Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Cliëntenraad zoekt leden

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) van de Viersprong vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten die bij de Viersprong in behandeling zijn. De CR is een wettelijk en officieel adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van de Viersprong. De CR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur (conform de rechten in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) over het beleid van de Viersprong. We denken en praten mee over alle onderwerpen die nu of in de toekomst de collectieve cliëntenbelangen aangaan. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als: behandelaanbod, veiligheid, kwaliteitstoetsing, huisregels en ingrijpende organisatieveranderingen. Hierbij staat voor ons centraal welke gevolgen er voor cliënten te verwachten zijn bij veranderend beleid.

Wij proberen in ons advies aan de Raad van Bestuur een goede afweging te maken tussen de belangen van de cliënten en de belangen van de organisatie.

Verder meepraten over de toekomst van de Viersprong en veranderingen voor cliënten? Meld je aan voor onze cliëntenraad.

De Cliëntenraad zoekt enthousiaste leden Jeugd/ouders/verzorgers

De CR bestaat uit cliënten, ex-cliënten, en naastbetrokkenen van (ex-)cliënten van de Viersprong. Ons uitgangspunt is dat we vanuit een zo’n breed mogelijk perspectief de algemene cliëntenbelangen willen vertegenwoordigen. We horen het ook graag als u tegen algemene zaken aanloopt waar u aandacht voor wilt vragen. Hoe meer cliënten hun ervaringen en ideeën met ons delen, hoe beter we de collectieve belangen kunnen vertegenwoordigen! Voor individuele problemen of klachten kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en/of de klachtencommissie voor cliënten.

In deze interessante en maatschappelijk relevante (vrijwilligers)functie voelt u zich als raadslid betrokken bij de Viersprong en kunt u de belangen van cliënten behartigen.

U speelt een actieve rol in de voorbereiding op, en deelname aan, raadsvergaderingen en/of overlegvergadering met de Raad van Bestuur.

Overleg vindt een keer per maand plaats in de avonduren op een vergaderlocatie nabij het station van Bergen op Zoom. CR-leden ontvangen een reiskostenvergoeding.

Is de Cliëntenraad iets voor u?

Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie of gemotiveerde aanmelding als raadslid, kunt u contact opnemen met de ondersteuner CR. Zij is telefonisch bereikbaar op tel. (088) 76 56 200 of via email: clientenraad@deviersprong.nl