Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Nieuwsbrief de Viersprong mei 2018: De Viersprong heeft het TOPGGz keurmerk opnieuw behaald en is namens Crossroads in gesprek met Tweede Kamerleden

Nieuwsbrief voor verwijzers, mei 2018

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws:

 • Samenwerking: Zorgcombinatie Crossroads gestart in West-Brabant en samenwerking in Goirle met Sterk Huis voor MST in de opstartfase.
 • Congressen en symposia: Waarom voelen cliënten weerstand bij verandering? Wat ligt eraan ten grondslag en hoe pak je dit als behandelaar aan?
 • Hulp aan jongeren: met Borderline (BPS). Seksueel grensoverschrijdend gedrag of die angstig, teruggetrokken en/of kwetsbaar zijn. Of waar sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing.
 • Hulp aan volwassenen: introductie DIT behandelmethodiek in deeltijd, preventie voor jonge ouders met Borderline, Transactionele analyse in deeltijd, ambulante schematherapie in Den Bosch effectief bij Borderline (BPS). 
 • Onderzoek en preventie: relatie modeltrouw en werkrelatie, implementatie MBT in kaart gebracht.
 • Huisvesting: uitbreiding in Den Bosch.

 Keurmerk 

TOPGGz keurmerk voor de Viersprong


 

We ontvingen 13 maart 2018 het heuglijke nieuws dat het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft besloten het TOPGGz keurmerk opnieuw voor vier jaar aan de Viersprong toe te kennen. Zowel voor de diagnostiek en behandelingen voor volwassenen als voor jongeren!

Het keurmerk is geldig tot en met 2022. We zijn trots dat TopGGz onze uitgangspunten en aanpak met het keurmerk opnieuw bekrachtigd.

Congressen en Symposia 

Symposium Psychodynamische Psychotherapie         

Vrijdag 5 oktober 2018       
Locatie BCN – Capelle aan den IJssel

                                              

Geaccrediteerd door:
NVvP, NVP, FGzPt, SRVB                  
Prijs: € 165,-

 

 

Therapie resistentie: bied daar maar eens weerstand aan! 

Met dit symposium willen we inzoomen op begrippen als weerstand en therapie resistentie.

 • Wat verstaan we onder ‘weerstand’ tegen verandering?
 • Wat betekent het wanneer we spreken van therapieresistentie?
 • En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen? 

Op deze dag willen we u inspireren en meenemen in de (her)waardering van het Psychodynamisch gedachtegoed. Met de bijdragen van diverse behandelaren en specialisten van zowel binnen als buiten de Viersprong, brengen wij u een inhoudelijke maar ook heel praktische dag, met lezingen en workshops. 

De aandacht gaat uit naar het begrijpen van de functionaliteit van de weerstand en de angst die eraan ten grondslag kan liggen. We stellen u de vraag: moeten we weerstand bestrijden of juist omarmen?

Interesse? Kijk op de website van de Viersprong Academy voor meer informatie.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@deviersprongacademy.nl

Save the Date!       

Congres Nieuwe Zorgstandaard 
Persoonlijkheids-stoornissen

Save the date

Dinsdag 27 november 2018

Wat zegt de nieuwe Zorgstandaard over de beschikbare en actuele kennis over de zorg in Nederland voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis? Waarin verschilt nieuw van oud? En hoe gebruik je dit in de praktijk?

Op dit moment wordt er gewerkt aan de samenstelling van het programma.
Zodra er meer informatie over de sprekers, locatie en accreditatie bekend is kunt u deze vinden op de website van de Viersprong Academy.

Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via: info@deviersprongacademy.nl en 088-7656 752 / 245

Samenwerking  

Zorgcombinatie Crossroads: Samen werken aan hoogcomplexe jeugdzorg

Logo Crossroads Zorgcombinatie

 

Op bezoek bij Tweede Kamerleden in Den Haag

 

 

In de jeugdregio West-Brabant West verwachten gemeenten dat zorginstellingen gezamenlijk behandelverantwoordelijkheid nemen voor hoogcomplexe casussen. Daartoe kunnen zorginstellingen die aanvullende gebieden bestrijken (GGZ, LVB, J&O) gezamenlijk een zorgcombinatie oprichten.
De Viersprong maakt deel uit van het Crossroads samenwerkingsverband, samen met GGZ Breburg, de Amarant Groep, Sterk Huis, Praktijk Memo en SJSJ Almata. 

Presentatiebijeenkomst 20 februari
In ’t Turfschip in Etten-Leur vond een bijeenkomst plaats waarbij alle zorgcombinaties uit Brabant zich presenteerden. Crossroads, het samenwerkingsverband waarvan de Viersprong penvoerder is, was er ook bij. Op de Crossroads website is meer informatie te vinden over deze middag, de presentaties die werden gegeven en over het behandelaanbod.

Politieke interesse uit Den Haag
Half maart bezochten vertegenwoordigers van de gemeenten West-Brabant West en Zorgcombinatie Crossroads al de VVD fractie. Op 29 maart was er ook een gesprek met Tweede Kamerleden van ChristenUnie en CDA. Zij zijn zeer geïnteresseerd in de samenwerking en de ontwikkelingen die gemeenten en zorgaanbieders al tot stand hebben gebracht. Deze Tweede Kamerleden komen binnenkort zelf kijken in onze regio om dit ook in de praktijk te zien. Welke kansen worden er opgepakt, maar ook welke knelpunten kunnen we nog samen oplossen. We zijn blij met deze belangstelling voor de ontwikkelingen in West-Brabant West vanuit de landelijke politiek. 

Meer informatie
Op www.zorgcombinatiecrossroads.nl vindt u alle informatie over Crossroads. Voor het bespreken van casuïstiek, het aanvragen van meer informatie of het doen van een aanmelding, kunt u contact opnemen met het Klantburo van de Viersprong via 088-7656 216 of klantburo@zorgcombinatiecrossroads.nl

Sterk Huis en de Viersprong gaan samenwerken.
Een nieuw team: MST Sterk Huis Goirle is een feit!

 

 

Vanaf 1 april 2018 biedt Sterk Huis in samenwerking met de Viersprong Multi Systeem Therapie (MST) aan. Een gecombineerd team met twee therapeuten van Sterk Huis en twee therapeuten van de Viersprong gaan dit vanuit Sterk Huis bieden zodat expertise en ervaring gedeeld kan worden. MST Supervisor Mariska van den Berg gaat het team vanuit De Viersprong samen met twee therapeuten van Sterk Huis vorm geven.

Multi Systeem Therapie (MST) is een bewezen effectieve, intensieve vorm van systeembehandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, die vanwege dit gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden. (zoals agressief gedrag, uitval of wangedrag op school, middelenmisbruik, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie).

Vragen of meer informatie? Neem contact op met MST Supervisor Mariska van den Berg via (06) 52 43 78 13 of mail mariska.van.den.berg@deviersprong.nl /   mariskavandenberg@sterkhuis.nl of het Klantenbureau van Sterk Huis: (013) 5433 073.

 

Hulp aan jongeren  

MST-PSB voor jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag in Rotterdam, Amsterdam en Brabant

 

MST-PSB is een evidence based behandeling voor jongeren (10 tot 18 jaar) met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en jongeren met zeer risicovol gedrag op het gebied van seksualiteit en relaties. Als gevolg van de ernst van de gedragsproblemen of het delinquent gedrag is de jongere uit huis geplaatst of dreigt dat te gaan gebeuren

MST-PSB is gericht op herstel van veiligheid, komt bij de jongere thuis en werkt intensief samen met het eigen netwerk van de jongere  waardoor in bijna alle gevallen uithuisplaatsing voorkomen kan worden.
 

MST-PSB is een behandeling waarvoor de Viersprong voor heel Nederland gecontracteerd is binnen het landelijk transitie arrangement.

>> Lees meer over deze behandeling

Nieuw in Halsteren voor jongvolwassenen (18-23) die angstig, teruggetrokken en/of kwetsbaar zijn: DIT

 

Psychotherapeut vacature als je wilt werken bij de Viersprong

Introductie behandelmethodiek DIT in deeltijd Jongvolwassenen (18-23 jaar)
Wij bieden een deeltijdprogramma voor jongvolwassenen die vastlopen in hun ontwikkelingstaken.  Hierbij gaat het vooral om jongeren die nog heel erg verbonden zijn, op één of andere manier, met hun gezin van herkomst en moeilijkheden ondervinden om hun eigen leven op te bouwen.  Door middel van een twee-daags programma, waarin psychotherapie, sociotherapie en vaktherapie wordt aangeboden, krijgen ze meer inzicht in wie ze zijn, wat ze willen, en hoe ze zich verhouden tot hun omgeving.  Doel is identiteitversterking en meer regie over hun eigen leven.  Een belangrijke aanvulling op dit programma is de systeemtherapie waar aandacht wordt besteed aan interactiepatronen in het systeem en eventuele onopgeloste zaken uit het verleden weer een plek krijgen.  De kracht van het programma zit in de groepsbenadering waar jongeren zich kunnen spiegelen aan hun leeftijdsgenoten.

Voor wie is DIT helpend?
Dynamische Interpersoonlijke Therapie is een behandeling voor mensen bij wie psychische klachten gerelateerd zijn aan problemen in het contact met anderen. In deze behandeling worden cliënten geholpen om hun mentaliseren te versterken en hun automatische, niet passende belevingen in het contact met anderen bij te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om teleurstellende ervaringen te corrigeren en toekomstige moeilijkheden te voorkomen, waarmee ook de klachten verminderen.

>> Lees meer over deze behandeling

Uitbreiding MST-CAN team in Rotterdam

 

In Rotterdam is begin april een tweede behandelteam voor de behandeling Multi System Therapy Child Abuse & Neglect (MST-CAN) gestart.
Hiermee wordt de behandelcapaciteit verdubbeld. Beide teams doen behandelingen bij de gezinnen thuis in de regio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden Holland.

MST-CAN is een intensieve behandeling in de thuissituatie. De behandeling is voor gezinnen met kinderen en pubers, waar sprake is van kindermishandeling en/of -verwaarlozing. Hoofddoel van de behandeling is het voorkomen van uithuisplaatsing, of terugkeer van het kind / de kinderen naar huis. Dit doen we door ouders en hun netwerk in staat te stellen zonder geweld en verwaarlozing hun kinderen op te voeden. Alle gezinsleden (ouders en kinderen) worden, waar nodig, in de thuissituatie behandeld met evidence- based behandelmethoden.

MST-CAN valt onder de landelijke raamovereenkomst van de VNG en is niet afhankelijk van regionale gemeentelijke budgetten. MST-CAN behandeling kan plaatsvinden bij een ondertoezichtstelling (OTS), maar ook in vrijwillig kader.

Supervisoren van de behandelteams zijn beschikbaar voor overleg over mogelijke aanmeldingen: Jan van Riet (06 1187 8846) en Janke Jellema (06 5582 1641).

 >> Lees meer over deze behandeling 

Voor adolescenten met
Borderline (BPS) ons aanbod in
Rotterdam, Noord-Brabant
en Amsterdam

 

MBT voor jongeren met emotionele problemen vanaf 12 jaar

Meestal openbaart Borderline (BPS) zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te behandelen.
Voor jongeren vanaf 12 jaar biedt de Viersprong MBT-Early in Rotterdam, Bergen op Zoom en Den Bosch. 
>> Lees meer over deze behandeling 

Voor jongeren vanaf 14 – 15 jaar is er MBT voor adolescenten (MBT-A) in Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en vanaf het voorjaar / 1e kwartaal 2018 ook in Rotterdam.
>> Lees meer over deze behandeling 

 Hulp aan volwassenen 

Nieuwe behandeling in Halsteren voor volwassenen die angstig, teruggetrokken en/of kwetsbaar zijn: DIT

 

DIT deeltijd volwassenen

Introductie behandelmethodiek DIT in deeltijd Volwassenen

Sinds het voorjaar van 2018 bieden wij de behandeling Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) voor volwassenen aan binnen een driedaagse deeltijd setting. 
Het programma vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag en duurt maximaal negen maanden.

Het behandelprogramma omvat verschillende groepstherapieën; sociotherapie, vaktherapie (lichaamswerk, boogschieten, creatief beeldende therapie en beweging) en psychotherapie. De DIT Deeltijd Volwassenen heeft het unieke karakter dat individuele psychotherapiesessies worden gegeven in aanwezigheid van de groepsgenoten. Hierdoor kunnen cliënten diepgaand op hun eigen problematiek ingaan en worden ze daar vervolgens op aangesproken door hun groepsgenoten wanneer het probleem zichtbaar wordt in de volgende therapieblokken.

Voor wie is DIT helpend?
Dynamische Interpersoonlijke Therapie is een behandeling voor mensen bij wie psychische klachten gerelateerd zijn aan problemen in het contact met anderen. In deze behandeling worden cliënten geholpen om hun mentaliseren te versterken en hun automatische, niet passende belevingen in het contact met anderen bij te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om teleurstellende ervaringen te corrigeren en toekomstige moeilijkheden te voorkomen, waarmee ook de klachten verminderen.

>> Lees meer over deze behandeling

Nieuwe preventieve behandeling

in Bergen op Zoom voor jonge ouders met Borderline (BPS) en hun kindje(s)

 

 

 

Voor (jonge) ouders met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) en hun jonge kind biedt de Viersprong sinds dit jaar MBT-parents (MBT-P) in Bergen op Zoom.
MBT-Parents is een preventieve behandeling voor (tiener)ouders (vanaf 16 jaar, ook aanstaande ouders) met borderline problematiek en hun kind van 0 tot 5 jaar.

MBT-P heeft als doel hechtingsproblemen bij het kind te voorkomen. De behandeling richt zich op de interactie tussen de ouder en het jonge kind. Het leert de jonge ouder na te denken over het eigen gevoel en gedrag en wat dit betekent in het contact met het kind.

MBT-P kan worden uitgevoerd als losstaande behandeling of kan worden gekoppeld aan een behandeling van de ouder met Mentalization Based Treatment.

>> Lees meer over deze behandeling 
>> Cliënt aanmelden

3-daagse Transactionele Analyse (TA) – deeltijd in Halsteren

 

Transactionele analyse brengt cliënt in het hier en nu

De 3-daagse TA – deeltijd is een psychotherapeutische groepsbehandeling, met een duur van 9 maanden, voor volwassenen met cluster C, en in mindere mate cluster B, persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling is ontdekkend van aard en gericht op verandering. Via het leren verdragen en onderzoeken van gevoelens in de groep leren cliënten hun belevings- en gedragspatronen herkennen en begrijpen tegen de achtergrond van hun ontwikkelingsgeschiedenis, om vervolgens te experimenteren met het doorbreken ervan.

Binnen de 3-daagse TA-deeltijd wordt gewerkt volgens de methodiek van de Transactionele Analyse (TA). De TA is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering, waarmee cliënten hun zelfbewustzijn en zelfinzicht kunnen vergroten. Het is een manier om naar de verschillende delen van persoonlijkheid (egotoestanden) te kijken. Cliënten krijgen inzicht in wat hun werkelijkheid is en op basis daarvan vergroten ze hun keuzemogelijkheden met de bedoeling zichzelf, anderen en de wereld om hen heen respectvol te benaderen. Het is het streven van de TA om een autonoom mens te zijn die met liefde en aandacht leeft in het hier-en-nu.

>> Lees meer over deze behandeling

Den Bosch: 
Uitbreiding ambulante Schematherapie voor volwassenen

 

cluster C angstig introvert of dwangmatig

Ook beschikbaar in Amsterdam, Rotterdam en Bergen op Zoom

Ambulante Schematherapie: Voor volwassen cliënten met borderline- en cluster c-problematiek

Sinds oktober 2017 biedt de Viersprong in Den Bosch Ambulante Schematherapie voor volwassen cliënten met Borderlineproblematiek (emotionele instabiliteit) en cluster c- problematiek (zoals ernstige angst of vermijding, controle en perfectie) . In deze behandeling hebben cliënten wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie. Lees meer over Schematherapie en voor wie het bedoeld is.

Door verdere uitbreiding van de capaciteit kunnen cliënten in Den Bosch vlot instromen.
>> Cliënt aanmelden

Wij bieden Ambulante Schematherapie ook aan in Amsterdam, Rotterdam en Bergen op Zoom (in Amsterdam alleen voor cliënten met Borderlineproblematiek). 

>> Lees hier meer over onze Schematherapiebehandelingen voor volwassenen

Onderzoek 

Modeltrouw en werkrelatie kunnen elkaar versterken

 From_implementation_to_therapeutic_alliance

Jongeren behandelen: kun je je het beste richten op modeltouw of juist op de werkrelatie? Onderzoek toont aan: je hoeft niet te kiezen, ze kunnen elkaar juist versterken

Er was nog weinig bekend over het afzonderlijke en gecombineerde belang van de werkrelatie en modeltrouw voor de totstandkoming van behandelresultaten. Uit onderzoek van Lange blijkt dat de mate waarin een behandelaar de behandeling uitvoert zoals bedoeld (modeltrouw) en de werkrelatie tussen de behandelaar en de cliënt (de alliantie) elkaar kunnen versterken. Dit betekent dat een goede relatie het makkelijker kan maken om de behandeling uit te voeren zoals bedoeld. Modelgetrouw handelen kan ervoor zorgen dat de werkrelatie verbetert.

Dit is belangrijke en waardevolle informatie voor MST behandelingen waarbij niet alleen de jongere maar ook zijn/haar omgeving betrokken wordt. Behandelresultaten kunnen verder verbeteren.

Aurelie Lange is werkzaam bij de Viersprong en zet haar kennis in bij de behandelingen die de Viersprong biedt. Haar proefschrift is online beschikbaar

Borderline behandelen in Nederland: implementatie MBT in kaart gebracht

 Borderline proefschrift MBT

Dawn Bales, werkzaam bij De Viersprong, bracht in het kader van haar promotie onderzoek in kaart hoe de implementatie van Mentalization-Based Therapy (MBT) in Nederland is verlopen.

Het onderzoek van Bales heeft veel waardevolle resultaten opgeleverd. Belangrijke conclusies waar men verder op kan bouwen zijn:

 • MBT kan worden overgedragen naar de Nederlandse context met behoud van de gunstige behandelresultaten. MBT lijkt één van de veelbelovende behandelingen voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis te zijn.
 • Het is een complex proces en – zelfs wanneer het met succes is voltooid – blijft het proces kwetsbaar voor verstoringen op organisatorisch, team- en therapeutniveau.

Bent u als professional geïnteresseerd in het onderzoek? Het proefschrift is online beschikbaar.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het secretariaat van MBT Nederland via  info@mbtnederland.nl of (088) 7656 802.

 

Trainingen 

Training ‘Semi-gestructureerd interview voor persoonlijkheids-functioneren DSM5’ (STiP-5.1)

 

In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5′ (STiP-5.1) te gebruiken. Tijdens de training oefent u met dit interview zodat u bij uw cliënten een goede inschatting van het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren kunt maken.

De training vindt plaats op 20 juni 2018 bij Hotel Golden Tulip Keyzer te Breda.

Klik hier voor meer informatie over deze training of als u zich wilt aanmelden.

Huisvesting 

Uitbreiding in Den Bosch

Kooikersweg nr. 2 Den Bosch

De Viersprong groeit! In Den Bosch werken onze behandelaars vanaf half april vanuit twee locaties:

 • Kooikersweg nr. 203 Gezondheidscentrum Den Bosch West (bestaande locatie)
 • Kooikersweg nr. 2 (nieuwe locatie)

De eerste afspraak van iedere nieuwe cliënt is op onze locatie aan de Kooikersweg nr. 203. De cliënt wordt daar ontvangen door onze receptionisten. Wanneer de vervolgafspraak op de andere locatie plaatsvindt, informeren wij de cliënt hier persoonlijk over.  

Wachttijden  


 

Een overzicht van onze wachttijden is hier te vinden.

Vacatures 

 

 

De Viersprong breidt uit en dat betekent dat we mooie vacatures hebben. Bent u of kent u iemand die op zoek is naar een mooie nieuwe uitdaging, bekijk dan ons vacatureoverzicht.  

 

Heeft u behoefte aan overleg?Een cliënt aanmeldenOnze wachttijden — Contact 

Aanmelden nieuwsbrief:
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Of hebt u zich per ongeluk afgemeld? Meldt u zich dan hier weer aan.