Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Welke kosten staan er op de factuur van de Viersprong aan uw zorgverzekeraar?

Uitleg over uw factuur

Welke kosten staan er op de factuur van de Viersprong aan uw zorgverzekeraar?

De factuur die de Viersprong stuurt naar uw zorgverzekeraar geeft een overzicht van alle activiteiten die voortkomen uit uw zorgvraag. Bij activiteiten kunt u denken aan intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek of een deeltijdbehandeling. Ook werkzaamheden van behandelaren die voor u niet direct zichtbaar zijn vallen hieronder. Denk daarbij aan het rapporteren over uw behandeling, gehouden behandelbesprekingen en contacten met derden, zoals de huisarts etc. Tenslotte willen we u erop wijzen dat ook digitale contacten onderdeel zijn van de behandeling (bijvoorbeeld een digitale intake met beeldbellen) en door de Viersprong gefactureerd worden. 

DBC

Al deze activiteiten worden bijgehouden op een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De uiteindelijke hoogte van de factuur wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de behandelaren tezamen hebben besteed aan uw behandeling. Het gaat hierbij om directe tijd en indirecte tijd. De DBC start in de maand van uw intakegesprek en loopt maximaal 365 dagen.

Welke zaken worden binnen de DBC in rekening gebracht?

De Viersprong brengt de volgende zaken in rekening:

  • alle directe contacten met u : (digitale) intake- en behandelcontacten, telefooncontacten.
  • alle indirecte contacten over u: verslaglegging, multidisciplinair overleg binnen en buiten de instelling.

Ontvang ik ook een factuur als ik alleen een intake bij de Viersprong doe?

Ja, ook voor een intake en onderzoek wordt een DBC opgesteld en gefactureerd aan de zorgverzekeraar.

De facturatie-periode

Het factureren van een behandeling gaat over maximaal 365 kalenderdagen. Hierna wordt de factuur naar de zorgverzekeraar verstuurd. Daarna start er een nieuwe DBC wanneer de behandeling nog loopt.

De zorgverzekeraar verrekent met u het verplicht eigen risico (verhoogd met het eventueel vrijwillig eigen risico) van het jaar waarin uw DBC is gestart. Het kan voorkomen dat u pas ruim een jaar na de start van uw DBC een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar.

Vraag of klacht over uw factuur/zorgnota?

Neem gerust contact met ons op wanneer u een vraag of klacht heeft over uw factuur.