Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Twee nieuwe leden in raad van toezicht de Viersprong

Imke Frijters en Saskia van der Wouden zijn benoemd in de raad van toezicht van de Viersprong.  

Imke Frijters heeft na haar studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij een aantal ministeries gewerkt. In het dagelijks bestaan is Imke zelfstandig interim manager en organisatie adviseur. Ze voert opdrachten uit in het publieke domein, waaronder onderwijs, jeugdzorg, gemeenten, culturele instellingen en ministeries. Zij was op interim basis onder meer directeur bij de Jeugdautoriteit en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Haar expertises zijn financiën en bedrijfsvoering, organisatie(her)inrichting en organisatieverandering, strategie en positionering. Daarnaast is Imke een ervaren toezichthouder in het middelbaar beroepsonderwijs, bij woningcorporaties en gehandicaptenzorg.

Saskia van der Wouden is sinds enkele jaren werkzaam als directeur behandelzaken bij GGz Centraal regio Flevoland. Ze is opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. In de afgelopen jaren heeft ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies gehad, waaronder lid raad van toezicht bij ggz-instelling Emergis. Als het gaat over het inhoudelijk werken dan ligt haar passie bij de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen en herstel bevorderend werken.

Bestuurders Hester den Hartog en Walter Franken: “Wij zijn blij met de nieuwe versterking van de raad van toezicht en kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”