Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Kwaliteitssystemen in de GGZ

Onderzoek: Kwaliteitssystemen in de GGZ

Onderdeel van onderzoekslijn: overig

Onderzoeksteam: Marieke van Geffen, Odette Brand, Roel Verheul, Christiaan Lako (Radboud Universiteit), Taco Brandsen (Radboud Universiteit)

Startjaar: 2013

Contactpersoon: Marieke van Geffen. Emailadres: marieke.vangeffen@gmail.com

Samenvatting:

Dit onderzoek richt zich op de impact van kwaliteitssystemen in de geestelijke gezondheidszorg. In de geestelijke gezondheidszorg zijn verschillende kwaliteitssystemen ontwikkeld als een strategie voor kwaliteitsmanagement. De eerste kwaliteitssystemen waren ontwikkeld om de praktijk van de zorgverlening te verbeteren met behulp van systematische evaluatie van de behandeluitkomsten. Momenteel worden kwaliteitssystemen gebruikt voor veel verschillende doeleinden: resultaat gestuurd management, het monitoren van individuele behandelingen en het inkopen van de beste zorg. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de scope en het gebruik van kwaliteitssystemen zijn verbreed en een wildgroei is ontstaan. Deze wildgroei zorgt voor verscheidene problemen. Het begrip kwaliteitssystemen is onduidelijk en onscherp geworden, het gebruik van al deze verschillende kwaliteitssystemen is een last voor zorgorganisaties, er is een beperkte vergelijkbaarheid omdat de resultaten door verschillende systemen worden gegenereerd en de impact van (sommige) kwaliteitssystemen is niet duidelijk. Tot op heden is er nog geen vergelijking tussen de beschikbare systemen in termen van de karakteristieken van deze kwaliteitssystemen en de karakteristieken van een organisatie.

Het doel van dit onderzoek is de belangrijkste kwaliteitssystemen te identificeren en ze te vergelijken in termen van perceptie en gebruik vanuit het perspectief van de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Een multi-criteria methode van verschillende karakteristieken, verschillende niveaus van gebruik binnen de organisaties en verschillende stakeholders perspectieven wordt toegepast. De drie hoofdvragen van dit onderzoek zijn:

  1. Wat zijn kwaliteitssystemen?
  2. Hoe kunnen deze kwaliteitssystemen worden geclassificeerd?
  3. Wat is de impact van deze kwaliteitssystemen?

<- Onderzoek