Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Wachttijden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Overzicht van onze wachttijden voor volwassenen

*) Aanmeldingswachttijd = de tijd tussen het moment dat aanmelding bij de Viersprong binnenkomt tot het moment dat de patiënt voor een intakegesprek terecht kan. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd

**) Behandelingswachttijd = de tijd tussen het 1ste intakegesprek en 1ste behandelcontact. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd.

Onderin deze pagina is de historische wachttijd te vinden, zoals we die aanleveren aan Vektis.

Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2019

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, of een label van Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Avero Achmea, Interpolis,  ProLife, Kiemer, OZF Achmea, ZieZo, Ik!, YouCare, IAK, Aevitae, Nedasco, C4me, Kettlitz Wulfse, Select & Go, Turien & Co)? Lees dan hieronder verder.

De Viersprong is met Zilveren Kruis overeengekomen dat het aantal toe te laten Zilveren Kruis verzekerden over het hele jaar heen verspreid wordt. Door deze afspraak bekijken wij maandelijks hoeveel intakes ingepland kunnen worden voor Zilveren Kruis verzekerden. Hierdoor is de wachttijd voor u, helaas, langer dan nu hieronder vermeld staat. Met vragen kunt u terecht bij de afdeling zorgbemiddeling van Zilveren Kruis via telefoonnummer 071 – 364 02 80.

Informatie voor alle verzekerden over onderstaande tabel:

Let op, de aanmeldingswachttijd die in onderstaande tabel staat is gebaseerd op een gemiddelde van alle zorgverzekeraars. Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis,  dan is de aanmeldingswachttijd vermoedelijk langer (zie hierboven). Bent u elders verzekerd, dan is de aanmeldingswachttijd vermoedelijk korter.

Aanmeldingswachttijd *

 
Locatie Bergen op Zoom  
Intake
intake 6-7  weken (kan sterk fluctueren) 
Diagnostiek 6 weken
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) ongeveer 12 weken
Locatie Amsterdam  
Intake en diagnostiek 6-7 weken
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) ongeveer 12 weken
Locatie Rotterdam  
Intake en diagnostiek 4 weken
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) ongeveer 21 weken
Locatie Den Bosch  
Intake bij persoonlijkheidsproblematiek 3 weken
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) ongeveer 21 weken

Behandelingswachttijd**

 
Locatie Halsteren  
Individuele Psychodynamische behandeling 10-13 weken
Psychodynamische Psychotherapie: Individuele behandeling DIT tussen 4 – 12 weken
Psychodynamische Psychotherapie DIT: 2 daagse  Deeltijd Jongvolwassenen (18-23 jaar) 12 weken
Psychodynamische Psychotherapie DIT: 2 daagse Deeltijd Volwassenen instroom 24 weken / 2 februari 2020
Psychodynamische Psychotherapie: TA deeltijd 1 daags instroom mogelijk mei 2020
Psychodynamische Psychotherapie: TA deeltijd 2 daags instroom juni 2020
Psychodynamische Psychotherapie: TA deeltijd 3 daags instroom februari 2020

Psychodynamische Psychotherapie: TA klinisch (KKP).
Wachttijd na indicatiestelling / oriëntatiedag is +/- 1 maand

8 tot 16 weken

Ambulante Schematherapie tijdelijk geen instroom mogelijk
Ambulante Cognitieve Gedragstherapie tijdelijk geen instroom mogelijk
Ambulante groepsschematherapie instroom mogelijk
Gefaseerde deeltijd groepsschematherapie 26 – 35 weken (wachttijd kan erg fluctueren)
Schematherapie klinisch (KST-volwassenen) 26 tot 40 weken (afhankelijk van de leeftijd) wachttijd kan erg fluctueren
Schematherapie voorbereidingsgroep 9 tot 17 weken
Locatie Bergen op Zoom  
Voortraject MBT volwassenen (vanaf wachtlijstplaatsing MBT): Deeltijd 46-48 weken
Voortraject MBT volwassenen (vanaf wachtlijstplaatsing MBT): Intensief ambulant 48-50 weken
MBT intensief ambulant (vanaf wachtlijstplaatsing tot start hoofdtraject) 52-62 weken (wachttijd kan sterk fluctueren)
MBT 3 daagse deeltijd (vanaf wachtlijstplaatsing tot start hoofdtraject) 42-52 weken 
MBT regulier ambulant 52-62 weken (wachttijd kan sterk fluctueren)
GIT-PD 8-16 weken
Locatie Amsterdam  
Alle MBT programma’s in Amsterdam starten met een voortraject voorafgaand aan het hoofdtraject. Wachttijden hieronder zijn de wachttijden van de start van het voortraject van het betreffende MBT programma. Dit geldt ook voor DGT.  
MBT ambulant regulier (start voortraject) 42 weken
MBT ambulant intensief (start voortraject) 4 weken
MBT deeltijd intensief (start voortraject) 48 weken
MBT ambulant intensief + CBT tijdelijke stop
MBT Jongvolwassenen Ambulant regulier (18-23 jaar) 42 weken
Groepsschematherapie Jongvolwassenen (18-23 jaar) 52 weken
Groepsschematherapie 52 weken
DGT (start voortraject) 4 – 8  weken
Locatie Rotterdam  
MBT Rotterdam ambulant regulier (borderline) 36 weken
Groepsschematherapie Rotterdam borderline 64 weken
Groepsschematherapie Rotterdam cluster C / NAO 75 weken
Groepsschematherapie Rotterdam cluster C (30 sessies) 12 weken
DIT (ambulant, individueel) geen wachttijd
Locatie Den Bosch  
MBT voor volwassenen 75 weken (wachttijd kan erg fluctueren)
Groepsschematherapie voor volwassenen 40 weken
Individuele schematherapie voor volwassenen 32 weken
DIT (ambulant, individueel) 26 weken
MBT Jong Volwassenen (18-23 jaar) 33 weken

Wat is voor u de wachttijd?

De weergegeven wachttijden zijn indicatief. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De voor u geldende wachttijd kan hiervan afwijken en kan afhankelijk zijn van uw zorgverzekering.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Terug naar Wachttijden

 

Historische wachttijd

Vektis wachttijden 4-10-2019