Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

MBT intensief ambulant versus MBT deeltijd (MBT-DOS)

Day hospital Mentalization-based Treatment versus Intensive Outpatient Mentalization-based Treatment for patients with severe borderline personality disorder: A Multi-centre head-to-head randomized clinical trial (MBT-DOS) 

Onderzoeksteam:
Maaike Smits (promovenda), Jan van Busschbach (promotor), Patrick Luyten (promotor), Roel Verheul (co-promotor), Dineke Feenstra (co-promotor) 

Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Lentis (Groningen) en NPI/ Arkin (Amsterdam). Deze studie wordt mede gefinancierd door ZonMW.   

Startjaar: 2012

Contactpersoon:
Maaike Smits (maaike.smits@deviersprong.nl) 

Samenvatting:
Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) gaat gepaard met hoge kosten. Verschillende evidence-based programma’s zijn beschikbaar voor de behandeling van BPS, deze zijn echter nog niet wijd verspreid. Er is behoefte aan onderzoek naar de doeltreffendheid en de kosteneffectiviteit van deze behandelingen. Deze kennis belooft te leiden tot meer efficiënt gebruik van bronnen, wat de verspreiding van deze kostbare behandelingen kan faciliteren. Dit onderzoek richt zich op Mentalization-based Treatment (MBT), een gemanualiseerde behandeling voor patiënten met BPS. Studies hebben tot nu toe ofwel MBT in een dagklinische (MBT-DH), ofwel in een intensief ambulante setting (MBT-IOP) onderzocht. Beide interventies verschillen aanzienlijk in termen van intensiteit en dus potentieel in termen van doeltreffendheid en kosteneffectiviteit. Om te voorzien in behoefte aan een vergelijkingsstudie beoogt dit onderzoek MBT-DH met MBT-IOP te vergelijken op effectiviteit en kosteneffectiviteit. Een tweede doel is het onderzoeken van de relatie tussen baseline kenmerken en uitkomst, wat kan leiden tot verbeterde indicatiestelling en optimale toewijzing van patiënten aan de voor hen juiste behandeling.  

Publicaties:
Laurenssen, E.M.P., Smits, M.L., Bales, D.L., Feenstra, D.J., Eeren, H.V., Noom, M.J., Köster, M.A., Lucas, Z., Timman, R., Dekker, J.J.M., Luyten, P., Busschbach, J.J.V., & Verheul, R. (2014). Day hospital Mentalization-based Treatment versus intensive outpatient Mentalization-based Treatment for patients with severe borderline personality disorder: protocol of a multicentre randomized clinical trial. BMC Psychiatry, 14, 301. 

Smits, M.L., Feenstra, D.J., Bales, D.L., de Vos, J., Lucas, Z., Verheul, R., & Luyten, P. (2017). Subtypes of borderline personality disorder patients: a cluster-analytic approach. Borderline Personality Disorder and Emotion Regulation, 4: 16. 

<- Onderzoek