Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Toelichting Privacyverklaring Volwassenen

De Viersprong levert specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (sGGZ). Deze zorg wordt (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. De Viersprong ontvangt van de zorgverzekeraar alleen een vergoeding voor de aan u verleende zorg als de Viersprong kan verantwoorden welke zorg is geleverd. Dat doen wij standaard aan de hand van een code van de hoofddiagnosegroep. De hoofddiagnosegroep is algemeen van opzet en afkomstig uit de lijst met landelijk vastgestelde hoofddiagnosegroepen. Een specifieke diagnose geven wij niet.

De volgende hoofddiagnosegroepen worden onderscheiden, waarvan de Viersprong alleen de code van de vetgedrukte hoofddiagnosegroep vermeldt:  

 1. Aandachtstekort- en gedragsstoornissen
 2. Pervasieve stoornissen
 3. Overige stoornissen in de kindertijd
 4. Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen
 5. Aan alcohol gebonden stoornissen
 6. Aan overige middelen gebonden stoornissen
 7. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 8. Depressieve stoornissen
 9. Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
 10. Angststoornissen
 11. Somatoforme stoornissen
 12. Eetstoornissen
 13. Persoonlijkheidsstoornissen en
 14. Restgroep diagnose.

Deze informatie gebruikt de zorgverzekeraar alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel.

Hebt u hiertegen bezwaar? Vul dan de Privacyverklaring in 

Wilt u dat zelfs de code van de hoofddiagnosegroep niet bij uw zorgverzekeraar terecht komt, en er dus geen enkel diagnostisch gegeven wordt vermeld op de factuur, vult u dan op de Privacyverklaring Volwassenen de items voorzien van het * in en stuur het formulier op naar de Viersprong, of geef deze af bij de receptie op de hoofdlocatie. De benodigde adresgegevens vindt u op de privacyverklaring.

De centrale medische administratie vult de overige gegevens in. Ook als u uw regiebehandelaar zelf de privacyverklaring laat aanvullen, blijft u verantwoordelijk om deze verklaring naar ons op te sturen.

Belangrijk

Alleen als de Privacyverklaring voor het eerste declaratiemoment bij de Viersprong verwerkt kan worden, kunnen wij uw verzoek honoreren. Is er al een factuur gestuurd naar de zorgverzekeraar, dan is de hoofddiagnosegroep al bekend en kan uw verzoek niet meer verwerkt worden. Het is heel belangrijk dat u uw bezwaar zo snel mogelijk doorgeeft met de privacyverklaring. Mocht uw privacyverklaring niet tijdig bij de zorgverzekeraar terecht zijn gekomen, dan wordt u hierover geïnformeerd door de Viersprong.

Niet verplicht

Voor de duidelijkheid: het invullen en ondertekenen van het formulier is niet verplicht. Als u niets doet, blijven wij voortaan bij de declaraties van de behandeling aan de zorgverzekeraar de gecodeerde gegevens meesturen over de (landelijke) hoofddiagnosegroep.

Terug naar Privacystatement