Cliënten geven ons een
7,6
CQ-index

Internationale multicentre RCT naar groepsschematherapie voor BPS (hoofdstudie)

Substudie: Subjectieve ervaringen van patiënten en therapeuten van groepsschematherapie  met of zonder individuele schematherapie en van Dialectische gedragstherapie.

Onderdeel van: Onderzoekslijn Schematherapie

Onderzoeksteam:

Desiree Martius (promovenda), Dr. O. Brand-de Wilde (copromotor, site-coordinator en lid study board), Prof. dr. A. Arntz (promotor, onderzoeksleider), dr. J Farell (Onderzoeksleider), drs. I. Shaw (klinische supervisor), Sem Simon (lokale onderzoeksassistent).

Dit multicentre onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en de Indiana University Medical School.

De Viersprong neemt deel met 5 onderzoekscohorten (90 cliënten) op de locatie Amsterdam (vanaf 2016 verplaatst naar Duivendrecht).

Startjaar: 2013

Contactpersoon:

Odette Brand-de Wilde, e-mail: odette.brand@deviersprong.nl

Samenvatting:

In dit onderzoek worden twee relatief nieuwe vormen van behandeling, twee varianten van zogenaamde Schema Therapie, vergeleken met andere gebruikelijke behandelingen voor de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van deze relatief nieuwe behandelingen, dat wil zeggen in welke mate en in welk tempo de behandelingen de problemen doen afnemen, en de kwaliteit van leven en het psychisch functioneren van de deelnemende cliënten doen toenemen. Ook willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de kosten en baten van deze behandelingen. Tenslotte willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de ervaringen en opvattingen van de cliënten die de nieuwe behandelingen krijgen. Om dit in kaart te brengen worden de nieuwe behandelingen vergeleken met andere behandelingen zoals die tot nu toe gebruikelijk zijn voor de borderline persoonlijkheidsstoornis.

<- Onderzoek