Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Kinder- en Jeugd Psychiater

Wij zijn in Den Bosch op zoek naar een Kinder- en Jeugdpsychiater voor onze outreachende intensieve systemische behandelprogramma’s; Multi Systeem Therapie (MST) en Functional Family Therapy (FFT). In deze functie werk je aan de hand van evidence based behandelprogramma’s binnen een multidisciplinair team. Je gaat aan de slag met methodieken die aanslaan en het verschil maken voor gezinnen met grote problemen.  

Kinder- en Jeugd Psychiater  

Minimaal 8 uur per week  

Wat ga je doen binnen deze functie? 

In deze functie kun je echt iets betekenen voor gezinnen. Je verricht psychiatrische, systemische diagnostiek bij jongeren en voert het psychiatrische deel van de behandelingen uit. Hierbij maak je gebruik van de positieve, systemische en verbindende interventies van de methodieken. Je maakt deel uit van 4 teams en werkt hierbij nauw samen met ervaren professionals waaronder de consultant, supervisoren en therapeuten. 

Je krijgt de mogelijkheid om mee te denken in innovaties en te participeren in kennisontwikkeling en- overdracht. De exacte invulling van het takenpakket kan in overleg worden bepaald. Er zijn mogelijkheden om, in samenwerking met de andere therapeuten en de onderzoeksafdeling, wetenschappelijke onderbouwing van het programma mee vorm te geven. Daarnaast neem je deel aan de psychiater-achterwachtdienst van de Viersprong. 

Multi Systeem Therapie (MST) is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie uithuisplaatsing dreigt. Deze behandeling is een alternatief voor een dergelijke plaatsing. Er is vaak sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs en ander middelengebruik), die vervolgens kunnen uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal en vandalisme). De behandeling duurt tussen de 3 en de 5 maanden en vindt plaats in de natuurlijke omgeving en met de personen die de meeste invloed hebben op de jongere. Er wordt vanuit de thuissituatie veel met de ouders gewerkt. Zie voor meer informatie: www.mst-nederland.nl. 

Functional FamilyTherapy (FFT) is een bewezen effectieve systeembehandeling die zich richt op gezinnen, waarvan een jongere ernstig problematisch gedrag vertoont. In sommige gevallen komt een jongere in aanraking met justitie of dreigt dit te gebeuren. Het kan gaan om jongeren die uitvallen op school (of dreigen uit te vallen) en verbale en fysieke agressie of andere zorgelijke ontwikkelingen laten zien. Hun gedrag is in veel gevallen te verklaren vanuit het gegeven dat het gezin is vastgelopen in disfunctionele patronen en gewoonten waardoor problemen niet opgelost worden. FFT richt zich op het verbeteren van het functioneren van het gezin en het gedrag van de jongere waardoor de kans op herhaling van het (zeer) problematische gedrag vermindert. Door middel van training, wekelijkse supervisie en monitoring worden FFT-behandelingen conform de goed beschreven methodiek uitgevoerd. 

Naar wie zijn we op zoek? 

 • Je hebt een registratie als psychiater met een kinder- en jeugdspecialisatie;  
 • Indien je ervaring hebt met het behandelmodel van MST of FFT is dit een pré; 
 • Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan functioneren;  
 • Je bent iemand met een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, die bij verhoogde arousal kan blijven reflecteren op eigen handelen.

Wat wij bieden en hoe je kunt reageren: 

 • Door de diverse aspecten in de functie en de mogelijkheid deze in overleg specifiek naar jouw wensen in te vullen staat je een interessante, uitdagende en blijvend dynamische baan te wachten. 
 • Je werkt in gedreven multidisciplinair teams dat werkt volgens evidence based methodes die zeer succesvol zijn bij complexe doelgroepen. 
 • De Viersprong investeert in je opleiding en supervisie om de methodiek goed te kunnen implementeren. 
 • Ook doet de Viersprong voordurend onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van de methoden en wordt er continu gewerkt aan de ontwikkeling, verbetering en onderbouwing van behandelmethoden. 
 • Je krijgt direct een contract voor onbepaalde tijd. 
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ/AMS regeling. 

Heb je interesse? Dan horen we graag van je! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sussiel Brands, Zorgmanager Jeugd Den Bosch te bereiken via 088 7656601. Je brief met uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 19.012) ontvangen we graag via sollicitatie@deviersprong.nl. 

Werken bij de Viersprong, een heel goed idee! 

De Viersprong is op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen kundig en innovatief. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om onszelf en onze behandelprogramma’s te verbeteren en de kwaliteit van leven van patiënten met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin naar een hoger niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere GGZ instellingen. Meer informatie over ons vind je op www.deviersprong.nl en LinkedIn. 

 De Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag. 

Specificaties

Nummer 19.012
Locatie Den Bosch
Aantal uur Minimaal 8 uur per week
Afdeling Multi Systeem Therapie en Functional Family Therapy
Dienstverband Vast dienstverband

Contactpersoon

 • Sussiel Brands
 • 088-7656601