Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

Sterk Huis en de Viersprong gaan samenwerken. Een nieuw team: MST Sterk Huis Goirle is een feit! 

 

Vanaf 1 april 2018 biedt Sterk Huis in samenwerking met de Viersprong Multi Systeem Therapie (MST) aan. Een gecombineerd team met twee therapeuten van Sterk Huis en twee therapeuten van de Viersprong gaan dit vanuit Sterk Huis bieden zodat expertise en ervaring gedeeld kan worden. Op 8 mei presenteert het team zich tijdens een stakeholdersbijeenkomst.

Samenwerking met Sterk Huis voor MST

 

 

MST Supervisor Mariska van den Berg gaat het team vanuit De Viersprong samen met therapeuten Marc Timmermans en Linda Mevis van Sterk Huis vormgeven. Op 1 juli 2018 draagt zij het stokje over aan MST Supervisor Iris van Ham vanuit Sterk Huis. Er sluiten dan twee therapeuten van De Viersprong aan. Op volle sterkte kan het team dan Multi Systeem Therapie gaan bieden.


Wat is MST?

Multi Systeem Therapie (MST) is een bewezen effectieve, intensieve vorm van systeembehandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, die vanwege dit gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden. Zoals agressief gedrag, uitval of wangedrag op school, middelenmisbruik, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie.

MST-behandeling is een alternatief voor een (dreigende) uithuisplaatsing. Kenmerkend is dat de behandeling in de thuissituatie en eigen omgeving van de jongere plaatsvindt. De ouders of verzorgers worden intensief bij de behandeling betrokken, evenals andere personen die belangrijk zijn voor de jongere. Een MST behandeling duurt tussen de 3 en 5 maanden. Samen worden de factoren die het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe iedereen mee kan helpen en een taak kan krijgen bij de verandering die nodig is. De cliënt kan de MST-therapeut of een collega 24 uur per dag bereiken.

MST is onder andere door De Viersprong vanuit Amerika naar Nederland gehaald. Het fundament van MST is wetenschappelijk onderzoek waardoor de hoge kwaliteit gewaarborgd blijft. Door MST wordt het herhalen van ernstig crimineel gedrag (recidive) verminderd, het functioneren van het gezin verbetert en het aantal uithuisplaatsingen daalt. MST is op het hoogste niveau erkend door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In recent onderzoek is ook de kosteneffectiviteit van MST in Nederland aangetoond. MST is dus niet alleen bewezen effectief, maar ook bewezen kosteneffectief.


Vragen of meer informatie?

Neem contact op met MST Supervisor Mariska van den Berg via (06) 52 43 78 13 of mail mariska.van.den.berg@deviersprong.nl of mariskavandenberg@sterkhuis.nl.
Of het Klantenbureau van Sterk Huis: (013) 5433 073.