Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Output onderzoekslijn Systeeminterventies

2018 Output Onderzoekslijn Systeeminterventies 

Publicaties 2018  

Boonstra, C., Doelman, E., Lange, A. M. C., & van der Rijken, R. (2018). Een retrospectief onderzoek naar de behandelresultaten van Multi Systeem Therapie voor jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (MST-PSB). Kind & Adolescent, 39, 282-296.  

Lange, A.M.C., van der Rijken, R.E.A., van Busschbach, J., Delsing, M.J.M.H., & Scholte, R.H.J. (2018). Development therapist adherence in relation to treatment outcomes of adolescents with behavioral problems. Journal of Abnormal Child Psychology, published online.  

Lange, A.M.C., van der Rijken, R.E.A., Delsing, M.J.M.H., & Scholte, R.H.J. (2018). Factorial sctructure of the Therapist Adherence Measure-Revised (TAM-R) within Multisystemic Therapy. Psychological Assessment, published online.  

Ter Beek, E., Kuiper, C. H. Z., van der Rijken, R. E. A., Spruit, A., Stams, G. J. J. M., & Hendriks. J. (2018). Treatment effect on psychosocial functioning of juveniles with harmful sexual behavior: A multilevel meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 39, 116-128. 

Ter Beek, E., Spruit, A., Kuiper, C. H. Z., Van der Rijken, R. E. A., Hendriks, J., Stam, G. J. J. M. Stams (2018). Treatment effect on recidivism for juveniles who have sexually offended: A multilevel meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 46, 543-556. 

Van Eeren, H., Goossens, L.M.A., Scholte, R.H.J., Busschbach, J.J.V., & Van der Rijken, R.E.A. Multisystemic Therapy and Functional Family Therapy compared on their effectiveness using the propensity score method. Journal of Abnormal Child Psychology, 46, 1037-1050.  

Promoties 2018 

Lange, A. M. C. (2018). From implementation to alliance. The role of therapist adherence within Multisystemic Therapy. Rotterdam: Erasmus MC. https://repub.eur.nl/pub/104034/ 

Ter Beek, E. (2018). To treat or not to treat? Harmful sexual behavior in adolescence: Needs before risk. (PhD Thesis). Amsterdam: UvA. https://dare.uva.nl/search?identifier=42ec7d90-17e6-4b8a-b4e8-7c637e66c537  

Subsidieaanvragen/erkenningsaanvragen 2018  

Lange, A., Visser, M., & Scholte, R. (2018). Kinderen uit de Knel. Ingediend bij Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. >> subsidie toegekend  

Rapporten 2018  

Simons, I., Broekhoven, L., Blankestein, A., Van der Rijken, R., Dekovic, M., Albrecht, G., Asscher, J., Van Santvoort, F., & Van Domburgh, L. (2018). Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus: Wat werkt voor wie? Extern eindrapport. Op 4-12-2018 opgehaald van https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/JeugdzorgPlus/Eindrapport_GGW__def__727023004.pdf   

Presentaties 2018

Blankestein, A., & Broekhoven, L. (June 2018). Family-centered Approach in Secure Residential Youth Care: Preliminary Results of a Quasi-Experimental Study. European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions, Symposium. Venice, Italy. 

Blankestein, A. (Septemer 2018). Multisystemic Therapy for Adolescents with Intellectual Disabilities and Antisocial or Delinquent Behaviour and their Parents. MST-ID Research Meeting. Biezenmortel, the Netherlands.

Blankestein, A., & Broekhoven, L(December 2018). Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus. Symposium, Jeugdzorg Nederland. Utrecht, the Netherlands.

Lange, A. (May 2018). From implementation to alliance. The role of therapist adherence within Multisystemic Therapy. Third European MST Conference, Malmö. 

Taraldsen, K., Lange, A., & James, C. (May 2018). Bringing numbers to life. Supporting programs in gathering and using long-term data. Third European MST Conference, Malmö. 

2017 Output Onderzoekslijn Systeeminterventies 

Publicaties 2017  

Kroes, G., Van der Rijken, R., Van Bemmel, R., Van Rijn, J., & Van Bommel, M. (2017). Kenniscentra en het monitoren van de kwaliteit van interventies. In: T. van Yperen & J.W. Veerman (Red.), Zicht op Effectiviteit. 

Visser, M., Finkenauer, C., Schoemaker, K., Kluwer, E., van der Rijken, R., van Lawicke, J., de Schipper, C., & Lamers-Winkelman, F. (2017). I’ll never forgive you: High conflict divorce, social network, and co-parenting conflicts. Journal of Child and Family Studies, 26, 3055-3066.  

Presentaties 2017 

Lange, A. (Maart 2017). Modeltrouw en alliantie – Samen voor goede behandeluitkomsten? Jeugd in Onderzoek. Den Bosch, Nederland. 

2016 Output onderzoekslijn Systeeminterventies

Publicaties 2016

Blankestein, A., Van der Rijken, R., De Vuyst, K., de Bruijn, J., Moonen, X., Leunissen, J., & Didden, R. (2016). Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders: Een onderzoek naar de effectiviteit van een ambulante systeemgerichte interventie. Directieve Therapie, 36, 204-219.

Boonstra, C. & Van der Rijken, R. (2016). Multi Systeem Therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In: I. Weijers (Red.), Justitiële interventies voor jeugdige daders en risicojongeren (pp. 259-270). Den Haag: Boom criminologie.

Lange, A.M.C., Van der Rijken, R.E.A., Delsing, M.J.M.H., Van Busschbach, J., Van Horn, J.E., & Scholte, R.H.J. (2016). Alliance and adherence in a systemic therapy. Child and Adolescent Mental Health, published online. DOI: 10.1111/camh.12172

Lange, A.M.C., Van der Rijken, R.E.A., Van Busschbach, J., Delsing, M.J.M.H., & Scholte, R.H.J. (2016). It’s not just the therapist: therapist and country-wide experience predict therapist adherence and adolescent outcome. Child & Youth Care Forum, published online. DOI 10.1007/s10566-016-9388-4

Ter Beek, E., Van der Rijken, R.E.A., Kuiper, C.H.Z., Hendriks, J., & Stams, G.J. (2016). The allocation of sexually transgressive juveniles to intensive specialized treatment: An assessment of the application of RNR principles. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, published online. DOI: 10.1177/0306624X16674684.

Van Logten, A., Lange, A., Cima, M., & Van der Rijken, R.E.A. (2016). Functionele Gezinstherapie en Multi Systeem Therapie: Een onderzoek naar de stabiliteit van doelgroepen en behandelresultaten in Nederland. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 55, 51-64.

Presentaties 2016

Blankestein, A., Van der Rijken, R., de Bruijn, J., De Vuyst, K., Didden, R., & Moonen, X. Effectiveness of Multisystemic Therapy for antisocial and delinquent youth with mild intellectual disabilities. XIV EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) International Conference. Oviedo, Spain, September 13-16, 2016.

Kamphuis, F. & Louwerse, M. Gezinsbehandeling bij kindermishandeling en – verwaarlozing: Multi System Therapy-Child Abuse and Neglect. Najaarscongres VGCt. Veldhoven, the Netherlands, November 11, 2016.

Lange, A. De samenwerkingsrelatie (alliantie) tussen cliënten en professionals. Congres Jeugd in Onderzoek. ‘s Hertogenbosch, the Netherlands, March 14, 2016.

Lange, A., Van der Rijken, R., Van Busschbach, J., Delsing, M., Scholte, R. Alliance and therapist adherence: development, bidirectional associations, and relation with treatment outcomes in systemic therapy for antisocial adolescents. 47th International SPR (Society for Psychotherapy Research) meeting. Jerusalem, Israel, June 22-25, 2016.

Lange, A.M.C., Van der Rijken, R.E.A., Delsing, M.J.M.H., Van Busschbach, J.J., Van Horn, J.E., & Scholte, R.H.J. The therapist-client alliance in youth care: predictors and impact on outcome – Alliance and therapist adherence: bidirectional associations in systemic therapy for antisocial adolescents in the Netherlands. XIV EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) International Conference. Oviedo, Spain, September 13-16, 2016.

Scholte, R.H.J., Lange, A.M.C., Van der Rijken, R.E.A., & Delsing, M.J.M.H. The therapist-client alliance in youth care: predictors and impact on outcome – Longitudinal associations between alliance and outcomes in family care in The Netherlands. XIV EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) International Conference. Oviedo, Spain, September 13-16, 2016.

Ter Beek, E. Toewijzing van seksueel grensoverschrijdende jeugdigen aan intensieve behandelvormen. Congres Jeugd in Onderzoek. ‘s Hertogenbosch, the Netherlands, March 14, 2016.

Van der Rijken, R.E.A. Update onderzoek MST. MST-Nederland programmamanagers en supervisoren bijeenkomst. Waalwijk, the Netherlands, June 8, 2016.

Van der Rijken, R.E.A. Wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek naar ThuisBest. ThuisBest congres. Ossendrecht, the Netherlands, June 9, 2016.

Van Eeren, H., Goossens, L.M.A., Scholte, R.H.J., Van Busschbach, J.J., & Van der Rijken, R.E.A. Comparing the effectiveness of Functional Family Therapy and Multisystemic Therapy using the propensity score method. XIV EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) International Conference. Oviedo, Spain, September 13-16, 2016.

2015 Output onderzoekslijn Systeeminterventies

Publicaties 2015

Kamphuis, F.N., Brand-de Wilde, O.M., & Van der Rijken, R.E.A. Multi Systeem Therapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater (2015). Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 561-568.

Lange, A.M.C., Van Busschbach, J., Van Geffen, W., Timman, R., Scholte, R.H.J., & Van der Rijken, R.E.A. (2015). The lack of cross-national equivalence of a therapist adherence measure (TAM-R) in Multisystemic Therapy (MST). European Journal of Psychological Assessment, published online. DOI: 10.1027/1015-5759/a000262.

Schoemaker, K., De Kruijff, A., Van der Rijken, R., Kluwer, E., Bom, H., Van Lawick, J., Visser, M., & Finkenauer, C. (2015). Vechtscheidende ouders – Wie zijn dat? Systeemtherapie, 27, 145-159.

Van der Rijken, R.E.A., Bijlsma, E., Wilpert, J., Van Horn, J.E., Van Geffen, W., & Van Busschbach J. (2015). Using interpreters in mental health care: An exploration of Multisystemic Therapy outcomes. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, published online. DOI: 10.1177/1063426615592821.

Van Eeren, H., Schawo, S.J., Scholte, R.H.J., Busschbach, J.J.V., & Hakkaart, L. (2015). Value of information analysis applied to the economic evaluation of interventions aimed at reducing juvenile delinquency: An illustration. PLOS ONE, published online. DOI: 10.1371/journal.pone.0131255.

Subsidieaanvragen/erkenningsaanvragen 2015

Orobio de Castro, B. et al. (R. van der Rijken medeaanvrager namens de Viersprong). (2015). Kennisbevordering over de effectiviteit van interventies tegen externaliserende gedragsproblemen. ZonMw aanvraag, subsidieronde “Effectief werken in de jeugdsector, Fase 2”. September 2015. >> Subsidie toegekend.

Van der Rijken, R. (2015). Erkenningsaanvraag Multi Systeem Therapie. Nederlands Jeugdinstituut. >> Erkend als bewezen effectief volgens sterke aanwijzingen.

Tussentijdse beoordeling Functional Family Therapy (FFT) door Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (data-aanlevering door R. van der Rijken en H. van Eeren).

Addink, A. et al. (R. van der Rijken medeaanvrager namens de Viersprong). (2015). Feedback Informed Treatment (FIT) bij de behandeling van multiprobleemgezinnen. ZonMw aanvraag, subsidieronde “Effectief werken in de jeugdsector, 3A Kennisbevordering psychosociale instrumenten. December 2015.

Presentaties 2015

Blankestein, A. Onderzoek MST-LVB. Klankbordgroep MST-LVB. Waalwijk, the Netherlands, November 30, 2015.

Boonstra, C. & Boonstoppel, M. MST en MST-PSB. Najaarsconferentie CDT teams. Rotterdam, the Netherlands, November 5, 2015.

Coenen, P. Onderzoekslijn Systeeminterventies. Kennismakingsdag nieuwe medewerkers de Viersprong. Etten-Leur, the Netherlands, April 16, 2015.

Coenen, P. Het onderzoek naar MST-LVB, val therapeuten daar niet lastig mee!  Viersprong research meeting. Etten-Leur, the Netherlands, April 20, 2015.

Didden, R. LVB in de strafrechtsketen. Plenaire lezing Leids Congres Bureau. Utrecht, the Netherlands, December 1, 2015.

Finkenauer, C. Highway to hell: the role of social network approval in high-conflict divorces. McNulty workshop. Nijmegen, the Netherlands, April 23, 2015.

Finkenauer, C. Social and relationship dynamics in high-conflict divorces. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Den Haag, the Netherlands, May 21, 2015.

Hillewaere, B. & Van Hennik, R. Feedback van cliënten als kompas voor hedendaagse systeemtherapie. Eerste symposium systeemtherapie en onderzoek in de lage landen (BVRGS en NVRG). Berchem, Belgium, March 20, 2015.

Kamphuis, F., Remmerie, J. & Boonstra, C. Multi Systeem Therapie op maat: De rol en de toegevoegde waarde van de psychiater. Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. MECC Maastricht, the Netherlands, March 31, 2015.

Lange, A. Hoe langer hoe beter – De rol van therapeut, team en landelijke ervaring voor de behandelintegriteit bij MST. Viersprong research meeting. Etten-Leur, the Netherlands, September 28, 2015.

Lange, A. It’s not just the therapist: country-wide experience also predicts therapist adherence and adolescent outcome. Research meeting for section of Medical Psychology and Psychotherapy at Erasmus Medical Centre. Rotterdam, the Netherlands, November 24, 2015.

Scholte, R. Wetenschappelijke houding in de praktijk. Eerste symposium systeemtherapie en onderzoek in de lage landen (BVRGS en NVRG). Berchem, Belgium, March 20, 2015.

Van der Rijken, R. MST-NL: nut van kwaliteitsbewaking en onderzoek. Programma managers overleg. Nieuwegein, the Netherlands, April 23, 2015.

Van Eeren, H. Datasets: Gebruiksklaar en gebruiksvriendelijk? Viersprong research meeting. Etten-Leur, the Netherlands, January 19, 2015.

Van Eeren, H. Panellid workshop kosteneffectiviteit. Congres Jeugd in Onderzoek. Nieuwegein, the Netherlands, March 9, 2015.

Onderwijs/inbreng expertise 2015

Boonstra, C. Opleider opleiding Systeemtherapie; opleider VOSW (Voortgezette Opleiding Systeemtherapeutisch Werk); Supervisor. Viersprong Academy, Bergen op Zoom, the Netherlands.

Lange, A. Tutor Erasmus MC, eerstejaars geneeskundestudenten.

Van der Rijken, R. & Van Geffen, M. Betrokken bij totstandkoming Outcome-sturing in de jeugdhulp: 10 tips voor gemeenten en aanbieders (Van Yperen et al., 2015, Utrecht: VNG\Nederlands Jeugdinstituut).

Van der Rijken, R. Begeleiden masterscripties.

Van Eeren, H. Begeleiding stagiaire Master Methodology & Statistiek (Psychologie).

Van Eeren, H. Onderwijs Erasmus MC.

Van Eeren, H. (2015). Praktijkvoorbeeld kosteneffectiviteit. Gepubliceerd op Kennisnet Jeugd: http://kennisnetjeugd.nl/praktijkvoorbeelden/88-viersprong-twee-interventies-vergelijken

2014

Publicaties t/m 2014

Boonstra, C., Jonkman, C., Soeteman, D.I., & Van Busschbach J.J. (2009). Multi Systeem Therapie voor ernstig antisociale en delinquente jongeren: twee jaar follow-up studie. Systeemtherapie, 21, 94-105.

Boonstra, C., Jonkman, C., Soeteman, D., & Van Busschbach, J. (2010). Werkt MST? Een reactie op het onderzoek van Boonstra e.a. Systeemtherapie, 22, 14-18.

Boonstra, C. & Van der Rijken, R. (2010). Multisysteemtherapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 150-157.

Hendriks, M.E.D., Lange, A.M.C., Boonstoppel-Boender, M., & Van der Rijken, R.E.A. (2014). Functional Family Therapy en Multi Systeem Therapie: Een vergelijking van doelgroepen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53, 355-366.

Hillewaere, B. & Van Hennik, R. (2014). Ervaringsgericht perspectief. In A. Savenije, M.J. van Lawick, & E.T.M. Reijmers (Red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 22). Utrecht: de Tijdstroom.

Kavelaars, M., Van Geffen, W., & Van der Rijken R. (2012). Multi Systeem Therapie: Een evidence based behandelmethode voor ernstig antisociale jongeren. Tijdschrift Klinische Psychologie, 42, 105-116.

Lange, A., De Vuyst, K., & Van der Rijken, R. (2014). Multi Systeem Therapie voor mensen met een LVB: Een pilotonderzoek. Onderzoek & Praktijk, 12, 15-22.

Lange, A., De Vuyst, K., De Bruijn, J., & Van der Rijken, R. (2013). Multisysteem therapie voor mensen met een LVB: Een pilot studie. In: R. Didden & X. Moonen (Red.), Met het oog op behandeling 3: Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 61-67). Amersfoort: Bergdrukkerij.

Schawo, S. J., Van Eeren, H., Soeteman, D. I., Van der Veldt, M-C., Noom, M. J., Brouwer, W., Van Busschbach, J. J., & Hakkaart, L. (2012). Framework for modelling the cost-effectiveness of systemic interventions aimed to reduce youth delinquency. The Journal of Mental Health Policy and Economics, 15, 187-196.

Van den Hoven, E., Joosten, W., Kuijpers, F., Leunissen, J., & Van der Rijken, R. (2014). Multisysteemtherapie bij autismespectrumstoornissen. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 180-187.

Wilpert, J., Van Horn, J., & Van der Rijken, R. (2013). Tolken bij Multi Systeem Therapie (MST): barrière of brug? Kind en Adolescent, 34, 208-220.

Subsidieaanvragen/erkenningsaanvragen 2014

Alink, L. et al. (R. van der Rijken medeauteur namens de Viersprong). (2014). Effectieve interventies voor zware opvoedproblematiek en multiprobleemgezinnen: Een samenwerking tussen Leiden, Rotterdam en Amsterdam. ZonMw aanvraag, subsidieronde “Effectief werken in de jeugdsector, Fase 1 consortium en voorstudie”. December 2014. >> Subsidie afgewezen.

Orobio de Castro, B. et al. (R. van der Rijken medeauteur namens de Viersprong). (2014). Kennisbevordering over de effectiviteit van interventies tegen externaliserende gedragsproblemen. ZonMw aanvraag, subsidieronde “Effectief werken in de jeugdsector, Fase 1 consortium en voorstudie”. December 2014. >> Subsidie toegekend.

Van der Rijken, R. et al. (2014). Effectiviteitsonderzoek naar een adaptatie van Multi Systeem Therapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Subsidieaanvraag voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Februari 2014. >> Subsidie toegekend.

Van der Rijken, R. et al. (2014). Alliantie en Behandelintegriteit: Hoe hun wederzijdse beïnvloeding en verloop tijdens een systemische behandeling de behandelresultaten voorspellen. ZonMw Projectidee, subsidieronde “Effectief werken in de jeugdsector, algemeen werkzame factoren, projecten type 1 (onderzoek)”. April 2014. >> Projectidee verder uitwerken.

Van der Rijken, R. et al. (2014). Alliantie en behandelintegriteit: Verloop, wederzijdse beïnvloeding en behandelresultaten. ZonMw uitgewerkte subsidieaanvraag, subsidieronde “Effectief werken in de jeugdsector, algemeen werkzame factoren, projecten type 1 (onderzoek)”. Juni 2014. >> Subsidie toegekend. 

Van der Rijken, R. (2014). Proefbeoordeling ex post Multi Systeem Therapie. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Oktober 2014. >> Erkend.

Presentaties 2014

Boonstoppel, M. Effectiviteitsonderzoek MST-LVB. Viersprong research meeting. Bergen op Zoom, the Netherlands, March 10, 2014.

Boonstoppel, M. Progress on the effectiveness research of MST-MID (Mild Intellectual Disability) in the Netherlands. Second European MST Conference, Research workshop. London, United Kingdom, May 13, 2014.

Boonstoppel, M. & Lange, A. Effectiviteitsonderzoek MST-LVB. Invitational Conference MST-MID. Boxtel, the Netherlands, April 10, 2014.

Brand-de Wilde, O. Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect (MST-CAN): from pilot to cost-effectiveness research. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Congress. Den Haag, the Netherlands, September 12, 2014.

Coenen, P. Multi Systeem Therapie & Functionele Familie Therapie: Voorspellende factoren van een vroegtijdig afgebroken behandeling. Viersprong research meeting. Bergen op Zoom, the Netherlands, June 30, 2014.

Coenen, P. Stand van zaken onderzoek MST-LVB. Klankbordgroep MST-LVB. Biezenmortel, the Netherlands, November 20, 2014.

Hillewaere, B. Research and practice in systemic therapy: the importance of feedback and non specific factors; an example of good practice in the Netherlands. Université Catholique de Louvain. Louvain-la-Neuve, Belgium, May 16, 2014.

Koenen, N. Multisystemic Therapy for Problem Sexual Behaviour: from pilot to naturalistic research. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Congress. Den Haag, the Netherlands, September 12, 2014.

Lange, A. Behandelintegriteit van therapeuten: Validering van een vragenlijst binnen een ‘politiek’ krachtenveld. Erasmus MC Research Meeting. Rotterdam, The Netherlands, April 22, 2014.

Lange, A. Towards a better understanding of the TAM-R: Progress on the validation of the Dutch TAM-R. Second European MST Conference, Research workshop. London, United Kingdom, May 13, 2014.

Lange, A. Towards a better understanding of the TAM-R: Progress on the validation of the Dutch TAM-R. Viersprong research meeting. Bergen op Zoom, the Netherlands, July 28, 2014.

Lange, A. Multisystemic Therapy for youth with a Mild Intellectual Disability (MST-MID): adapting treatment for a new target population. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Congress. Den Haag, the Netherlands, September 12, 2014.

Van der Rijken, R. Multisystemic Therapy for antisocial and delinquent youth: experiences from dissemination. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Congress. Den Haag, the Netherlands, September 12, 2014.

Van der Rijken, R. Multi Systeem Therapie: Bewezen effectief volgens sterk bewijs? Werkbijeenkomst Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Den Haag, the Netherlands, November 27, 2014.

Van Eeren, H. How can we reduce uncertainty in modeling the cost-effectiveness of two systemic interventions aimed at reducing juvenile delinquency? Second European MST Conference, Research workshop. London, United Kingdom, May 12, 2014.

Van Eeren, H. How can we reduce uncertainty in modeling the cost-effectiveness of two systemic interventions aimed at reducing juvenile delinquency? Viersprong research meeting. Bergen op Zoom, the Netherlands, September 22, 2014.

Van Eeren, H. Interventies vergelijken op kosteneffectiviteit. Expertmeetings: ‘Ophalen en verspreiden goede voorbeelden over kosteneffectieve zorg’ (Nederlands Jeugdinstituut). Utrecht, the Netherlands, October 16 and November 24, 2014.

 Van Eeren, H. & Van der Rijken, R. Dilemma’s over wetenschappelijke integriteit. Viersprong research meeting. Bergen op Zoom, the Netherlands, January 13, 2014.

Van Hennik, R. Narratieve ethiek. Congres ‘Ethisch handelen in de systeempsychotherapie’, Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling. Kessel, Belgium, March 21, 2014.

Van Hennik, R. Multi Family Therapy, unforseen connections. Third European Conference on Narrative Therapy and Community Work. Iasi, Romania, July 7, 2014.

Van Hennik, R. Kernwaarden, gemarginaliseerde waarden. Congres ‘Verbinding in vogelvlucht’, Inforsa. Amsterdam,  the Netherlands, November 6, 2014.

Onderwijs/inbreng expertise 2014

Boonstra, C. Opleider opleiding Systeemtherapie; opleider VOSW (Voortgezette Opleiding Systeemtherapeutisch Werk); Supervisor. Viersprong Academy, Bergen op Zoom, the Netherlands.

Hillewaere, B. Hoofdopleider opleiding Systeemtherapie; Opleider VOSW (Voortgezette Opleiding Systeemtherapeutisch Werk); Hoofdopleider PMT en Gezinstherapie; Supervisor. Viersprong Academy, Bergen op Zoom, the Netherlands.

Hillewaere, B. Verzorging van coaching en supervisietraject (Visieontwikkeling en praktijksupervisie) voor JUZT bij het opstarten van een Multi Family Group voor residentiële adolescenten met een justitiële maatregel.

Hillewaere, B. Verzorging van een coaching en supervisietraject (Visieontwikkeling en praktijksupervisie) voor GGZWNB bij het opstarten van een gezinsdeeltijdbehandeling.

Hillewaere, B. & Van Hennik, R. Lid wetenschappelijke commissie ter voorbereiding van het EFTA-congres (European Family Therapy Association) in 2016.

Hillewaere, B. & Van Hennik, R. Lid kerngroep NVRG-opleiders en supervisoren voor het visiedocument van het competentieprofiel voor de opleidingen Systeemtherapie en Systeemtherapeutisch werker.

Van der Rijken, R. Opponeren tijdens promotie L. Hoogsteder: Coming on strong: Is Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART) a promising intervention? Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands, May 22, 2014.

Van der Rijken, R. Opponeren tijdens promotie J. Stobbe: Assertive Community Treatment for elderly patients with severe mental illness. Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands, May 27, 2014.

Van der Rijken, R. Begeleiden masterscriptie drie stagiaires (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen). September-June 2014/2015

Van der Rijken, R. & Van Eeren, H. Begeleiding en statistische analyses eindwerkstuk opleiding Systeemtherapie. B. Hedemann “MST behandeling en postmoderne systeemtherapie: aanvullen of aanvallen?” November-December 2014.

Van Eeren, H. Begeleiding stagiaire Master Methodology & Statistiek (Psychologie). September-December 2014.

Van Eeren, H. Communicatie en Attitude onderwijs Erasmus MC (jaar 1 en 2 opleiding Geneeskunde). September-June 2014/2015.

Van Eeren, H. Vaardigheidsonderwijs Erasmus MC (jaar 2 en 3 opleiding Geneeskunde). November-January 2014/2015.

Van Hennik, R. Masterclass psychotherapie; live supervisie systeemtherapie. GGNet, February 13, 2014.

Van Hennik, R. Opleider opleiding Systeemtherapie; Hoofdopleider VOSW (Voortgezette Opleiding Systeemtherapeutisch Werk); Supervisor. Viersprong Academy, Bergen op Zoom, the Netherlands.

<- Onderzoek