Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Twee huishoudens
Lees voor
Translate

Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen 

“Je mag je eigen opvoedstijl hebben. Maar je moet wél met je ex-partner delen wat die stijl is en wat je doet.” (Henk, vader)

Noord-Brabant, december 2018. In gesprek met Henk, vader. Een trotse, liefhebbende vader. 

Een vader die goed begrijpt dat je in het leven soms de wind tegen kunt hebben. En anderen die in zulke situaties zijn beland, helpt. Beroepsmatig.
Henk is niet alleen vader, hij was ook de partner van Annemieke. Het ging niet goed tussen Henk en Annemieke en ze gingen scheiden en apart wonen. Dat was de beste oplossing, vonden ze, vooral ook voor de kinderen Daan (toen 11) en Suzanne (toen 12). 

Er bleek inmiddels meer aan de hand te zijn. Via de kinderen werd duidelijk dat er in het voormalige gezin niet productieve patronen speelden. Daan vertoonde verbaal agressief gedrag en Suzanne kreeg last van angstaanvallen. Dit ging van kwaad tot erger. De Raad voor de Kinderbescherming werd hierbij betrokken. Uiteindelijk leidde dit zelfs tot uithuisplaatsing van Daan en Suzanne. 

Dit was zeker niet wat de ouders wilden. Henk wilde juist vader zijn voor zijn kinderen. Er werd eerder hulp aangeboden aan de voormalige echtgenoten. Maar het werkte niet. Na de uithuisplaatsing niet, maar ook voor de uithuisplaatsing niet. Henk werd in een keurslijf geduwd, moest zijn kinderen precies volgens het met moeder afgesproken schema laten gamen, legde de betrokken hulpverlener op.
En als Henk aangaf dat dit nou eenmaal praktisch gezien niet kon, omdat hij door zijn werk andere etenstijden en gametijden aanhield, dan werd daar niet naar geluisterd. Het voelde voor Henk als slikken of stikken. Het was niet samenwerken, maar strijden tegen de jeugdvoogd. 

Gelukkig veranderde de situatie. Topaze werd erbij betrokken met de specialistische interventie STOP, Scheiden en Transformatief Ouderschaps Plan. Een onderdeel van STOP (naast specialistische ambulante jeugdhulp), is conflictreductie, welke wordt aangeboden in samenwerking met de Bascule Groep te Veghel. Dat bracht Henk en Annemieke veel. Het ging niet meer over goed of fout gedrag. Dat betekende trouwens niet dat alles wat Henk zei en deed zomaar goed was. De STOP hulpverlener stelde heel duidelijke vragen. “Ik zie je dit doen? Waarom doe je dat?”
Daarna werd de Viersprong erbij betrokken met MST, Multi Systeem Therapie. De basis die met STOP gelegd was, werd verder uitgebouwd.
Samen met Annemieke en de hulpverleners werd er gewerkt aan gemeenschappelijke doelen voor het voormalige gezin. De MST hulpverlener vroeg: waar willen jullie als ouders naar toe? En vervolgens: hoe willen jullie dit gaan bereiken? Zo kregen de ouders stap voor stap hun plek terug.

Ondanks de stappen vooruit, werd het nog even heel spannend. Instanties die bij de uithuisplaatsing betrokken waren geweest, durfden het niet aan om de kinderen weer thuis te laten wonen.  De MST behandelaar ging echter pal achter de ouders staan. Er kon alleen goed behandeld worden als ze met zijn vieren de kans kregen om weer normaal te gaan functioneren. Dus weer bij moeder in huis. De rechtbank ging hier uiteindelijk in mee. En zo kon de MST behandeling doorgaan aan huis en zo het gewenste resultaat boeken. 

En hoe is het dan nu, een aantal maanden nadat de behandeling is afgerond?
Henk vertelt hoe hij zijn kinderen helpt met het nadenken en zoeken over hun vervolgopleiding.  En hoe Annemieke en hij met Suzanne naar de open dag geweest zijn. In één auto, samen.

Blijkbaar kan het. Gescheiden zijn, andere opvoedstijlen hebben, maar elkaar de rol van ouder gunnen. Want je partnerrol heb je dan wel opgegeven, de ouderrol houd je allebei, je hele leven lang. En daar blijf je elkaar bij nodig hebben.

Ernstige echtscheidingsproblematiek in uw regio is mogelijk ook goed te behandelen

Zoals u in bovenstaande artikel heeft kunnen lezen, hoeft ernstige echtscheidingsproblematiek geen reden te zijn om van systeemtherapie (zoals MST of FFT) af te zien.  Click hier voor een overzicht van het totale Viersprong aanbod aan systeembehandelingen. Of neemt contact op met het klantburo om uw casus te bespreken.