Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index
Straat jongere Amsterdam foto door Warren Wrong

Presentatie nieuw behandelteam multiprobleemgezinnen in Amsterdam

Behandeling van multiprobleemgezinnen? Samenwerken en afspraken maken

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting.
De MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing.

Hoe werkt deze therapie voor multiprobleemgezinnen?

Multi Systeem Therapie is een therapie aan huis en richt zich op de levensgebieden waarin de jongere problemen ondervindt: thuis, op school, in de vrije tijd en met vrienden. MST is een systeembehandeling. Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. Samen met de ouders en andere betrokkenen bij het gezin, brengt de MST-therapeut in kaart welke factoren het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen. Er wordt gekeken hoe iedereen mee kan helpen en een taak kan krijgen bij de verandering die nodig is. Er worden hierover concrete afspraken met elkaar gemaakt.

Om wat voor jongeren gaat het?

MST is bedoeld voor jongeren die:

 • zich grensoverschrijdend gedragen
 • in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie
 • vaak een hoog schoolverzuim hebben
 • soms betrokken zijn bij loverboy problematiek (zelf loverboy zijn, of slachtoffer zijn van een loverboy)
 • vaak gevaarlijk gedrag vertonen

Wilt u meer te weten komen?

Wilt u meer weten over een multisystemische therapie die werkt aan het herstellen van een betere leefomgeving voor het kind? 
Wij presenteren ons nieuwe MST team op  woensdag 7 februari 2018 van 15.00 – 16.30 uur.
De kick-off zal plaatsvinden op onze eigen behandellocatie: Biesbosch 67, Duivendrecht en wordt u kosteloos aangeboden.

Wat is het programma van de kick-off?

Het programma is als volgt:

 • 14.30 inloop
 • 15.00 uur opening en welkom.
  Anke van der Veen, zorgmanager van het jeugdcentrum Amsterdam-Duivendrecht
 • 15.10 uur Multi Systeem Therapie (MST), wat is het, hoe werkt het en wat maakt het zo effectief?
  Miranda van der Linde, Algemeen Directeur, MST-Nederland/België 
 • 15:55 uur MST in de regio, samenwerking verwijsroutes en casuïstiek.
  Renée Rietveld, supervisor MST team
 • 16.30 uur: Netwerkborrel

De kick-off wordt georganiseerd door de MST-supervisor Renée Rietveld. Zij is te bereiken op:  06 – 82 79 89 29.
U kunt zich opgeven door contact op te nemen met Renée of door onderstaande aanmeldformulier in te vullen.

Ook kunt u kijken u op onze MST pagina voor meer informatie over deze behandelmethode.