Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Nieuwsbrief Viersprong januari 2018: Onderzoek wijst uit: jongeren worden geholpen door vroege erkenning persoonlijkheidsproblemen

Onderzoek wijst uit: jongeren worden geholpen door vroege erkenning persoonlijkheidsproblemen En: nu direct hulp aan jongeren met borderline (BPS) en aan multiprobleem gezinnen in Amsterdam

Nieuwsbrief voor verwijzers, januari 2018

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

  • Hulp aan jongeren: met Borderline (BPS), in Multiprobleemgezinnen en bij schoolverzuim
  • Samenwerking:  Start zorgcombinatie Crossroads in West-Brabant West
  • Onderzoek en preventie: de waarde van vroegdiagnostiek, hechtingsproblemen voorkomen, promoties van Viersprong medewerkers
  • Hulp aan volwassenen: positieve effecten van korte opnames, introductie DIT behandelmethodiek, ambulante schematherapie in Den Bosch effectief bij Borderline (BPS)
  • Congressen en symposia: Waarom voelen cliënten weerstand bij verandering ? Wat ligt eraan ten grondslag en hoe pak je dit als behandelaar aan?

 Hulp aan jongeren

Aanbod voor adolescenten in
Amsterdam januari 2018:
Borderline (BPS) behandeling

Borderline-amsterdam-jonge-vrouw

Geen wachttijden voor adolescenten met Borderline (BPS) in Amsterdam

In Amsterdam hebben we momenteel direct plaats voor adolescenten met kenmerken van de Borderline Persoonlijkheids Stoornis (BPS).
Meestal openbaart borderline zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies.
De Viersprong Amsterdam biedt jongeren met borderline (BPS) de volgende behandel mogelijkheden:
>> Mentalization Based Treatment (MBT) 
>> Schematherapie
>> Cliënt aanmelden

Aanbod voor jongeren in
Amsterdam januari 2018:
Hulp aan multiprobleemgezinnen

Straat jongere Amsterdam foto door Warren Wrong

Uitbreiding van onze hulp aan Multiprobleem gezinnen in Amsterdam
Op 7 februari 2018 presenteren wij ons nieuwe MST team dat Multiprobleem gezinnen in Amsterdam en Zaanstreek helpt middels de bewezen MST-methodiek. U kunt kosteloos deelnemen.
>> Bekijk hier het programma
Ook bieden wij direct hulp bij problematisch seksueel gedrag binnen het gezin. Hoe belangrijk deze hulp is, kunt u hier lezen. Wilt u meer weten over wat onze hulp inhoudt?
>> Lees hier over onze effectieve gezinsinterventie bij seksueel overschrijdend gedrag

Voor jongeren in heel Nederland:
Effectieve behandeling van jongeren die langdurig angstig en kwetsbaar zijn

“Ik ben zo blij dat ik deze kans gehad heb” Bekijk video: Eén van onze cliënten vertelt haar verhaal

 

Angstige jongere die (langdurig) verzuimt van school effectief geholpen met Klinische Schematherapie

Sommige jongeren lopen vast op school of werk, binnen het gezin en in contacten met leeftijdgenoten en anderen. Ze voelen zich onzeker, zonderen zich vaak af, blijven thuis van school en maken onhandige keuzes, waardoor ze niet meer meedoen aan het dagelijks leven en geïsoleerd raken. Het lukt hen niet dit patroon te doorbreken, ook niet met eerder geboden hulp en begeleiding van bijvoorbeeld ouders of school. Herkent u dit bij een jongere in uw omgeving? Lees meer over ernstige angst en teruggetrokkenheid

Klinische Schematherapie is een effectieve oplossing voor jongeren die langdurig angstig en kwetsbaar zijn. Met deze behandeling bereiken jongeren in korte tijd grote effecten.
>> Lees meer over deze behandeling

Voor adolescenten met
Borderline (BPS) ons aanbod in
Rotterdam, Noord-Brabant
en Amsterdam

 

MBT voor jongeren met emotionele problemen vanaf 12 jaar

Meestal openbaart Borderline (BPS) zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te behandelen.
Voor jongeren vanaf 12 jaar biedt de Viersprong MBT-Early in Rotterdam, Bergen op Zoom en Den Bosch.
>> Lees meer over deze behandeling
Voor jongeren vanaf 15 jaar is er MBT voor adolescenten (MBT-A) in Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en vanaf het voorjaar/1e kwartaal 2018 ook in Rotterdam.
>> Lees meer over deze behandeling

Samenwerking 

Start zorgcombinatie Crossroads in West-Brabant West

Logo Crossroads Zorgcombinatie

De Viersprong werkt in 2018 samen met 5 andere partijen in de regio West-Brabant West in het samenwerkingsverband ‘Crossroads’.

Jongeren die zorg nodig hebben waarin 1 partij het behandeplan kan uitvoeren krijgen laagcomplexe zorg. De arrangementensystematiek en profielen waar de Viersprong mee werkt blijven daarvoor bestaan. Jongeren die zorg nodig hebben over meerdere domeinen heen (LVB, J&O en GGZ) kunnen alleen behandeld worden via zorgcombinaties die samen hoogcomplexe zorg aanbieden. Samen met GGZ Breburg en de Amarantgroep is daartoe Crossroads opgericht. Daarnaast doen ook onze partners Sterk Huis (voorheen Kompaan en de Bocht), Memo en SJSJ Almata mee.
>> Crossroads informatie vindt u hier

 Onderzoek en preventie
 “Weerstand wegnemen bij behandelaar t.a.v. vroegdiagnostiek helpt jongere verder”

Annelies Laurenssen foto

Onderzoek toont aan: persoonlijkheidsstoornis bij jongeren durven onderkennen is van belang en stimuleert succesvolle behandeling

Bij professionals lijkt een weerstand te bestaan om een Persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten te diagnosticeren. Uit promotieonderzoek van Annelies Laurenssen (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) blijkt dat slechts 9% van de ondervraagden uit een steekproef van 367 psychologen een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten stelt. De angst voor stigma en het idee dat dit niet is toegestaan zijn hier belangrijke redenen voor. De promotie vond plaats op dinsdag 12 december 2017 aan de VU te Amsterdam.
>> Lees meer

Nieuwe preventieve behandeling in Bergen op Zoom voor jonge ouders met Borderline (BPS) en hun kindje(s)

Ouders met borderline en hun kind

Voor (jonge) ouders met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) en hun jonge kind biedt de Viersprong vanaf januari 2018 MBT-parents in Bergen op Zoom. MBT-Parents is een preventieve behandeling voor (tiener)ouders (vanaf 16 jaar, ook aanstaande ouders) met borderline problematiek en hun kind van 0 tot 5 jaar. MBT-P heeft als doel hechtingsproblemen bij het kind te voorkomen.
De behandeling richt zich op de interactie tussen de ouder en het jonge kind. Het leert de jonge ouder na te denken over het eigen gevoel en gedrag en wat dit betekent in het contact met het kind.
MBT-P kan worden uitgevoerd als losstaande behandeling of kan worden gekoppeld aan een behandeling van de ouder met Mentalization Based Treatment.
>> Lees meer
>> Cliënt aanmelden

Promoties van Viersprong medewerkers die binnenkort
plaatsvinden

From_implementation_to_therapeutic_alliance

 

Promoties van Viersprong medewerkers

Aurelie Lange verdedigt op 31 januari 2018 aan het Erasmus MC in Rotterdam haar proefschrift is ‘From implementation to alliance: the role of therapist adherence within multisystemic  therapy’. » Lees meer

Dawn Bales verdedigt op 28 februari 2018 aan de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift ‘MBT: Quality in mind’ The implementation of Mentalization-Based Treatment in the Netherlands.’ Lees hier binnenkort meer over op de Viersprong website.

 Hulp aan volwassenen

Effectieve korte opname bij angst door Cluster C Persoonlijkheidsproblematiek volwassenen

Korte opname

 

Korte opname met grote effecten. “Met deze behandeling heb ik vijf jaar psychotherapie in drie maanden kunnen doen.”

Korte opnames lijken misschien niet altijd praktisch bij het hebben van werk of een gezin, maar zijn wel zeer effectief en doelmatig bij het doorbreken van vastzittende patronen bij een cliënt.
Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP) leidt sneller tot grote en duurzame verbetering. Dat heeft het proefschrift van Eva K. Horn (KKP effectief en doelmatig)  uitgewezen. De behandeling kan de oplossing betekenen voor volwassenen die door angst en vermijding vastlopen in vriendschappen, relaties en werk.

Geschikt voor mensen met een matig ernstige Persoonlijkheidsstoornis

Door de korte duur en hoge intensiteit van de behandeling, kan veel druk worden uitgeoefend, waardoor deze therapie vooral wordt geadviseerd bij mensen met een matig ernstige Persoonlijkheidsstoornis, in het bijzonder persoonlijkheidsstoornissen uit het angstige, vermijdende cluster (cluster C) en Persoonlijkheidsstoornissen niet anderszins omschreven (NAO).
Lees hier waarom een korte opname effectiever kan zijn en wat één van onze cliënten hier zelf over zegt.

Nieuw in Halsteren voor jongvolwassenen (18-23) die angstig, teruggetrokken en/of kwetsbaar zijn

volwassenen met angst

 

Introductie behandelmethodiek DIT in Deeltijd Jongvolwassenen (18-23 jaar)

Sinds 2016 bieden wij de behandeling Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) aan volwassenen in een ambulante setting. We passen deze methodiek nu ook toe in de tweedaagse deeltijdbehandeling voor jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar.

Voor wie is DIT helpend?

Dynamische Interpersoonlijke Therapie is een behandeling voor mensen wiens klachten voortkomen uit zich herhalende patronen van vertekende verwachtingen met betrekking tot zichzelf en anderen, waarbij deze patronen hun oorsprong vinden in hechtingservaringen en -stijlen. In deze behandeling word je geholpen om het verband tussen klachten en interactiepatronen te gaan zien, beter te gaan begrijpen en daarmee tot andere verwachtingen te komen, waarmee ook je klachten zullen verminderen.
>> Lees meer over DIT voor volwassenen.

Den Bosch:
Ui
tbreiding ambulante Schematherapie voor volwassenen

 cluster C angstig introvert of dwangmatig

Ook beschikbaar in Amsterdam, Rotterdam en Bergen op Zoom

Ambulante Schematherapie: Voor volwassen cliënten met borderline- en cluster c-problematiek.

Sinds oktober 2017 biedt de Viersprong in Den Bosch Ambulante Schematherapie voor volwassen cliënten met Borderlineproblematiek (emotionele instabiliteit) en cluster c- problematiek (zoals ernstige angst of vermijding, controle en perfectie) . In deze behandeling hebben cliënten wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie. Lees meer over Schematherapie en voor wie het bedoeld is.

Door verdere uitbreiding van de capaciteit kunnen cliënten in Den Bosch vlot instromen. >> Cliënt aanmelden

Wij bieden Ambulante Schematherapie ook aan in Amsterdam, Rotterdam en Bergen op Zoom (in Amsterdam alleen voor cliënten met Borderlineproblematiek). Meer informatie over onze Schematherapiebehandelingen voor volwassenen

Congressen en symposia 

Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Vrijdag 5 oktober 2018

 Met accreditatiepunten

Geaccrediteerd door:

  • NVvP
  • NVP
  • FGzPt
  • SRVB

Prijs: € 165,-

Therapie resistentie, bied daar maar eens weerstand aan!

Wat ligt er ten grondslag aan “weerstand” tegen verandering, en hoe bepaalt dat ons therapeutisch denken en handelen?
Hoe gaan we als therapeuten om met “weerstand” tegen de verandering, tegen de therapie of tegen ons als therapeuten?

Op deze dag willen we u als professional inspireren en meenemen in de (her)waardering van het Psychodynamisch gedachtegoed. Met de bijdragen van diverse behandelaren van de Viersprong, aangevuld met specialisten van binnen en buiten de Viersprong, brengen wij u een inhoudelijke maar ook heel praktische dag, met lezingen en workshops. Aangevuld met de mogelijkheid accreditatie te verwerven is dit een dag die u niet mag missen.

Interesse? Kijk op de website van de Viersprong Academy voor meer informatie. Hebt u vragen? Stuur dan een email naar info@deviersprongacademy.nl

Een dag vol inspiratie over hoe u als behandelaar weerstand kunt ontdekken en daarmee om kunt gaan

Hebt u behoefte aan overleg?Een cliënt aanmeldenOnze wachttijden — Contact

Aanmelden nieuwsbrief:
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Of hebt u zich per ongeluk afgemeld? Meldt u zich dan hier weer aan.