Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Landelijk Transitie Arrangement aanbod bij de Viersprong

Ons jeugd GGz aanbod binnen het Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

In aanvulling op de regionale contracten met gemeenten heeft de Viersprong ook afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor haar specialistische functies. Het betreft behandelingen die voor iedere jeugdige binnen afzienbare afstand van onze locaties beschikbaar zijn.
Hieronder kunt u lezen voor welke doelgroepen de Viersprong volgens het Landelijke Transitie Arrangement  (LTA) zorg biedt.

Doelgroep

Behandelingen in het LTA

Beschikbaar op Viersprong zorglocatie

 PERSOONLIJKHEID & GEZIN (A):

Vroegbehandeling van borderline problematiek

MBT-P
(om jonge ouders met borderline kenmerken te helpen bij de hechting aan hun jonge kind),

MBT-K (voor kinderen van 5-12 jaar met problemen om zich te hechten)

Bergen op Zoom

PERSOONLIJKHEID & GEZIN (B):

Emotioneel instabiele jongeren met ernstige problemen met zichzelf en in de omgang met anderen. De problemen hangen samen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

MBT-early
(jongeren 14-18 jaar),

MBT voor adolescenten (16-18 jaar

Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch, Rotterdam

PERSOONLIJKHEID & GEZIN (C):

Angstige en kwetsbare jongeren met ernstige somberheid, die vastlopen op school, in het gezin en in contacten met de wereld om hen heen.

Schematherapie (ST-a)

Amsterdam

Angstige en kwetsbare jongeren met ernstige somberheid, die vastlopen op school, in het gezin en in contacten met de wereld om hen heen.

Klinische Schematherapie  Halsteren

GEDRAG & GEZIN 

Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi-problem gezinnen, waarbij sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en delicten.

MST Problem Sexual Behaviour (MST PSB)

Thuis in het gezin.
Vanuit zorgcentrum Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch

KINDERMISHANDELING & GEZIN

Gezinnen waarin ernstige kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt.

MST Child Abuse & Neglect (MST CAN)

Thuis in het gezin.
Vanuit zorgcentrum Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch

DIAGNOSTIEK

Jongeren met complexe problemen, bij wie diagnostiek geen uniform beeld geeft.

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

Amsterdam, Rotterdam, Halsteren,
Den Bosch

Contact opnemen met de Viersprong

Vragen over ons LTA aanbod beantwoorden wij graag.

  • Voor inhoudelijke vragen en casuïstiek kunt u contact opnemen met de account manager die actief is in de regio waarin u als verwijzer actief bent
  • Voor vragen over contractering en samenwerking kunt u contact opnemen met ons klantburo 088 7656 216