Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Multi Systeem Therapie Intellectual Disability (MST-ID) voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Onderdeel van: Onderzoekslijn Systeeminterventies

Onderzoeksteam:
Annemarieke Blankestein (promovenda), Marieke van Geffen (Principal investigator), Rachel van der Rijken (co-promotor), Ron Scholte (medeverantwoordelijke hoogleraar en promotor), Robert Didden (promotor), Aurelie Lange (extern senior onderzoeker)

Dit multicenter onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Prisma, Koraal, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Praktikon, MST-Nederland, het Amerikaanse MST Services en alle instellingen die in Nederland MST aanbieden.

Startjaar: 2011

Contactpersoon: Annemarieke Blankestein
E-mail: annemarieke.blankestein@deviersprong.nl

Samenvatting:
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogde kans op ernstige gedragsproblemen. Vanuit de gehandicaptensector is er een grote vraag naar op de doelgroep toegespitste en wetenschappelijk bewezen effectieve interventies voor jongeren met een LVB en hun ouders. Het huidige hulpaanbod is ontoereikend en veel jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag worden (uit handelingsverlegenheid) uit huis geplaatst. De oververtegenwoordiging van jongeren met een LVB in justitiële jeugdinrichtingen onderschrijft het gebrek aan passende zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Het MST-LVB Consortium (bestaande uit de Viersprong, Stichting Prisma en De La Salle) heeft daarom een project opgezet om Multi Systeem Therapie (MST) geschikt te maken voor jongeren en ouders met een LVB.

MST is een bewezen effectieve en door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkende behandeling voor gemiddeld begaafde jeugdige delinquenten. De behandeling vindt plaats in de thuissituatie en is onder andere gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing door de opvoedvaardigheden en het sociale netwerk van de ouders te versterken en zo de gedragsproblemen bij de jongere te verminderen. Omdat de effectiviteit van MST nog nooit was onderzocht binnen een LVB-populatie, is in 2011/2012 een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten wezen uit dat de reguliere MST-behandeling onvoldoende aansloot bij de behoeften van de LVB-doelgroep. Daarom werd een specialisatie van het MST-programma ontwikkeld: MST-ID. MST-ID is geschikt voor jongeren en/of ouders met een LVB.

Met het huidige onderzoek (gestart in 2014) wordt getoetst of de aanpassingen die gedaan zijn aan het reguliere MST-programma de effectiviteit ervan vergroten. Hiertoe wordt MST-LVB vergeleken met reguliere MST, nadat met behulp van statistische methoden gecontroleerd is voor relevante groepsverschillen. De verwachting is dat MST-LVB betere behandelresultaten behaalt bij deze doelgroep dan reguliere MST. Als het gezin, met hulp van zijn sociale netwerk, beter in staat is met problemen om te gaan, zal er minder overlast zijn op school, in de buurt en in de gemeenten waar deze gezinnen wonen. Er zal minder of eerder een beroep gedaan worden op hulpverlening en het aantal uithuisplaatsingen zal afnemen, wat uiteindelijk kan leiden tot lagere maatschappelijke kosten.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Publicaties:
Blankestein, A., Lange, A., Van der Rijken, R., Scholte, R., Moonen, X., & Didden, R. (2020). Brief report: Follow-up outcomes of multisystemic therapy for adolescents with intellectual disabilities and the relation with parental intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 33(3), 618-624. https://doi.org/10.1111/jar.12691

Blankestein, A., Van der Rijken, R., Eeren, H. V., Lange, A., Scholte, R., Moonen, X., De Vuyst, K., Leunissen, J. & Didden, R. (2019). Evaluating the effects of multisystemic therapy for adolescents with intellectual disabilities and antisocial or delinquent behaviour and their parents. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Blankestein, A., Van der Rijken, R., De Vuyst, K., de Bruijn, J., Moonen, X., Leunissen, J., & Didden, R. (2016). Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders: Een onderzoek naar de effectiviteit van een ambulante systeemgerichte interventie. Directieve Therapie, 36, 204-219.

Lange, A., De Vuyst, K., De Bruijn, J., & Van der Rijken, R. (2013). Multisysteem therapie voor mensen met een LVB: Een pilot studie. In: R. Didden & X. Moonen (Red.), Met het oog op behandeling 3: Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 61-67). Amersfoort: Bergdrukkerij.

Lange, A., De Vuyst, K., & Van der Rijken, R. (2014). Multi Systeem Therapie voor mensen met een LVB: Een pilotonderzoek. Onderzoek & Praktijk, 12, 15-22.

<- Onderzoek