Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

logo GGZ de viersprong blauw
Lees voor
Translate

Fusieplan van de Viersprong en GGz Breburg biedt onvoldoende voordelen

PERSBERICHT

Ggz-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, is al bijna 60 jaar zelfstandig. De instelling voelde zich gedwongen een fusiepartner te zoeken toen zij eind 2014 als gevolg van marktwerking in de zorg in financieel zwaar weer terecht kwam. Eind 2015 besloten de Viersprong en GGz Breburg om gezamenlijk de mogelijke voordelen van een bestuurlijke fusie te onderzoeken.

Na zorgvuldige afweging is de Viersprong tot de conclusie gekomen dat een bestuurlijke fusie met GGz Breburg niet genoeg meerwaarde heeft voor zijn cliënten, stakeholders en de organisatie zelf. De financiële voordelen blijken te klein om een bestuurlijke fusie te rechtvaardigen. Bij de afweging zijn de opvattingen van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en interne sleutelfiguren nadrukkelijk meegewogen. Zij zagen het hoog gewaarde profiel van de Viersprong als kleinschalige en klantvriendelijke zorgorganisatie met een duidelijke focus en identiteit door de fusieplannen in gevaar komen. De raad van toezicht en raad van bestuur willen de positie van de Viersprong als kleine, slagvaardige en efficiënte zorgorganisatie graag behouden. Op dit moment wordt onderzocht of en, zo ja, onder welke voorwaarden dat mogelijk is.

Hoewel de fusie van de baan is, ziet de Viersprong nog steeds kansen voor strategisch inhoudelijke en bedrijfsmatige voordelen in de samenwerking met GGz Breburg. De Viersprong denkt echter dat deze voordelen uitstekend kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld nog intensiever samen te werken in ketens voor bepaalde cliëntgroepen, topklinische zorg en e-health. Cliënten kunnen daar merkbaar van profiteren. Daar is echter geen bestuurlijke fusie voor nodig. Hoewel de raad van bestuur van GGz Breburg het besluit van de Viersprong betreurt, zetten beide organisaties de goede samenwerking als ketenpartners voort, zowel in de patiëntenzorg als in de coöperatie A59, het samenwerkingsverband van vijf GGZ-organisaties in Brabant.

 

De Viersprong biedt topklinische, derdelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin in Noord-Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Meer informatie: www.deviersprong.nl