Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

GGz Breburg en de Viersprong onderzoeken fusie

PERSBERICHT, 10 september 2015

GGz Breburg en de Viersprong onderzoeken fusie

GGz Breburg en de Viersprong gaan samen de mogelijkheden van een fusie onderzoeken. Eind  2015 verwachten zij hierover een besluit te kunnen nemen. Binnenkort stellen zij een intentieovereenkomst op. Een eventuele fusie moet leiden tot een betere kwaliteit van de zorg en verlaging van de kosten.

Kwaliteitsverbetering
De wederzijdse partners zien in elkaar een belangrijke inhoudelijke meerwaarde in de keten van Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GGz), specialistische GGz en Topklinische GGz. GGz Breburg biedt basis GGz met Indigo Brabant en specialistische GGz. De Viersprong biedt topklinische GGz. Door de organisaties met elkaar te verbinden kunnen zij de zorg zo inrichten dat cliënten snel op de juiste plek behandeld worden.

Kostenbesparing
GGz Breburg en de Viersprong kunnen samen hun ondersteunende processen efficiënter en goedkoper organiseren. Daardoor komen meer middelen beschikbaar voor de zorg, waaronder voor innovatie en onderzoek.

Gevolgen eventuele fusie
Op korte termijn heeft de fusie geen gevolgen voor cliënten; op langere termijn zal de fusie leiden tot kwaliteitsverbetering. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen door deze fusie. Bij een fusie zullen GGz Breburg en de Viersprong hun eigen naam behouden.

 

GGz Breburg biedt Basis GGz onder de merknaam Indigo Brabant en specialistische (tweedelijns) GGz voor het brede spectrum van psychische problemen in de regio’s West- en Midden-Brabant. Meer informatie: www.ggzbreburg.nl
De Viersprong
biedt topklinische (derdelijns) GGz voor jongeren en volwassenen met gedragsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen in Noord-Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Meer informatie: www.deviersprong.nl
 

///////////////////////// Einde bericht /////////////////////////

Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met:
-GGz Breburg: afdeling communicatie,  via 088-0161616, communicatie@ggzbreburg.nl
-De Viersprong: afdeling communicatie, via 088-76 56 753, communicatie@deviersprong.nl