Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Feedbackgestuurde integratieve therapie voor systemen (FITS)

Onderdeel van: Onderzoekslijn Systeeminterventies

Onderzoeksteam:
Dr. Rachel van der Rijken (senior onderzoeker), Prof. dr. Ron Scholte (medeverantwoordelijke hoogleraar).

Startjaar: 2014

Contactpersoon: Rachel van der Rijken
E-mail: r.vanderrijken@ru.nl

Samenvatting
FITS is een vorm van systeemtherapie voor jongeren met gedragsproblemen (zoals aanhoudende conflicten of agressie binnen gezin, school en/of buurt) en gezinnen met complexe problematiek (zoals trauma of nieuwe gezinssamenstelling). De kern van FITS is dat de behandeling zich laat sturen door de feedback van het gezin: Feedback Informed Therapy within Systems. Er wordt samengewerkt aan het veranderen van patronen in de omgang met elkaar. Daarbij wordt rekening gehouden met omgevingsfactoren zoals school, werk, buurt, religie en cultuur. In de eerste gesprekken formuleert de systeemtherapeut samen met het gezin werkbare doelen (wat willen we bereiken). Naast de doelen maakt de therapeut gebruik van de feedback die het gezin elke sessie op een gestructureerde manier geeft. De systeemtherapeut vraagt alle gezinsleden elke sessie enkele korte vragen te beantwoorden over hoe zij de samenwerking en de voortgang van de behandeling ervaren. Op basis van deze feedback stuurt de systeemtherapeut de behandeling bij. Door tussentijds te vragen of verdere behandeling nog nodig is, behandelt de systeemtherapeut het gezin niet langer (en daardoor niet duurder) dan noodzakelijk.

Feedback Informed Therapy (FIT) is ontwikkeld in de Verenigde Staten en uitgebreid onderzocht. De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werkzame factoren in psychotherapie. Hieruit blijkt dat succes in therapie sterk afhankelijk is van de samenwerkingsrelatie, feedback over het proces en het opvolgen van uitkomsten van deze feedback. FITS bouwt voort op deze inzichten en past deze toe bij jongeren en gezinnen. Omdat FITS een nieuwe behandeling is, is een vooronderzoek opgezet naar de haalbaarheid (is er voldoende vraag naar deze behandeling, hoe ervaren cliënten en therapeuten het werken met deze methodiek), explicitering van de doelgroep (wat voor jongeren en gezinnen worden behandeld) en eerste behandelresultaten. De bevindingen uit het vooronderzoek zullen gebruikt worden om de methodiek verder uit te werken/aan te scherpen en om te bepalen of voortzetting van deze nieuwe behandelvorm wenselijk is.

<- Onderzoek