Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Lees voor
Translate

De Viersprong realiseert half miljoen euro winst in 2016

De Raad van Toezicht van ggz-instelling de Viersprong heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd met daarin een winst van € 469.000,-. De jaarrekening is deze week gedeponeerd. Dit is een bijzondere mijlpaal na de zware jaren die de Viersprong achter de rug heeft. Er is een fenomenale omslag gemaakt in de bedrijfsvoering.

Becker Awad, voorzitter van de Raad van Toezicht, is trots op het financiële resultaat:  “2014, 2015 en 2016 waren bijzonder moeilijke jaren. Verschillende aspecten in de bedrijfsvoering en zorgverlening zijn tegelijkertijd, en met succes, aangepakt. Samenhang van genomen maatregelen, goede interne samenwerking en hoge motivatie zijn hierbij belangrijke succesfactoren geweest .“

Ook Walter Franken, sinds kort lid van de Raad van Bestuur, is enorm trots op het resultaat over 2016. “De bijna € 0.5 miljoen winst is de verdienste van alle medewerkers van de Viersprong. We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en willen met alle medewerkers verder bouwen aan een organisatie die uniek is in het land. We willen ons blijvend onderscheiden met onze diensten maar zeker ook door onze cultuur en de manier waarop we met elkaar samenwerken. De Viersprong levert zorgproducten waar een grote vraag naar is en waarmee we ons landelijk kunnen positioneren. In deze financieel lastige periode is ook gewerkt aan nieuwe zorgpaden en innovatie.”

Raad van Toezicht- voorzitter Awad bedankt behalve de medewerkers ook de Cliëntenraad en Ondernemingsraad voor hun intense betrokkenheid en kritische maar opbouwende bijdragen aan het herstelproces.