Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

MBT-DOS

Day Hospital Mentalization-based Treatment versus Intensive Outpatient Mentalization-based Treatment for patients with severe borderline personality disorder: A multi-centre head-to-head randomized clinical trial (MBT-DOS)

Onderdeel van: Onderzoekslijn MBT

Onderzoeksteam:
Maaike Smits (promovenda), Annelies Laurenssen (junior onderzoeker), Hester van Eeren (junior onderzoeker), Melissa Remeeus (onderzoeksmedewerker), Laura Weekers (onderzoeksmedewerker), Dr. Dineke Feenstra (Principal Investigator en co-promotor), Dawn Bales (expert MBT), Prof. dr. Patrick Luyten (promotor en medeverantwoordelijk hoogleraar), Dr. Roel Verheul (promotor), Prof. dr. Jan van Busschbach (expert kosteneffectiviteit), Annemiek Bax (klinisch psycholoog in opleiding), Sarah Campens (klinisch psycholoog in opleiding)

Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Lentis (Groningen) en Arkin/ NPI (Amsterdam).

Startjaar: 2012

Contactpersoon:
Maaike Smits. E-mailadres: maaike.smits@deviersprong.nl

Samenvatting:
Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) gaat gepaard met hoge kosten. Verschillende evidence-based programma’s zijn beschikbaar voor de behandeling van BPS, deze zijn echter nog niet wijd verspreid. Er is behoefte aan onderzoek naar de doeltreffendheid en de kosteneffectiviteit van deze behandelingen. Deze kennis belooft te leiden tot meer efficiënt gebruik van bronnen, wat de verspreiding van deze kostbare behandelingen kan faciliteren. Dit onderzoek richt zich op Mentalization-based Treatment (MBT), een gemanualiseerde behandeling voor patiënten met BPS. Studies hebben tot nu toe ofwel MBT in een dagklinische (MBT-DH), ofwel MBT in een intensief ambulante setting (MBT-IOP) onderzocht. Beide interventies verschillen aanzienlijk in termen van intensiteit en dus potentieel in termen van doeltreffendheid en kosteneffectiviteit. Om te voorzien in  behoefte aan een vergelijkingsstudie beoogt dit onderzoek  MBT-DH met MBT-IOP te vergelijken op effectiviteit en kosteneffectiviteit. Een tweede doel is het onderzoeken van de relatie tussen baseline kenmerken en uitkomst, wat kan leiden tot verbeterde indicatiestelling en optimale toewijzing van patiënten aan de voor hen juiste behandeling.

Publicaties:

Laurenssen, E.M.P., Smits, M.L., Bales, D.L., Feenstra, D.J., Eeren, H.V., Noom, M.J., Köster, M.A., Lucas, Z., Timman, R., Dekker, J.J.M., Luyten, P., Busschbach, J.J.V., & Verheul, R. (2014). Day hospital Mentalization-based Treatment versus intensive outpatient Mentalization-based Treatment for patients with severe borderline Personality disorder: protocol of a multicentre randomized clinical trial. BMC Psychiatry, 14, 301.    

<- Onderzoek