Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Probleemjongere helpen en behandelen
Lees voor
Translate

ThuisBest congres 9 juni 2016

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen.

Uitgangspunt is om deze periode zo kort mogelijk te houden. ThuisBest is een effectief en uniek zorgtraject dat gericht is op een snelle terugkeer naar huis. Met behulp van ThuisBest komt het gezin weer in haar kracht te staan.

Voor wie is ThuisBest?

Deze oplossing is er voor jongeren met ernstig antisociaal of schadelijk gedrag voor henzelf en/of hun omgeving en met een machtiging Gesloten Jeugdzorg.

Wat is ThuisBest?

Het zorgtraject ThuisBest combineert ambulante multisysteembehandeling in de thuissituatie met kortdurende gesloten jeugdzorg. Na een tijdelijke uithuisplaatsing van 6 tot 8 weken gaat de jongere naar huis met inzet van multisysteemtherapie (MST).Thuis Best logo

Meer informatie over ThuisBest.

9 juni 2016: ThuisBest congres

Het congres richt zich op diverse doelgroepen die in aanraking kunnen komen met de doorverwijzing/plaatsing van jongeren in het ThuisBest traject. Deelname aan dit congres is interessant doordat er concreet in wordt gegaan op de problematiek en de oplossing. Zowel het standpunt van de client, een ouder en een verwijzer wordt deze dag belicht.

Doelgroep ThuisBest congres

Dit congres is interessant voor:

  • Adviseurs t.a.v. jeugdzorg en/of jeugd GGZ: RvdK, NFJP
  • Jeugdhulpverleners: Expert teams, Veilig Thuis, CJG
  • Gecertificeerde instellingen zoals Bureau JZ, Leger des Heils
  • Beleidsmakers t.a.v. jeugdzorg en/of jeugd GGZ: contactpersonen bij gemeenten, VNG
  • Juridisch betrokkenen: Jeugdadvocaten, politie, officieren van justitie
  • Praktijkonderwijs, ROC en MBO Scholen, Zorgcoördinatoren, leerplicht ambtenaren.

Hier vindt u meer informatie over het congres (prijs, locatie etc.).

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Noteer 9 juni alvast in uw agenda als u interesse hebt in dit congres en stuur een mail aan info@deviersprongacademy.nl om uw interesse kenbaar te maken. U wordt dan op de hoogte gesteld zodra u zich kunt inschrijven.