Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

MBT voor adolescenten – intensief ambulante variant

Een pilot-studie naar een intensief-ambulante variant van MBT voor adolescenten

Onderdeel van: Onderzoekslijn MBT

Onderzoeksteam:
Melissa Remeeus (onderzoeksmedewerker), Dr. Dineke Feenstra (Principal Investigator), Dawn Bales (expert MBT), Prof. dr. Patrick Luyten (medeverantwoordelijk hoogleraar)

Startjaar: 2010 (start dataverzameling) / 2014 (start data analyse)

Contactpersoon:
Dineke Feenstra, E-mailadres: dineke.feenstra@deviersprong.nl

Samenvatting:
Mentalization-based Treatment (MBT) is een evidence-based behandelmodel voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Ook bij jongeren komt BPS vaak voor en gaat BPS gepaard met een hoge ziektelast. Verschillende adaptaties van MBT voor adolescenten zijn beschreven. Inmiddels zijn twee studies verschenen waarin resultaten van MBT voor adolescenten beschreven staan. Binnen de Viersprong werd een klinische variant van MBT voor adolescenten onderzocht. Hoewel resultaten beloftevol waren, bleken implementatieproblemen een succesvol resultaat in de weg te staan. De klinische variant werd afgebouwd en een intensief ambulante variant werd geïmplementeerd.  Deze studie beoogt de eerste resultaten van MBT-A in een intensief ambulante variant in kaart te brengen. Deze resultaten kunnen leiden tot aanknopingspunten voor grootschaliger onderzoek.

Publicaties:

Laurenssen, E. M. P., Feenstra, D. J., Busschbach, J. J. V., Noom, M., Hutsebaut, J., Bales, D., Verheul, R., & Luyten, P. (2014). Feasibility of Mentalization-based Treatment for adolescents with borderline symptoms: A pilot study. Psychotherapy, 51, 159-166.

<- Onderzoek