Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Ontwikkelingen t.a.v. MST voor jongeren met autisme

25 maart 2020

De Viersprong krijgt regelmatig de vraag of zij ook Multi Systeem Therapie (MST) kan aanbieden aan jongeren met (kenmerken van) autisme. Echter, op dit moment zijn wij nog niet voldoende geschoold om MST bij deze doelgroep toe te passen. Vandaar dat er aan de ontwikkeling van een handreiking voor therapeuten MST wordt gewerkt, aan de hand waarvan zij MST kunnen toepassen voor jongeren die worden gekenmerkt door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In het voorjaar van 2020 heeft de Viersprong een pilot opgestart in de regio Meijerij (Noord Oost Brabant), samen met Buro3O dat gespecialiseerd is in het behandelen van deze jongeren. Eind 2020 is de pilot positief geëvalueerd en is besloten om de pilot te verlengen tot eind 2021.

Not found