% of the accumulative costs in each of the three samples. For the midi form, at least 90% of the costs in each sample were required.
  • Results *: The mini inventory required 5 items and the midi form 8 items.
  • Conclusions: The TICP-mini is suited for use in regular administration in e.g. routine outcome monitoring. The TICP-midi is suited for studies where questionnaires are limited to avoid patient administration overload.

* Conditional, study is not yet completed

<- Onderzoek