Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Inspraak van de cliënt bij de Viersprong: onze perspectieven op Shared Decision Making

Nieuwsbrief voor verwijzers, februari 2019

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Shared Decision Making: Verschillende perspectieven op samen met de cliënt beslissingen maken.
 • Hulp aan jongeren: Kennismaking met aanbod in Amsterdam. Kids@Risk: Scholenproject voor gezonde persoonlijkheidsontwikkeling in West-Brabant. Klinische schematherapie voor adolescenten. Introductie van FIT. MBT voor jongeren met borderline kwetsbaarheid vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: Geen wachttijd bij KKP-TA in Halsteren. Pilot GIT-PD gestart in Bergen op Zoom.
 • Hulp aan ouders en kinderen: MBT-Parents en MBT voor Kinderen in West-Brabant. Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen.
 • Congres: 5de internationale MBT-congres op 21 en 22 november 2019.
 • Onderzoek: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief. Gezinsgericht werken werkt.
 • Politieke belangstelling: VVD 2de kamerlid mevrouw Tielen bezoekt locatie Rotterdam.
 • Trainingsaanbod de Viersprong Academy

Shared Decision Making

Verschillende perspectieven op Shared Decision Making bij de Viersprong in beeld gebracht

Shared Decision Making (samen beslissingen maken) is een interessante evenwichtsoefening tussen de mate waarin de cliënt zelf inspraak wil en de grenzen van beroepscode en kwaliteitseisen van de hulpverlener. Het is een proces waarbij een goede samenwerking tussen beide partijen noodzakelijk is.

Bekijk de video waarin we verschillende perspectieven op SDM delen

Hulp aan jongeren

Kennismaken met ons specialistische jeugd GGz aanbod in Amsterdam?

 

Zorg dat u er woensdag 13 februari 2019 bij bent op onze locatie in Duivendrecht (Biesbosch 67)

De Viersprong zet zich in Amsterdam in voor de complexe doelgroep jongeren die zich op het grensgebied bevindt van Jeugdzorg en Jeugd GGZ.

Wij behandelen 2 specifieke doelgroepen in Amsterdam:

 • jeugdigen en gezinnen met ernstige en complexe problemen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag en gezin (o.a. multiprobleemgezinnen, gedragsproblemen, kindermishandeling, verwaarlozing, zedenproblemen).
 • jongeren met borderline kwetsbaarheid.

Woensdag 13 februari delen wij graag onze kennis en expertise met u. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek. Waar loopt u tegen aan in uw caseload? Kan de Viersprong Amsterdam hierin iets voor u betekenen?

We bieden deze middag de volgende twee workshops aan:

 • Voorkomen van uithuisplaatsing: hoe doe je dat en hoe kan MST hieraan bijdragen?
 • Borderline kwetsbaarheid bij jongeren: wat speelt er en hoe kunnen we ermee omgaan?

Wilt u erbij zijn? Dat kan. Bekijk het programma en meldt u aan via deze link.

Kids@Risk:
Scholenproject gezonde persoonlijkheids-ontwikkeling

Psychische problemen beginnen vaak rond de puberteit. Bij meisjes vaak al vanaf 10 jaar en bij jongens meestal een paar jaar later. De veranderingen die dan plaatsvinden in het brein, samen met lichamelijke veranderingen, hebben vaak grote invloed op hoe het kind zich voelt en gedraagt. Feit is dat kinderen in deze periode meer risico lopen op problemen in hun persoonlijkheidsontwikkeling.

Naar schatting 65 tot 80 procent van de jongeren met een psychische hulpbehoefte komt niet (of te laat) in behandeling. Door tijdige signalering, kan eerder en beter hulp worden geboden. Daarom is in West-Brabant het project Kids@risk opgestart om te kijken welke hulp er mogelijk is. Op de website www.kidsatrisk.nl wordt informatie aangeboden en een zelftest die een tiener al dan niet samen met een ouder/verzorger, docent of CJG-er kan invullen om beter te weten te komen wat er kan spelen.

Meer weten? Kijk op www.kidsatrisk.nl.

Klinische Schematherapie voor Adolescenten

 

Sommige jongeren lopen vast op school en/of werk, binnen het gezin en in contacten met leeftijdgenoten en anderen. Ze voelen zich onzeker, zonderen zich vaak af en een aantal jongeren blijft ook thuis van school, waardoor ze niet meer meedoen aan het dagelijks leven en geïsoleerd raken. Het lukt hen niet dit patroon te doorbreken. Ook niet met eerder geboden hulp en begeleiding van bijvoorbeeld ouders of school. Ze hebben mogelijk al eerdere behandelingen doorlopen met onvoldoende resultaat.

De Viersprong biedt speciaal voor deze jongeren de klinische behandeling KST-A: Klinische Schematherapie voor Adolescenten.

De cliënt wordt vijf dagen per week opgenomen en gaat in het weekend naar huis. De behandeling duurt maximaal 6 maanden en wordt regelmatig geëvalueerd aan de hand van gezamenlijk opgestelde behandeldoelen. Het gezin wordt nauw betrokken bij de behandeling. Het therapeutisch aanbod is gericht op het doorbreken van patronen en de cliënt als gezonde jongere weer in zijn kracht te laten staan.

Meer weten? Kijk op www.deviersprong.nl/kst-a.

Introductie FIT: Flexibele Innovatieve Therapie

FIT rob-bye-38116-unsplash

De Viersprong ontwikkelt nieuwe behandelmethodieken voor nieuwe doelgroepen wanneer de huidige methodieken voor hen ontoereikend zijn. Het Flexibel Interventie Team (FIT) wordt ingezet als er geen kant-en-klare behandeling voor een specifieke situatie bestaat.

Bij jongeren en gezinnen vinden we het belangrijk dat ze snel geholpen worden en niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. We zien het als onze verantwoordelijkheid dat als het huidige Viersprong aanbod niet passend is en er tegelijkertijd geen andere GGZ-instelling een geschikter aanbod heeft, we toch proberen een oplossing te vinden.

Soms zijn er mogelijkheden buiten de gebaande paden. Hiervoor hebben we op al onze vestigingen een FIT team opgezet; Flexibel Interventie Team.

Meer weten over de mogelijkheden? Kijk op de website voor meer informatie en onze contactgegevens.

Voor adolescenten met Borderline (BPS) in Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Rotterdam 

MBT early_Photo by kelly-sikkema on Unsplash

 

MBT voor jongeren met borderline kwetsbaarheid vanaf
12 jaar

Meestal openbaart Borderline (BPS) zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te behandelen.

Voor jongeren vanaf 12 jaar biedt de Viersprong MBT-Early in Bergen op Zoom, Den Bosch en Rotterdam.
Meer weten? Klik hier.

Voor jongeren vanaf 14 – 15 jaar is er MBT voor adolescenten (MBT-A) in Amsterdam, Bergen op Zoom en Rotterdam. In Den Bosch vanaf 16 jaar.
Meer weten? Klik hier.

Hulp aan volwassenen

Nu geen wachttijd bij onze Kortdurende klinische behandeling TA in Halsteren

 

‘Mijn behandeling bij de Viersprong is het zwaarste én beste wat ik in mijn leven heb gedaan. Met deze behandeling heb ik vijf jaar psychotherapie in drie maanden kunnen doen.’

KKP-TA helpt je om je eigen kracht, humor en creativiteit weer te gebruiken om een onafhankelijk en zelfsturend mens te zijn, die met liefde en aandacht leeft in het hier-en-nu. De behandeling wordt met name ingezet bij mensen met Cluster C persoonlijkheidsproblematiek.

Gebleken is dat Kortdurende Klinische Psychotherapie volgens Transactionele Analyse (ook KKP-TA genoemd) bij cliënten leidt tot grote en duurzame verbeteringen. Dit geldt zowel op de korte als op de lange termijn.
Cliënten die dit behandeltraject hebben doorlopen hebben tot drie jaar na behandeling beduidend minder klachten.
Bij onze behandeling KKP-TA wordt je opgenomen in onze kliniek in Halsteren. Deze opname duurt drie maanden en is verdeeld in twee blokken van zeven weken. Ertussenin ben je een halve week thuis.

Op dit moment is er geen wachttijd. Cliënten kunnen direct instromen.

Meer weten over KKP-TA? Klik hier.

Pilot GIT-PD gestart in Bergen op Zoom

De Viersprong is in Bergen op Zoom gestart met een pilot GIT-PD. GIT-PD is de afkorting van Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders. GIT-PD werd door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld om de behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren.

Door schaarste in het aanbod, een gebrek aan gespecialiseerde behandelaren en daardoor lange wachttijden krijgt maar een beperkt aantal van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis een bewezen effectieve behandeling (zoals schematherapie, dialectische gedragstherapie of mentalization based treatment). Om het aanbod van kwalitatief goede behandelingen voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te vergroten werd GIT-PD ontwikkeld.

Meer weten over GIT-PD? Klik hier. 

Hulp aan ouders en kinderen

MBT-Parents: preventieve behandeling voor jonge ouders om problemen in de gehechtheid tussen ouder en kind (0-4 jaar) te voorkomen

MBT-P

‘Ik was onzeker en dacht dat anderen veel beter voor mijn dochtertje konden zorgen. Zeker als ze huilde of niet kon slapen. Nu weet ik dat ik het zelf ook kan, ook al duurt het soms even voordat ze rustig wordt.’

Deze uitspraak verwoordt mooi wat MBT-Parents deze moeder heeft gebracht en daar zijn we trots op.

Voor (jonge) ouders met persoonlijkheidsproblematiek (borderline, angstig, vermijdend) en hun jonge kind biedt de Viersprong MBT-parents (MBT-P) in Bergen op Zoom.

Het is een preventieve behandeling voor (tiener)ouders (vanaf 16 jaar), aanstaande ouders en hun kind (0 tot en met 4 jaar) en heeft als doel hechtingsproblemen bij het kind te voorkomen. De behandeling richt zich op de interactie tussen de ouder en het jonge kind. Het leert de ouder na te denken over het eigen gevoel en gedrag en wat dit betekent in het contact met het kind.

MBT-P kan worden uitgevoerd als losstaande behandeling of kan worden gekoppeld aan een behandeling van de ouder met mentalization based treatment.

In 2019 kunnen nieuwe ouders en hun kinderen direct instromen! Er is geen wachttijd. 

Meer weten over MBT-Parents? Klik hier voor meer informatie en gegevens van onze contactpersoon.

Speciaal behandelaanbod in West-Brabant voor ouders en kinderen op de basisschool: MBT-K.


Cliënten kunnen nu direct instromen

MBT-K janko-ferlic-284664-unsplash

Mentalization based treatment voor kinderen (MBT-K) is een behandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij sprake danwel vermoeden is van (ernstige) hechtingsproblematiek en/of vroegkinderlijk trauma. Deze kinderen kunnen moeite hebben de gevoelens, gedachten en gedragingen van anderen en zichzelf te begrijpen. Wanneer dit speelt, kan dit leiden tot emotionele en/of gedragsproblemen en verstoorde relaties met anderen en zichzelf.

De focus van de MBT-K-behandeling is het opheffen van barrières die het kind beletten om psychisch door te groeien en het vergroten van het mentaliserend vermogen. Dit door de inzet van specifieke MBT-interventies. Het is een intensief ambulant programma, waarbij individuele (spel)therapie en systeemtherapie parallel samen ingezet worden om zowel de mentaliserende vaardigheden bij kind als ouders te vergroten. Ook is er een nauwe samenwerking met andere belangrijke systemen om het kind heen (zoals school, logeerhuis en/of woongroep).

De belangrijkste doelen van de behandeling zijn:

 • Kinderen ontwikkelen de capaciteit om emoties te identificeren, reguleren en uiten.
 • Verbeteren en versterken van het vormen en onderhouden van relaties met anderen.
 • Het versterken van het ouderlijk reflectief functioneren. Ouders helpen de capaciteit te ontwikkelen om nieuwsgierig te zijn naar de gedachtes, gevoelens, behoeftes en intenties van hun kind. Helpen hen te beseffen dat deze verschillend kunnen zijn van hoe zijzelf denken en voelen en wat de invloed van hun gedrag op het kind is en andersom (de interactie tussen ouder en kind).

Meer weten over MBT-K? Klik hier voor meer informatie en gegevens van onze contactpersoon.

Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen 

 

Vader Henk vertelt over hoe de specialistische interventie Scheiden en Transformatief Ouderschaps Plan (STOP) en Multi Systeem Therapie (MST) hebben bijgedragen aan een goede verstandhouding tussen gescheiden ouders en hun kinderen. Daarbij werd de uithuisplaatsing van de kinderen teruggedraaid.

Benieuwd hoe dat verliep? Klik hier om het artikel te lezen.

 Congres

Save the date

MBT Congres
21 en 22 november 2019

Philharmonie te Haarlem

 

 

De eerste sprekers voor het 5de Internationale MBT Congres zijn bekend: Peter Fonagy en Anthony Bateman, de grondleggers van de MBT- methodiek.

Daarnaast spreken onder andere ook Sebastian Euler, Carla Sharp en Sebastian Simonsen over diverse MBT-onderwerpen en onderzoeken.

Dit wilt u toch niet missen? Reserveer 21 en 22 november 2019 in uw agenda!

Houd www.mbtnederland.nl in de gaten voor alle updates.

Onderzoek

Onderzoek wijst uit: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief

Door Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor) en Aurelie Lange (Principal Investigator) van de Viersprong is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van MST-PSB. Er is een interessant en wetenswaardig artikel over gepubliceerd.

Centraal stond:

 • zicht te krijgen op langetermijn effecten van MST-PSB in NL.
 • het krijgen van kwalitatieve gegevens over hoe gezinnen MST-PSB hebben ervaren (hiervoor zijn interviews afgenomen).
 • het maken van onderscheid tussen jongeren die slachtoffers gemaakt hebben met hun grensoverschrijdende gedrag en jongeren die met hun grensoverschrijdende gedrag vooral voor zichzelf een gevaar zijn. Voor deze tweede groep kloppen verwijzers steeds vaker bij MST-PSB aan, terwijl MST-PSB oorspronkelijk ontwikkeld is voor die eerste groep. Het is dus relevant om ook op die tweede groep beter zicht te krijgen.

Benieuwd naar het onderzoek en de resultaten? Kijk hier voor meer informatie.

Gezinsgericht werken werkt

De Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders (VISPD) werkt mee aan een, door ZonMw gesubsidieerd, onderzoek over gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus. Jongeren bij wie gezinsgericht gewerkt wordt, gaan eerder en vaker terug naar huis.

Meer weten over dit onderzoek? Klik hier.

Politieke belangstelling

VVD 2de kamerlid Tielen op bezoek bij de Viersprong

Judith Tielen, 2e kamerlid namens de VVD, was op 18 januari te gast op de locatie van de Viersprong in Rotterdam.
De evidence based behandelprogramma’s van de jeugdafdeling van de Viersprong, zoals MBT, MST en MST-PSB waren onderwerp van gesprek.

Mevrouw Tielen was onder de indruk van het verhaal van de moeder van een cliënt. Tijdens het bezoek kwam een mooi gesprek op gang tussen deze moeder als ervaringsdeskundige, mevrouw Tielen, de managers van de Viersprong, de supervisoren en de therapeut van de behandelprogramma’s.
Gezamenlijk kwamen constructieve gedachten tot stand over hoe de behandelingen nog beter te maken en wat vanuit de politiek gedaan kan worden om de specialistische zorg vanuit de jeugd GGZ toegankelijk te maken voor alle jongeren en gezinnen in Nederland die dit hard nodig hebben.

Het was een levendige en inspirerende bijeenkomst en we gaan graag in op de uitnodiging van mevrouw Tielen voor een tegenbezoek in de Tweede Kamer.

Trainingen de Viersprong Academy  

Basistraining Therapeutisch Psychologisch onderzoek bij adolescenten en hun systeem

17, 24 mei en 7 juni 2019
BCN Capelle aan den IJssel

TPO-A is een semigestructureerd model met als doel het zelfinzicht van de adolescent en zijn/haar systeem te vergroten. Door middel van een actieve samenwerking met zowel de adolescent als zijn/haar systeem, met behulp van alle stappen van het model, wordt geprobeerd positieve veranderingen bij de adolescent en zijn/haar systeem teweeg te brengen en de motivatie voor behandeling (opnieuw) te vergroten.

Adolescenten en hun systeem worden betrokken bij het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen. Maar ook bij het begrijpen van de testresultaten en bij het linken aan hun dagelijks leven tijdens de resultatenbespreking. Het zorgt er als het ware voor dat de adolescent en zijn/haar systeem zich “empowered” voelen voor de volgende stap in hun proces.

Tijdens deze training leert u:

 • vanuit samenwerking en nieuwsgierigheid onderzoeksvragen op te stellen met de adolescent en zijn/haar systeem.
 • vraaggestuurd testmateriaal te selecteren.
 • een casusconceptualisatie op te stellen.
 • een individuele en gezinsinterventiesessie op te zetten en uit te werken.
 • een resultatenbespreking vorm te geven.
 • brieven te schrijven waarin de vragen van alle betrokkenen worden beantwoord met integratie van de testdata.

Bekijk het programma en schrijf direct in!

Training ‘Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5′ (STiP-5.1)

22 maart 2019
BCN Amsterdam

Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)’ te gebruiken.

Tijdens de training oefent u met dit interview zodat u bij uw cliënten een goede inschatting van het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren kunt maken.

Bekijk het programma en schrijf direct in!

Komt u in aanraking met cliënten met een (mogelijke) persoonlijkheidsstoornis?

Training Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen of adolescenten

13 maart 2019
Golden Tulip Hotel Breda

Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen en hoe kunt u ze herkennen? Welke behandelingen werken en hoe kunt u het best een contact aangaan met iemand met een persoonlijkheidsstoornis? In deze training gaat u samen met onze specialist aan de slag met uw vragen. U krijgt praktische tips en handvatten voor zowel de herkenning als begeleiding van persoonlijkheidsstoornissen.

Training PS bij volwassenen en de training PS bij adolescenten.

Accreditatie bij o.a.: V&VN / RVS / Registerplein / LV POH-GGZ / SKJ.

Bekijk het programma en schrijf direct in!

Basistraining Schematherapie

5, 6 september en 10, 11 oktober 2019
BCN Capelle ad IJssel

Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. De aspecten van (dag)klinische schematherapie komen aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Theorie van de schematherapie
 • Diagnostiek en casusconceptualisatie
 • Fasen in de therapie en randvoorwaarden
 • Basisbehoeften en therapeutische houding
 • Strategieën en veranderingstechnieken

Accreditatie aangevraagd bij FGzPt, NVvP, VGCt, NIP, Verpleegkundig Specialisten Register, SKJ, SRVB – Register Vaktherapie. Geaccrediteerd bij Register Schematherapie.

Bekijk het programma en schrijf direct in!

Wachttijden

Een overzicht van onze wachttijden is hier te vinden.

Vacatures

De Viersprong breidt uit en dat betekent dat we mooie vacatures hebben. Bent u of kent u iemand die op zoek is naar een mooie nieuwe uitdaging, bekijk dan ons vacatureoverzicht.

Volg ons ook op LinkedIn.


Heeft u behoefte aan overleg?
Een cliënt aanmeldenOnze wachttijden — Contact

Aanmelden nieuwsbrief:
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Of hebt u zich per ongeluk afgemeld?
Meldt u zich dan hier aan.