Connect: transparant, dichtbij en innovatief

Connect is er voor jongeren in de regio Eindhoven die worstelen met zichzelf en hun omgeving, zodat zij zo min mogelijk uitvallen en zoveel mogelijk kunnen meedraaien thuis en in de samenleving. Dat vraagt om korte lijnen onderling, goed veelvuldig overleg en nauwe samenwerking met gemeenten, scholen, wijkteams, huisartsen, jeugdprofessionals en andere zorgpartners, waarmee jongeren en hun gezinnen in aanraking komen. Connect: één (zorg)aansluiting !

mail ons

Zo werken wij voor jou:

Dit kan je van ons verwachten:

Een nieuw begin met Connect

Volgens Sanne:

Bij mij thuis is iedereen hoogbegaafd. Dat is nog niet zo makkelijk als je zou denken. Ik loop op school regelmatig vast. Hulp van buiten leverde nooit veel op. We kunnen heel goed vertellen wat er misgaat, maar blijven steeds vastlopen. Bij Connect pakken ze het anders aan. Nu krijg ik met mijn ouders en broer een therapie die de nadruk legt op bewegend samenwerken. Daarmee komen we letterlijk vooruit!

Volgens Stephan:

Ik twijfelde over mijn genderidentiteit en werd daarmee op school gepest. Thuis en op school begrepen ze me niet. Ik bleef steeds langer thuis van school, at slecht en voelde me steeds slechter. ondanks de hulp die ik kreeg. Nu krijg ik samen met mijn ouders multisysteemtherapie en kijken we hoe ik weer naar school kan. En in een extra paardentherapie voel ik me vrij om te ontdekken wie ik ben.

Volgens ons:

Connect biedt een vernieuwende kijk op Multi problematiek dankzij de brede context en expertise van zeven aangesloten partijen. Samen hebben we een groot netwerk en denken buiten de standaard kaders. Daardoor kan Connect allerlei soorten behandelingen en vaktherapieën naast elkaar inzetten.

Daardoor doen jongeren, hun ouders èn zorgpartijen nieuwe ervaringen op. We leren elkaar beter aanvullen en steunen. Zo doorbreken we patronen van generaties voor èn na ons.

Heb je een vraag, aanmelding of wil je overleggen?

Mail: klantburo@deviersprong.nl | Bel: 088 – 7656 216 | Openingstijden van het verwijzersspreekuur bij deviersprong.nl

 

 

Connect is een samenwerking van

de Viersprong - Apanta - ORO - Carsa Opvoeden & Zo - Zorgmed - OOG Psychologen - Omnia Jeugdzorg