Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek – Extended (TPO-E)

TPO-E gaat verder waar TPO stopt

TPO-extended is een nieuwe behandeling die voortbouwt op de gunstige effecten van Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO). Na een ‘klassiek’ TPO (voor meer informatie click hier) volgt een korte individuele of groepsinterventie, die bedoeld is om de veranderingen die door het TPO in gang gezet zijn, verder te versterken. TPO-E gaat dus verder waar TPO stopt. De behandeling is bedoeld voor mensen met uiteenlopende persoonlijkheidsstoornissen, die nu niet terecht kunnen in een van de bestaande programma’s binnen de Viersprong of die eerder kiezen voor een korte, gerichte interventie in plaats van een langdurige en intensieve behandeling.

Voor wie is TPO-E  geschikt?

TPO-E is geschikt voor:

  • volwassenen met zeer ernstige persoonlijkheidsproblematiek, waarvoor de Viersprong op dit moment geen geschikt aanbod heeft. Daarbij kan het gaan om mensen met Cluster A persoonlijkheidsproblematiek of mensen met narcistische of histrionische persoonlijkheidsstoornissen. Een gerichte en kortdurende specialistische behandeling kan een goede indicatie geven van de mate waarin er verandering bereikt kan worden. Dit zou op zich kunnen volstaan of zou een opstap kunnen betekenen naar een vervolgbehandeling.
  • volwassenen met matig ernstige persoonlijkheidsproblematiek, die kiezen voor een compacte, korte interventie in plaats van een intensieve behandeling. Het kan gaan om mensen met bijvoorbeeld een gemengde persoonlijkheidsstoornis of mensen met afhankelijke, dwangmatige of vermijdende kenmerken. Het kan zijn dat zij nog maar weinig (specialistische) behandeling hebben gekregen en daarom in eerste instantie een korte en doelgerichte behandeling verkiezen boven een intensief en lang traject.

Wat is het doel van TPO-E?

Heel wat mensen met persoonlijkheidsproblematiek vinden het moeilijk om hun klachten en problemen te plaatsen en begrijpen. Ze merken wel dat ze steeds opnieuw vastlopen in dezelfde patronen en vicieuze cirkels, maar komen er zelf niet uit. Vaak hebben ze het idee dat de adviezen van anderen van hen afglijden of hen niet helpen. In behandeling kunnen ze de ervaring hebben gehad dat ze wel inzicht hebben gekregen, maar dat dit niet volstaat om echt iets te veranderen.

Een Therapeutisch Psychologisch Onderzoek neemt de vragen van cliënten als uitgangspunt: wat mensen maar steeds niet begrijpen van zichzelf, van hun eigen gedrag. TPO helpt hen om een vaak verrassende nieuwe kijk te ontwikkelen op zichzelf. Ze begrijpen daardoor vaak pas echt wat de kern is van deze terugkerende patronen. Onze uitgebreide ervaring met TPO leert ons dat mensen hierdoor vaak opnieuw hoop krijgen.

TPO-E gaat verder waar TPO stopt: het maakt gebruik van de focus die uit het TPO naar voren is gekomen, om in een vervolg hierop deze beginnende veranderingen verder te versterken, verankeren en veralgemenen naar hun eigen leven. Mensen gaan vanuit hun nieuwe kijk ook nieuwe keuzes maken in hun leven.

Hoe ziet de behandeling eruit?

TPO-E bestaat uit drie fasen:

Je start met een klassiek TPO. Dat is een diagnostisch onderzoek in 4 of 5 sessies.

Volgend op dit TPO zal je met je behandelaar een concrete en duidelijke focus kiezen voor de tweede fase van de behandeling. Die bestaat uit een groeps- of individueel traject van 8 tot 12 weken. Tijdens deze fase ga je de focus steeds verder uitwerken, begrijpen hoe dit meespeelt in je leven, waarom dit patroon zo belangrijk is geworden voor jou en welke krachten verandering mogelijk tegenhouden. Daardoor zal er een proces op gang komen in jezelf, waarbij je bewuster keuzes in je leven kunt maken.

Daarna volgt de derde fase, de follow-up fase: Je gaat na hoe je het proces dat op gang is gekomen kunt voortzetten in je leven. De behandelaars gaan meer naar de achtergrond. In terugkomsessies bespreek je individueel of met je groep wat er goed en minder goed lukt hieraan. Ongeveer 8 tot 9 maanden na start evalueer je met je behandelaars wat de behandeling heeft opgeleverd en wat er eventueel aanvullend nog nodig is.

Monitoring

TPO-extended is een nieuwe behandeling die we intensief volgen. We vragen je daarvoor zo nu en dan vragenlijsten in te vullen om te bewaken hoe het gaat (Routine Outcome Monitoring).

Meer weten?

Als je wilt weten of een TPO-E iets voor je is (of voor uw cliënt) of als je andere vragen hebt over dit programma, kun je contact opnemen met ons Klantburo, via tel. 088- 76 56 216.

De Viersprong vestiging waar we TPO-E aanbieden

De Viersprong  biedt TPO-E vanuit locatie Halsteren.

Ik wil hulp!